Hva er moduler?

Moduler tillater instruktører å organisere innhold for å kontrollere flyten i kurset.

Moduler brukes til å ordne kursinnhold etter uker, enheter eller en annen organisasjonsstruktur. Moduler oppretter i hovedsak en enveis- og lineær flyt av hva studenter bør gjøre i et emne.

Hver modul kan inneholde filer, diskusjoner, oppgaver, tester og andre læremidler. Modulelementer kan legges til emnet fra eksisterende innhold eller nytt innholdsskall i modulene. Emneinnhold kan legges til flere moduler eller iterert flere ganger gjennom en enkelt modul. Moduler kan lett organiseres ved hjelp av dra- og slippfunksjonen. Elementer i modulene kan også bli omorganisert ved å dra og slippe.

Merknad: Hurtigtaster kan brukes til å navigere siden Moduler. For å se et vindu med en liste over snarveier for tastaturnavigering, klikk på Shift+Spørsmålstegn-knappene på tastaturet ditt samtidig.

Instruktørvisning

Instruktørvisning

Instruktører kan legge alt kursmateriell til moduler selv om de er tilordnet bestemte studenter, inndelinger eller grupper.

Bruk Moduler til:

  • Opprett obligatoriske aktiviteter som studenter må fullføre før de går videre i kurset
  • Følg fremgangen til studenter gjennom en rekke læringsaktiviteter
  • Organiser kursinnhold enhet, dag, uke, emne eller utfall

Studentvisning

Studentvisning

Studenter ser bare modulinnholdet tilordnet dem i modulstrukturen. Hver modul kan inneholde filer, diskusjoner, oppgaver, tester og andre læremidler. Moduler kan utvides og krympes.