Hva er admin-rollen?

I Canvas er admin-rollen en administrator-rolle. Brukere tildelt en admin-rolle overvåker og administrerer en institusjons Canvas-konto eller en canvas underkonto innen en institusjon. Admin-tillatelser gir brukere mulighet til å administrere semestre, opprette emne, vise og moderere påmeldinger og innhold for alle emner innen en konto, og vise emne og kontodata. I tillegg kan admin føre direktesamtaler innen en konto og dets emner. Tillatelser på kontonivåer varierer for underkontoer og fra institusjon til institusjon. For mer informasjon om tillatelser på kontonivå, se Canvas kontotillatelser PDF.

Kun admin kan administrere tillatelser på kontonivå. Det eksisterer andre Canvas-roller, hver rolle med forskjellige nivåer for Canvas-tilgang. Lærere ser over lærerassistenter, og sammen oppretter de emneinnhold som studenter og observatører kan gripe inn i. For mer informasjon om emnenivå tillatelser, se Canvas emnetillatelser PDF.

Nåværende Canvas støtter ikke en bestemt mobil-app for admin-rollen. Men en admin kan logge seg inn med hvilken Canvas mobil-app som helst og være hvilken bruker som helst i kontoen. Admin med lærer eller student-roller kan også vise emner gjennom passende mobil-app.

Bruk av admin-rollen

En admin-rolle er hovedsakelig for å tillate en bruker å opprette og moderere semestre, laste opp og administrere SIS-data, administrer funksjoner på konto- og emnenivå og administrere brukerroller og tillatelser på emnenivå. Avhengig av institusjon kan admin også ha tilgang og administrere Canvas-emner med tillatelser lignende til en lærer-rolle.

Administratorer kan bli lagt til en konto eller til en underkonto med bestemte tillatelser på kontonivå konfigurert for å passe best til rollen deres. En akademisk rådgiver kan for eksempel bli lagt til en Canvas underkonto med tilgang til å vise SIS-konto og emnedata med begrenset tilgang til emner og emneinnhold.

I hovedsak reflekterer admins tillatelser og konto-konfigurasjoner en institusjons struktur. Administrative brukerroller og tillatelser kan konfigureres til å møte behovene til en institusjons administrative behov. En bruker kan kun legges til som admin i en konto av en annen administrator.

Admin-tilgang i Canvas

En institusjon kan endre admin-tillatelser basert på brukerroller. For å lære mer om admin-deltakelse i canvas, se i veiledning for Canvas-administrator.

Admin kan:

 • Opptre som brukere
 • Legg til og fjerne andre observatører fra kontoen
 • Legg til og fjern emne-designere, observatører, studenter, lærere og lærerassistenter (TA) til emnene.
 • Legg til og rediger hendelser på en emnekalender
 • Opprett og administrer emnemaler
 • Opprette studentsamarbeid og nettkonferanser
 • Generere paringskoder for observatører for studenter
 • Importere, administrere og lese SIS-data
 • Administrere innstillinger for kontonivå og funksjoner, utviklernøkler, eksterne applikasjonstillatelser (LTIer), kvote for lagringsplass og webhooker.
 • Administrere emner (inkludert Blueprint emne), emneseksjoner, globale kunngjøringer og studentgrupper
 • Administrere læringsresultat og rubrikker og vise og koble til spørsmålsbanker
 • Endre brukernes innlogginsdetaljer
 • Send melding til individuelle emnemedlemmer og til alle medlemmer i et emne
 • Vis statistikk for konto- og emnenivå, analyser sider for konto og emner og rapport av bruk for emner
 • Vis og kommenter på studentinnleveringer og endre og poste på diskusjoner
 • Vis og administrer varsler, oppgaver, varslinger, tester og alt annen emneinnhold.
 • Vis emne og logg for karakterendringer
 • Vis lesten av emner, endre emnestatus og angre på emner
 • Vis svarmatrisen i test innlevering Logger
 • Vis brukerlister i et emne og vis gruppesider for alle studentgrupper
 • Vis, endre og rediger karakterer

Følgende tillatelse gjelder aldri for underkontoer:

 • Opptre som brukere
 • Administrer Blueprint emner
 • Administrer utviklernøkler og SIS-data
 • Tilgang til å vise varslingfanen i admin-verktøy

Begrensninger av admin-rollen

 • Noen tillatelser til kontonivå er som standard skjult og kan ikke endres av noen. Andre tillatelser kan være skjult av administratorene innen en institusjon.
 • Administratorer som er gitt studentroller i et emne vil fortsatt kunne vise admin-funksjoner. For å unngå konflikter med tillatelser, bør admin opprette en separat konto.