Canvas-guider (no)Grunnleggende om Canvas Canvas-funksjonerHav er nytt i Nye Rich innholdsredigering?

Hav er nytt i Nye Rich innholdsredigering?

Nye Rich innholdsredigering er en oppdatering til forrige Canvas Rich innholdsredigering. Den gir en kodensert, mer intuitiv verktøylinje som er gruppert etter vanlige ikoner og handlinger.

Administratorer kan aktivere Nye Rich innholdsredigering ved hjelp av funksjonsvalget RCE-forbedringer. Funksjonsvalget kan settes til På, Tillat eller Av. Hvis den er satt til På, aktiveres Nye Rich innholdsredigering for alle emner på kontoen. Hvis den er satt til Tillat, kan lærere administrere funksjonsvalget fra emnenivået. Hvis den er satt til Av, vil Klassiske Rich innholdsredigering være det eneste tilgjengelige alternativet for alle emnene på kontoen.

I en fremtidig versjon, vil Klassiske Rich innholdsredigering avvikles og Nye Rich innholdsredigering aktiveres for alle institusjoner.

Vis Nye Rich innholdsredigering

Nye Rich innholdsredigering omfatter innholdsområdet, menylinjen og verktøylinjen.

I innholdsområdet kan du legge til og forhåndsvise sideinnholdet [1].

I menylinjen kan du bruke menyalternativene til å formatere sideinnholdet [2].

I verktøylinjen kan du formatere tekst [3], legge til lenker, bilder, media og dokumenter [4], åpne eksternt verktøy [5], formatere bilder [6], fjerne formatering [7], legge til tabeller [8], sette inn en lignelse [9] og legge inn media [10]. Når innholdet i nettleservinduet er så langt at det krever et rullefelt, festes verktøylinjen øverst i nettleservinduet.

Hvilke Canvas-funksjoner bruker Nye Rich innholdsredigering?

Følgende Canvas-funksjoner bruker Nye Rich innholdsredigering.

 • Kunngjøringer
 • Oppgaver
 • Diskusjoner
 • Sider
 • Tester
 • Emneoversikt

Åpne snarveier

Canvas-brukere bruker tastaturnavigering i Nye Rich innholdsredigering. For å vise menyen Tastatursnarveier, klikk på ikonet Tastatur (Keyboard) [4], eller trykk på Shift+Spørsmålstegn-tastene samtidig. Du kan også åpne menyen ved å trykke på tastene ALT+F8 (PC-tastatur) eller Option+FN+F8 (Mac-tastatur) samtidig.

Vis snarvei-meny

Vis snarvei-meny

Følgende snarveier støttes av Rich innholdsredigering:

 • For å åpne dialogen for tastatursnarveier, trykk Alt+F8 (på et PC-tastatur) eller Option+Fn+F8 (på et Mac-tastatur) samtidig
 • For å åpne verktøylinjen for elementalternatiever, trykk Ctrl+F9 (på et PC-tastatur) eller Cmd+F9 (på et Mac-tastatur) samtidig
 • For å åpne menylinjen for redigering, trykk Alt+F9 (på et PC-tastatur) eller Option+Fn+F9 (på et Mac-tastatur) samtidig
 • For å åpne verktøylinjen for redigering, trykk Alt+F10 (på et PC-tastatur) eller Option+Fn+F10 (på et Mac-tastatur) samtidig
 • For å lukke en meny eller dialog og gå tilbake til redigeringsområdet, trykk på Esc-tasten
 • For å navigere gjennom en meny eller verktøylinje, trykk på Tab-tasten
 • Du kan også bruke andre tastatursnarveier