Hva er SIS-import?

Funksjonen SIS-import tillater deg å laste opp og integrere data fra ulike Studentinformasjonsystemer (SIS), komplekse databaser og til og med enkle regneark som kommadelt verdi (CSV) filer. Admin kan bruke denne funksjonen for å opprette brukere, kontoer, emner, påmeldinger og mer.

Kun admin med de riktige tillatelsene kan importere og administrere SIS-data. For mer informasjon, se Canvas Konto-tillatelser PDF.

Se video om SIS-import.

Når bruker jeg SIS-import?

Med SIS-import, kan du:

 • Importere SIS-data med CSV-filer eller automatisk importere via Canvas API.
 • Importere SIS-data med IMS Enterprise Specification XMK zip-filer.
 • Importere SIS-data med Banner karakterutveksling resultater XML
 • Opprette en automatisk data-integrasjon med Canvas

Importer typer

Importer typer

Siden SIS-import støtter noen få formater for standard import til Canvas: Instructure-formatert CSV eller zip-fil med CSVer, IMS Enterprise Spesifikasjon XML-zip eller Banner karakterutveksling resultater XML.

Standard import prosesserer kun endringer som er spesifikt listet i opplastingsfilen og er en effektiv måte å laste opp noen få oppføringer. Om en studentpåmelding for eksempel var listet som aktiv i en tidligere importering, men ikke tilstede i nåværende påmelding, vil ingen endring bli gjort til studentpåmeldingen. Påmeldingen vil forbli aktiv frem til den er merket som slettet eller fullført i en standard import ( eller er merket som ikke tilstede i en maksimal batch-oppdatering for semesteret der emnet er listet opp). Ved starten av et semester endres emnepåmeldingene daglig; å sende inn en standard importeringsfrekvens hjelper med å holde påmeldingene oppdatert i en konto.

Ved opplasting av SIS-data med CSV-filer kan du importere en individuell CSV-tekstfil, eller du kan komprimere flere filer inn i enkle ZIP-filer for bulkimport av data. Bruker du Instructure-format for å importere filer, skal filene være i følgende rekkefølge: brukere, kontoer, semester, emner, seksjoner, påmeldinger.

Fullstendig batch-oppdatering

Fullstendig batch-oppdatering

Canvas støtter fullstendig batch-oppdatering for hver importeringstype. Dette valget vil kun påvirke data som har vært involvert i en tidligere SIS-jobb – enten opprettet av en tidligere importering, eller henvist av en SIS-jobb etter at en SIS ID manuelt ble lagt til. Manuelt opprettet emner uten SIS ID vil ikke bli slettet selv om de ikke dukker opp i den nye SIS-importeringen.

Dette valget betyr at den koblede brukeren og emne /seksjoner krever SIS ID for påmeldinger. Canvas-fortegnelse vil bli slettet om det ikke er inkludert i den nåværende import-filen.

Dette valget kan slette store datasett uten videre advarsler for bekreftelse, og påvirker data oppretter i tidligere SIS-importeringer.

Fullstendig batch-oppdatering er nødvendig om:

 • Din kilde SIS-programvare kan ikke sende slettede fortegnelser som del av en importering, og du må fjerne er stor del av den importerte dataen.
 • Du vil være sikker din nåværende påmelding og datasett er konsekvent med din SIS-påmelding og emnedata
 • Din SIS sporer ikke endringer til emnedata eller påmelding for studenter og7eller lærere
 • Du ønsker å slette emnene du har migrert til Canvas fra annen LMS

Multi-semester i batch-modus

Ønsker du å kjøre en batch mot alle semestrene i samme importering, kan du aktivere multi-semester i batch-modus. Denne modusen kan kun aktiveres i API og krever et endret terskel som nevnt i SIS-import format dokumenteringen.

Oppheving av UI

Oppheving av UI

Canvas støtter bruker-grensesnittet (UI) gjennom SIS-importeringer. Når en bruker gjør forandringer til bestemte datafelt i Canvas (f. Eks. en brukers navn), vil denne forandringen være "sticky" og satt som standard. Å velge oppheving av UI gjør at Canvas kan overskrive alle "klister" data som er oppdatert i Canvas UI. Ellers kan importering av motstridende data bli oversett og eksisterende brukerdata vil ikke endret. For å se en full liste av "sticky" datafelt, se SIS Importert Format Dokumentasjon.

Dette valget kan være nyttig, om:

 • Du glemmer å begrense brukervalgene i kontoinnstillinger, som å tillate brukere å endre navnet sitt, slette sine institusjon-tildelte e-postadresse osv., og du ønsker å kjøre en oppdatering for å være sikker på at du er synkronisert. Legg merke til at dette IKKE vil påvirke brukerens visningsnavn om de endret det. Kun hele navnet og navn for sortering vil endres.
 • Du tillot dem å endre navnet (som eksempel over) med vilje, men du ønsker å synkronisere det med jevne mellomrom med nåværende data.
 • Du ønsker å beholde kontrollen over brukerens navn og emner, eller om en navnendring ble gjort for en bruker eller emne.
Opphev UI-valg

Oppheve UI-endringer tillater deg også en av to tilleggsvalg: behandle som UI-endringer eller slette status på UI-endinger.

Behandle som UI-endinger. Dette valget overstyrer endringer som har skjedd i UI som "klister" data: all data oppfører seg som om endringene ble manuelt oppdatert i UI.

Dette valget kan være nyttig, om:

 • Du ønsker ikke at påfølgende importeringer skal overskriver dataen du importerer nå.

 

Status på å slette UI-endinger. Dette valget fjerner det "klissete" på all data som finnes i denne importeringen; fremtidige importeringer med denne data vil ikke tyde på at data i UI er "klissete".

Dette valget kan være nyttig, om:

 • Du tilfeldigvis sjekket "behandle som UI-endinger" valget og du må reparere påvirket data.
 • Du glemte å fjerne evnen for brukere å bytte sine egne navn, emnenavn eller fjerne institusjonelle e-poster og du ønsker å fjerne klistret for UI-endringer som har skjedd.