Hva er Filer?

Filer kan huse emnefiler, oppgaver, pensum, opplesninger, eller andre dokumenter, samt profilbilder og brukerspesifikke filer. Instruktører kan låse mapper og filer slik at de bare kan vises av direkte lenker eller bare låses opp på en bestemt dato.

Filer kan plasseres i Moduler, Oppgaver eller Sider. Filer og mapper er satt i alfabetisk rekkefølge, og kan ikke ordnes på nytt.

Canvas-brukere vil finne tilgang til filer (dokumenter, bilder, media, osv.) på tre forskjellige steder:

 • Personlige filer i hver brukers profil (studenter, lærere og lærerassistenter) —se video om personlige filer
 • Emnefilene i hvert emne (studenter, lærere og lærerassistenter, med mindre filer er låst av læreren)—se video om emnefiler
 • Gruppefiler finnes i hver gruppe (elever og lærere som er registrert i grupper)

 

For å lære mer og spesifikke detaljer om filkvoter til hver brukerrolle, se « Emnefiler kvoter PDF » (Course Files Quota PDF).

Når ville jeg bruke Filer som en instruktør?

Når ville jeg bruke Filer som en instruktør?

Bruk Filer til å:

 • Dele emnedokumenter og pensum med studentene
 • Kopiere dokumenter fra ett Canvas-emne til et annet
 • Organisere emnedokumenter etter dag, uke eller enhet
 • Lagre personlige dokumenter som du ikke vil dele med andre

 

Innen filer kan du:

 • Legge til mapper
 • Laste opp filer
 • Laste ned eller laste opp en komprimert fil
 • Flytte filer
 • Forhåndsvise filer
 • Begrense filer
 • Vise lagringsplassen din
 • Dra og slippe filer fra personlige filer og inn i emne-filer
 • Angi brukerrettigheter på filer og mapper

Hvordan vil jeg bruke filer som en Student?

Bruk Filer til å:

 • Dele dokumenter med gruppen din eller andre studenter i et emne
 • Lagre personlige dokumenter eller oppgaveinnleveringer
 • Lagre profilbilder (Hvis tillatt av institusjonen din)