Hva er navneopprop oppmøte-verktøy?

Oppmøte-verktøyet (navneopprop) er en ekstern app (LTI) som brukes for å registrere deltakelse i Canvas-emner. Oppmøte-verktøyet kan brukes for både nettbaserte og direktekontakt-emner. Aktivert på kontonivå, kan Oppmøte-verktøyet navneopprop brukes av alle emner i Canvas-kontoen.

Oppmøte-verktøyet dukker alltid opp som synlig lenke Navigering på emner, men er ikke synlig for studenter, det er derfor ikke nødvendig å skjule lenken i emneinnstillinger. Om instruktørene ikke ønsker å bruke Oppmøte-verktøyet i emnene sine, trenger de ikke gjøre noe. Men brukes Oppmøte-verktøyet, kan studentene se oppmøterapporten sin gjennom siden navneopprop Oppmøte innleveringsdetaljer.

Merknad: Oppmøte-verktøyet må være aktivert for institusjonen din før det kan brukes i Canvas-emner. Dersom du er en admin, kontakt Customer Success Manageren din for assistanse.

Vis Oppmøte

Vis Oppmøte

Med Oppmøte-verktøyet kan instruktørene holde orden på emnedeltakelse med elektronisk navneopprop. Instruktørene kan velge å se verktøyet som liste eller nett og kan tilpasse plasseringen av hver student i salkartet.

Vis Oppmøte oppgave

Vis Oppmøte oppgave

Ved oppmøte-opprop ved bruk av Navneopprop, legger Canvas automatisk til Oppmøte som en oppgave. Standard poengverdi for oppmøte er 100 poeng.

For å unngå feilregning av Oppmøte, aldri slett, endre navn eller opphev publisering av Oppmøte-oppgaven.

Merknad: Selv om studentene ikke kan se det faktiske oppmøte-verktøyet, kan de se oppmøte-oppgaven i sine Oppgaver. Denne oppgaven kan ikke skjules for studentene.

Ta Oppmøte

Ta Oppmøte

Statusen som er bestemt for hver student er assosiert med en prosentverdi. Statuser inneholder tilstede og på tiden, for sen eller umerket (bekreftet fravær).

Oppmøte-verktøy oppretter også en oppgave i Karakteroversikten og regner oppmøte som prosent av en students karakter.

Vis forsinkelsesverdi

Vis forsinkelsesverdi

Verdien for forsinkelse er som standard 80 % av deltakerverdien. Er en student for sen, vil studenten få 80 % for dagen istedenfor totalen som er 100 %. Forsinkelsesverdi kan justeres i navneopprop-innstillingene.

Vis resultat for karakteroversikt

Kolonnen Navneopprop-oppmøte i karakteroversikten

I kolonnen Karakteroversikt Oppmøte viser Canvas som standard oppgaven basert på prosent av poengverdien. Er poengverdien for eksempel 100, og navneopprop er tatt to ganger, vil en student med deltakerverdi (100 %) og en forsinkelsesverdi (regnet til 80 %) ha et resultat på 90 poeng, eller 90 %. 

Kolonnen Oppmøte Karakteroversikt vil bli oppdatert hver gang navneopprop blir gjennomført i Opp-verktøyet. 

Merknad: Selv om studentene ikke kan se det faktiske oppmøte-verktøyet, hvis du bruker oppmøte for vurdering, kan de fortsatt se deltaker-poengene sine på siden Karakterer og se deltaker-rapporten sin. Du kan forhindre oppgaven fra å aktivere varsler ved å opprette en manuell publiseringspolicy for oppgaven.

Eksporter oppmøte-data

Kontakt til administrator for kontoforhold

På både konto og emnenivå tillater oppmøte-verktøyet brukere å opprette oppmøte-rapporter.

Merknad: Admin kan også filtrere rapporter på SIS emne-ID.

Opprette og behandle merker

Administrator for konto-merker

På kontonivå kan admin opprette og behandle merker som brukes i Oppmøte-verktøyet.

Vis merker

På emnenivå dukker alle merker som er lagt til av en Canvas-admin,automatisk opp for emnet. Men instruktører kan også opprette flere merker om de trenger flere i emnet.