Canvas-guider (Norwegian)Canvas-guiderInstruktør Guiden Navigering på emnerHvordan kan jeg redigere emneoversikten til et emne?

Hvordan kan jeg redigere emneoversikten til et emne?

Redigering av emneoversikt lar deg legge til tekst og lenke til filer, bilder og annet emne innhold i emneoversikt-beskrivelsen. Du kan også velge å deaktivere emnesammendraget.

Emnesammendraget er aktivert som standard. Det genereres automatisk basert på emneoppgaver og emnekalenderhendelser. Artikler i emnesammendraget kan bare endres ved å redigere eller slette oppgavene eller hendelsene. Alle oppgaver (upubliserte og publisert) vises i emneoversikten for instruktører.

Merknad: Bildefiler har ikke et forhåndsvisningsvalg når de er lagt til som en fil-lenke gjennom Rich innholdsredigering.

Åpne emneoversikt

Åpne emneoversikt

I navigering på emner klikker du på lenken Emneoversikt (Syllabus).

Rediger emneoversikt

Rediger emneoversikt

Klikk på knappen Edit.

Rediger emneoversikt-beskrivelsen

Rediger emneoversikt-beskrivelsen

Rediger emneoversikt-beskrivelsen ved å bruke Rich innholdsredigering.

Du kan poste emnebeskrivelsen, en kort introduksjon, klasse-retningslinjer, ukentlige påminnelser og annen viktig informasjon i emneoversikt-beskrivelsen. Du kan kopiere innhold fra Word-dokumenter direkte til Rich innholdsredigering eller opprette originalinnhold inne i Rich innholdsredigering. Du kan også bruke Rich innholdsredigering for å bygge inn videoer og inndata-HTML.

Legg til filer

Legg til filer

For å bygge inn et dokument i emneoversikten din, markerer du teksten du vil bruke som fillenke [1] og klikker på Dokumentalternativer (Document Options)-pilen for å velge fildokumentet [2]. I Rich innholdsredigering blir teksten blå og indikerer at lenken er nedlastbar.

Merknad: For å fjerne dokumentet, klikker du og merker teksten i Rich innholdsredigering og trykker slett (MAC) eller tilbake (PC).

Administrer emnesammendrag

Administrer emnesammendrag

Emnesammendraget er aktivert som standard. Det genereres automatisk basert på emneoppgaver og emnekalenderhendelser. Artikler i emnesammendraget kan bare endres ved å redigere eller slette oppgavene eller hendelsene. Alle oppgaver (upubliserte og publisert) vises i emneoversikten for instruktører.

For å deaktivere emnesammendraget, ta bort avkryssingen i boksen Show Course Summary.

Oppdater emneoversikt

Oppdater emneoversikt

Klikk Oppdater emneoversikt (Update Syllabus)-tasten.

Vis emneoversikt

Vis emneoversikt

Vis emneoversikt.