Canvas-guider (Norwegian)Student Guiden Rich innholdsredigeringHvordan gjør jeg opptak av mediefiler ved å bruke Rich innholdsredigering som student?

Hvordan gjør jeg opptak av mediefiler ved å bruke Rich innholdsredigering som student?

Du kan bruke Rich innholdsredigering for å gjøre opptak av video og lyd. Du kan ta opp media så lenge du vil, men kortere medieopptak anbefales. Dersom medieopptaket er lengre enn 15 minutter, bør du vurdere å gjøre opptak og laste opp filen ved hjelp av en ekstern leverandør. Lengre medieopptak krever mer tid for gjengivelse, og kan avbrytes uten en stabil internettforbindelse.

Flere funksjoner i Canvas støtter Rich innholdsredigering, inkludert kunngjøringer, oppgaver, diskusjoner, sider og tester.

Canvas-videoer støtter også undertekstfiler. Når du gjør opptak og lagrer video, lær hvordan du legger til tekst til en video.

Merknader: 

  • Nettleseren Safari støtter ikke medieopptak. Bruk Chrome eller Firefox for å ta opp media fra Rich innholdsredigering.
  • Media som er tatt opp i Rich innholdsredigering lagres i mappen Opplastede medier i Brukerfiler eller Gruppefiler, avhengig av hvor det er tatt opp. Hvis media er tatt opp som en del av en innleveringsoppgave, lagres mediefilen i brukerfilene dine.

Åpne Rich innholdsredigering

Åpne Rich innholdsredigering

Åpne Rich innholdsredigering når du bruker en av Canvas-funksjonene som støtter redigeringsprogrammet.

Merknad: Rich innholdsredigering støtter tastatursnarveier. For å vise menyen til snarveier, klikk på ikonet tastatur (Keyboard) eller trykk ALT+F8 (PC-tastatur) eller ALT+FN+F8 (Mac-tastatur).

Gjør medieopptak fra verktøylinje

Gjør medieopptak fra verktøylinje

For å laste opp media fra verktøylinjen, klikk på « Media »-ikonet [1].

Du kan også laste opp media fra medievalg-menyen. For å se flere medievalg, klikk på Medievalg (Media options)-pilen [2]. Velg deretter alternativet Last opp/Ta opp media (Upload/Record Media) [3].

For å vise Media-ikonet, må du kanskje klikke på Alternativer-ikonet [4].

Merknad: Hvis Media-ikonet ikke vises på verktøylinjen, er medieopplastinger deaktivert av instutusjonen din.

Gjør medieopptak fra menylinje

Gjør medieopptak fra menylinje

Klikk på lenken « Sett inn » [1]. Naviger for å se Medie-alternativene [2] og velg alternativet Ta opp media [3].

Åpne verktøy for medieopptak

Klikk på fanen Opptak.

Velg alternativer for mikrofon og webkamera.

Velg alternativer for mikrofon og webkamera.

Medieopptakeren kobler deg til datamaskinens standard mikrofon og webkamera.

For å endre mikrofoninnstillingene dine, klikk på Mikrofon-tasten [1]. Velg deretter fra de viste alternativene [2].

For å endre webkamerainnstillingene dine, klikk på Webkamera-tasten [3]. For å deaktivere videoopptak, velg alternativet Ingen video [4].

Gjør medieopptak

Gjør medieopptak

Klikk på Start opptak (Start recodring)-tasten.

Fullfør medieopptak

Medieopptakeren viser lengden på gjeldende opptak [1].

For å starte opptaket på nytt, klikk på Spill inn på nytt (Start Over)-tasten [2].

For å fullføre opptaket, klikk på tasten Avslutt (Finish)-tasten [3].

Forhåndsvis medieopptak

Forhåndsvis medieopptak

Forhåndsvis medieopptak i medieopptakeren.

Skriv i Tittel-feltet [2] for å gi et navn til opptaket.

Hvis du vil legge til ditt media i Rich innholdsredigering, klikker du på Lagre-tasten [3].

Vis innebygd media

Vis innebygd media

Vis dine opplastede mediefiler i Rich innholdsredigering.

Lagre endringer

Lagre endringer

Klikk på « Lagre ».

Merknad: Når du bruker Rich innholdsredigering i Diskusjoner, kan Lagre-tasten vises som Post et svar-tasten.

Vis innhold

Vis innhold

Vis innholdet som ble opprettet i Rich innholdsredigering.