Canvas-guider (no)Student guide Rich innholdsredigeringHvordan legger jeg til et bilde fra nettet i Rich innholdsredigering som student?

Hvordan legger jeg til et bilde fra nettet i Rich innholdsredigering som student?

Rich innholdsredigering vil bli avkoblet i fremtidige versjoner. Instruktører kan aktivere funksjonen Nye Rich innholdsredigering i funksjonsvalget emne.

Du kan bruke Rich innholdsredigering for å bygge inn bilder fra nettet. Du kan også legge til alt-merke til bildene for bedre tilgjengelighet.

Rich innholdsredigering blir brukt i funksjoner som støtter redigering (Kunngjøringer, Oppgaver, Diskusjoner, Sider og Tester). Hvis det gjøres en endring til bildet i dine personlige filer etter at det har blitt bygget inn, endres ikke bildet du har lagt til i Rich innholdsredigering.

Åpne Rich innholdsredigering

Åpne Rich innholdsredigering

Åpne Rich innholdsredigering med en av Canvas funksjonene som støtter redigeringsprogrammet.

Åpne bilde

Åpne bilde

Klikk på Bilde -ikonet.

Sett inn eksternt bilde

Sett inn eksternt bilde

Lim inn eller skriv inn URL-adressen til bildet du ønsker å sette inn.

Legg inn alternativ tekst

Legg inn alternativ tekst

Egenskaper-feltet fyller ut feltet alternativ tekst (Alt text) [1], som er navnet til bildet. Skriv inn en beskrivelse av bildeinnholdet for bedre tilgjengelighet. Kryss av boksen for Dekorativt bilde (Decorative image) [2] for å legge til bildet som dekorativt. Hvis avkrysningboksen for dekorativt bilde er valgt, vil feltet for alternativ tekst være utilgjengelig.

Merknad: Hvis du vil inkludere en bildetittel som vises når en bruker kretser over bildet, bygg inn bildet og deretter bytt til HTML-redigering. Tittelmerker må legges til manuelt til HTML-koden.

Endre attributter for bildedimensjoner

Endre attributter for bildedimensjoner

Bildets standarddimensjoner vil også fylles ut automatisk. Dimensjoner er oppgitt i piksler, med bredde etterfulgt av høyde.

For å endre bildedimensjonene, skriv inn antall piksler du ønsker for den nye bildebredden [1]. Trykk så på Tab på tastaturet til datamaskinen. Siden Canvas opprettholder proporsjonene for bildet, vil oppføringen for bildehøyden endres automatisk [2].

Bygg inn bilde

Bygg inn bilde

Klikk på « Oppdater » (Update)-tasten.

Merknad: Hvis du ikke trenger å endre noen av bildets attributter, finn bildet og bare « dobbeltklikk » (double click) navnet på bildet. Bildet bygges inn direkte til posten din.  

Vis innebygd bilde

Vis innebygd bilde

Vis det innebygde bildet ditt i Rich innholdsredigering.

Rediger bildeegenskaper

Rediger bildeegenskaper

For å redigere et eksisterende innebygd bilde, klikk på bildet [1], og klikk deretter « Bilde » (Image) -ikonet [2]. Sett inn / rediger-vinduet dukker opp for å gjøre endringer.  

Når du redigerer et eksisterende bilde, viser URL fanen plasseringen av nett bildet. Attributtene vil forbli de samme over alle fanene og kan redigeres etter behov.

Hvis du vil erstatte nett bildet, lim eller skriv inn URL til bildet du vil bygge inn [3].

Skalere bilde visuelt

Skalere bilde visuelt

Du kan også bruke håndtakene rundt bildet til å endre bildestørrelsen visuelt. For å gjøre dette – klikk på bildet og krets deretter over en av de hvite grenseboksene til markøren blir til en pil. Dra og endre størrelsen på bildet. Vær oppmerksom på at bildet vil alltid beholde proporsjonene slik at det ikke fordreies.

Merknad: Rich innholdsredigering støtter ikke bilde-beskjæring.