Hva er moduler?

Moduler tillater instruktører å organisere innhold for å kontrollere flyten i kurset.

Moduler brukes til å ordne kursinnhold etter uker, enheter eller en annen organisasjonsstruktur. Moduler oppretter i hovedsak en enveis- og lineær flyt av hva studenter bør gjøre i et emne.

Hver modul kan inneholde filer, diskusjoner, oppgaver, tester og andre læremidler. Modulelementer kan legges til emnet fra eksisterende innhold eller nytt innholdsskall i modulene. Emneinnhold kan legges til flere moduler eller iterert flere ganger gjennom en enkelt modul. Moduler kan lett organiseres ved hjelp av dra- og slippfunksjonen. Elementer i modulene kan også bli omorganisert ved å dra og slippe.

Merknad: Hurtigtaster kan brukes til å navigere siden Moduler. For å se et vindu med en liste over snarveier for tastaturnavigering, klikk på Shift+Spørsmålstegn-knappene på tastaturet ditt samtidig.

Instruktørvisning

Instruktørvisning

Instruktører kan legge alt kursmateriell til moduler selv om de er tilordnet bestemte studenter, inndelinger eller grupper.

Bruk Moduler til:

  • Opprett obligatoriske aktiviteter som studenter må fullføre før de går videre i kurset
  • Følg fremgangen til studenter gjennom en rekke læringsaktiviteter
  • Organiser kursinnhold enhet, dag, uke, emne eller utfall

Studentvisning

Studentvisning

Studenter ser bare modulinnhold som har blitt publisert og tilordnet til dem. Hver modul kan inneholde filer, diskusjoner, oppgaver, tester og andre læremidler. Moduler kan utvides og krympes.