Hva er vurderingsskalaer?

En vurderingsskala er et sett med kriterier som måler ulike prestasjonsnivåer i et emne. Vurderingsskalaer på kontonivå er vurderingsskalaer som kan defineres på både konto og underkonto-nivå for hele institusjonen. På kontonivå kan instruktører legge inn vurderingsskalaer til både studenters sluttkarakter og individuelle oppgaver. Uten en vurderingsskala, blir ikke resultater målt mot noen bestemt standard.

Se video om vurderingsskalaer.

Merknad:

  • Kontonivå vurderingsskala dukker automatisk opp innen alle emner i en konto. Når en instruktør kobler en vurderingsskala oppretter på kontonivå, er vurderingsskalaen lenket, ikke importert, som en ny skala på emnenivå. Vurderingsskalaer som er importert fra kontonivå kan kun modifiseres av brukere med vurderingsskala- tillatelser.
  • Vurderingsskalaer som er opprettet på kontonivå dukker automatisk opp på underkonto nivå.

Vanlige vurderingsskalaer

Vurderingsskalaer bygges basert på prosent-områder, og hvert prosent-område er tildelt en navne-verdi. Du kan opprette alle typer vurderingsskalaer ved å redigere navn og prosent-område for hvert element.

Merknader omkring vurderingsskalaer:

  • Vurderingsskalaer støtter opp til to desimaler.
  • De eneste resultatene som er tillatt i karakteroversikten er de som er definert i vurderingsskalaen.
  • Innlegg i karakteroversikten som ikke er spesielt definert i vurderingsskalaen viser en bindestrek.

Bokstavkarakterer

Bokstavkarakterer

Bokstavkarakterene er den mest tradisjonelle typen av vurderingsskala, og er standardformatet for nye vurderingsskalaer. Husk, kun støttede resultater er tillatt i karakteroversikten, så hvis du bygger en bokstav-karakteroversikt med verdier for bare A, B og C, kan du ikke angi et resultat som konverterer til en A- eller B +.

I karakteroversikten er resultater satt inn med poengverdi, prosent eller bokstav-karakter. For eksempel hvis en oppgave er verdt 10 poeng og studenten tjener 9, kan du angi 9 eller 90% (som vil vises som en A- definert i prosentverdi). Du kan også direkte angi en A-.  

Tallkarakter (GPA)-skala

Tallkarakter (GPA)-skala

Tallkaraktersetting er utviklet for skoler som bruker en 4.0 skala (eller 5.0/6.0). GPA skala-beregninger kan variere etter institusjon. Denne ordningen ligner bokstavkarakter ordningen, men bokstavkarakter kan også brukes. Husk, kun støttet resultat er tillatt i karakteroversikten, så hvis du bygger en GPA ordning med navneverdier for bare 4.0 og 3.9, kan du ikke angi et resultat på 3,95.

I karakteroversikten er resultater satt inn med prosent eller GPA-verdi. For eksempel hvis en oppgave er verdt 10 poeng og studenten tjener 9, kan du angi 90 % (som vil vises som 3,7 definert i prosentverdi). Du kan også direkte angi 3,7. Å sette inn 9 vil ikke fungere.

Prestasjon

Prestasjon

Prestasjon-vurderingsskala er basert på en standard av individuelle prestasjoner. Husk, kun støttet resultat er tillatt i karakteroversikten, så hvis du bygger en prestasjonsskala kun med navneverdiene Utmerket og Dårlig, kan du ikke angi en verdi på Bra.  

I karakteroversikten er resultater satt inn med prosent eller ytelsesverdi. For eksempel hvis en oppgave er verdt 10 poeng og studenten tjener 9, kan du angi 9 eller 90 % (som vil vises som Utmerket definert i prosentverdi). Du kan også direkte angi en Utmerket .