Hva er lærerassistentens rolle?

I Canvas er brukes rollen lærerassistent normalt til å registrere individuelle personer som vil arbeide med og støtte en lærer i et emne og som ikke vil tjene studiepoeng. Lærere er også referert til som instruktører i Canvas. Lærerassistenter (LA) kan vise og moderere et emne og lede daglig emnekommunikasjon under overoppsynet av en lærer. Men disse tillatelsene kan variere fra institusjon til institusjon.

Andre emnenivå brukerroller med forskjellig emnenivå tilgang eksisterer i Canvas. Designere kan arbeide med Lærere (som har overoppsynet med lærerassistenter) og sammen oppretter emneinnhold med studenter og observatører kan deltar i. For mer informasjon om emnenivå tillatelser, se Canvas emnetillatelser PDF.

Lærerassistenter (LA) kan også bruke Canvas Lærer-app for å se og delta i emnene.

Bruk av rollen lærerassistent (LA)

Hovedbruken av rollen lærerassistent er å støtte en emneinstruktør. Lærerassistentene kan opprette emnemateriell, ha tilgang til og administrere Canvas emne-materiell, og samtale med andre påmeldte i emnet. Instruktører bruker for eksempel lærerassistenter til å karaktersette oppgaver i emnene med store studentpåmeldinger.

Tilgang til Canvas-emner for lærerassistenter avhenger av institusjonen. Lærerassistenter har tilgang til tidligere, nåværende og fremtidige emner. Alternativt kan lærerassistenter kun være påmeldt i og gitt tilgang til individuelle emner. En lærerassistent kan automatisk påmeldes i et emne ved SIS-import eller manuelt av en instruktør.

Lærerassistent-tilgang i Canvas

En institusjon kan moderere noen tillatelser til lærerassistenter på emnenivå. Lærerassistenter har tilgang til Canvas-emner som er uthevet i Canvas instruktør-veiledning.  

Lærerassistenter kan:

 • Legge til og slette eksterne applikasjoner (LTI) i et emne
 • Opprette konferanser og studentsamarbeid
 • Opprette og redigere rubrikker
 • Tilpasse lenken navigering på emner
 • Slette og skjule diskusjoner og redigere andres diskusjonposter
 • Generere paringskoder for observatører for studenter
 • Administrere oppgaver, tester, emnefiler og sider og alt annet emneinnhold.
 • Administrere elementer i en emnekalender, inkludert avtale-planlegger
 • Manuelt legge til studenter i et emne
 • Sende meldinger til andre emnebrukere og til alle medlemmer av et emne
 • Vise en liste brukere i et emne
 • Vise alle sider for en studentgruppe for et emne
 • Vise og kommentere på studentinnleveringer:
 • Vise og redigere karakterer
 • Vise og lenke til spørsmålsbankene
 • Vise emneanalyser
 • Vise emne-kunngjøringer og diskusjoner
 • Vise bruksrapporter for et emne

Lærerassistenter kan ikke:

 • Legge til, redigere og slette læringsresultat assosiert med emneinnhold
 • Opprette, redigere og slette emneseksjoner
 • Opprette, redigere og slette studentgrupper
 • Publisere, konkludere og slette emner
 • Lese SIS-data
 • Vis karakter revisjonsspor

Begrensninger for lærerassistenten

 • Lærerassistenter kan kun se innhold for et emne som de er påmeldt i.
 • Lærerassistenter kan ikke:sende inn arbeid på vegne av en student, ei heller kan de sende inn sluttkarakter for studentene.