Hva er eksterne apper (LTI verktøy)?

LTI gir et rammeverk hvor LMS (Canvas) kan sende noe verifiserbar informasjon om en bruker til en tredjepart. For at LTI skal fungere må tredjeparten gi forbrukeren en nøkkel og en delt hemmelighet som Canvas kan bruke til å generere en signatur for å kontrollere autentisiteten av dataene som sendes. Som standardvalg blir mesteparten av brukerinformasjon anonymisert, men dette kan endres når konfigurasjonen først defineres.

Eksterne apper kan konfigureres på konto- eller emnenivå.

Når ta i bruk Eksterne apper

Når ta i bruk Eksterne apper

Eksterne apper gir funksjonalitet til et Canvasemne. For eksempel kan en instruktør inkludere studiebistand (flashcards, mini-tester, osv.) for å hjelpe studentene å forstå begrepene som blir undervist bedre.

Administratorer kan legge til eksterne apper for kontoer og underordnede kontoer via XML, URL eller manuell konfigurasjon.

Hvis apper ikke allerede finnes for et emne kan instruktører legge til eksterne apper i emnene sine for å opprette ekstra læringsmåter for studenter. Eksterne apper kan legges til moduler, Navigering på emner, Rich innholdsredigering og Oppgaver.

I Rich innholdsredigering kan du få tilgang til eksterne apper via App-ikonene eller via verktøylinjen til en konto.

Når importeringsverktøyet for emner bør brukes

Når importeringsverktøyet for emner bør brukes

Administratorer og instruktører kan også aktivere apper gjennom Appsenteret, som er integrert direkte i Canvas.

Canvas-appsenteret er en del av fanen App i både Konto og Emneinnstillinger. Det lar deg:

  • Legge til nye funksjoner i Canvas på konto- eller kursnivå
  • Konfigurere apper for å lenke til moduler eller vurderinger
  • Installere apper uten hjelp av IT
  • Opprette en tilpasset undervisningsopplevelse
  • Åpne døren for flere muligheter
  • Filtrere apper etter navn
  • Vise installerte apper

Appsenteret er en del av fanen App i både Konto- og Emneinnstillinger.

Administratorer kan administrere apper som kan brukes i emner for kontoer og underordnede kontoer ved å opprette en godkjentliste i Edu-appsenteret og administrere godkjentlisten i Canvas.