Canvas-guider (no)Instruktørguiden SpeedGraderHvordan legger jeg til merknader i studentinnleveringer når jeg bruker Docviewer i SpeedGrader?

Hvordan legger jeg til merknader i studentinnleveringer når jeg bruker Docviewer i SpeedGrader?

Canvas DocViewer er et verktøy som tillater merknader på online oppgaveinnleveringer i Canvas. Du kan bruke DocViewer til å vise filer og oppgaver i SpeedGrader. Instruktører kan vise når studenter viser kommenterte tilbakemeldinger i oppgavedetaljer-seksjonen i sidepanelet.

Når du åpner en innlevering, vil DocViewer automatisk lagre eventuelle merknader gjort i innleveringsfilen i 10 timer. Canvas viser et varsel for utløp av økten ved 9 timer og 50 minutter, etterfulgt av en advarsel på 5 minutter og 1 minutt til 10-timersgrensen er nådd. Du kan starte en DocViewer-økt når som helst ved å oppdatere innleveringssiden.

Hvis nettleseren din inkluderer en innebygd PDF-leser, velg alternativet å vise PDF-filen i systemleseren.

En student kan se dine DocViewer-kommentarer fra siden detaljer for Innlevering av oppgaver.

Kompatible DocViewer-filer

Hvis en innlevering inkluderer en fil som kan vises i DocViewer, men innleveringsforhåndsvisningen ikke er fullført, vil Canvas komme med en melding om at dokumentet fremdeles behandles.

Merknader:

  • Filer på over 100 MB og passordbeskyttede filer konverteres ikke av DocViewer.
  • SpeedGrader kan ta opptil ti minutter etter en oppgave er sendt inn for å vise et dokument som støtter DocViewer.
  • DocViewer-merknader kan vises i Canvas lærer-appen.

Vis DocViewer-verktøylinjen

DocViewer-verktøylinjen hjelper deg med å administrere oppgaveinnleveringen.

For å zoome inn og ut på innleveringene, bruk «Forstørrelsesglass» (Magnifying Glass)-tastene [1].

For å se innleveringen i full skjerm, klikk på «Fullskjerm» (Full Screen)-tasten [2].

For å merke innleveringen, bruk merknadsverktøyene [3].

Hvis det er flere sider, vil «Sidenr.» (Page number)-feltet [4] hjelpe deg å gå gjennom innleveringen og finne siden der du ønsker å legge til en merknad. For å gå til en annen side, skriv inn sidenummeret i sidefeltet. Du kan også bruke rullepanelet i innholdsvinduet for å gå videre gjennom innleveringen.

For å laste ned en PDF med innleveringen som har merknader, klikker du på tasten «Last ned» (Download) [5].

Legge til poengmerknader

For å legge igjen en poeng-merknad, velger du typen «Poeng» (Point) merknader [1].

Velg farge for poengmerknad i fargepanelet [2].

Klikk ønsket område i innleveringen [3]. «Poengmerknad» (point annotation)-ikonet vil komme fram og indikere plasseringen av merknaden. For å legge til en kommentar med poengmerknaden, skriv inn kommentaren i kommentarfeltet [4]. For å starte en ny linje i kommentaren din, klikk på Shift + Enter / Return-tasten. For å sende inn din kommentar, klikk på Enter / Return-tasten.

Du kan svare på student DocViewer-kommentarer ved å klikke på «Svar» (Reply)-tasten [5].

Hvis du vil flytte merknaden, kretser du over merknadikonet i dokumentet. Klikk og dra merknaden til det nye området.

For å slette en merknad, klikk på merknaden og klikk deretter på «Slett» (Delete)-ikonet [6]. DocViewer vil bekrefte at du ønsker å slette merknaden. Hvis du sletter en merknad, slettes også eventuelle tilknyttede kommentarer.

Legg til uthevingsmerknad

Hvis du vil utheve tekst i dokumentet, velger du uthevingsmerketype [1].  

Velg fargen for uthevingsmerknaden i fargepanelet [2].

Klikk og dra for å utheve tekst i innleveringen [3].

For å legge til en kommentar til uthevingsmerknaden, klikker du på «Kommentar» (Comment)-tasten [4]. For å starte en ny linje i kommentaren din, klikk på Shift + Enter / Return-tasten. For å sende inn din kommentar, klikk på Enter / Return-tasten.

Når du skal slette en uthevingsmerknad, klikk på det uthevede området og klikk så på «Slett» (Delete)-ikonet [5]. DocViewer vil bekrefte at du ønsker å slette merkingen. Hvis du sletter en merknad, slettes også eventuelle tilknyttede kommentarer.

Legg til tekstmerknad

For å legge til tekst direkte i innleveringen, velg «Fritekst» (Free text) merknadstype [1].

Velg fargen for tekstmerknaden i fargepanelet [2].

Klikk ønsket område i innleveringen, og skriv inn oppføringen [3]. For å starte en ny linje i kommentaren din, klikk på Shift + Enter-tasten.

Hvis du vil flytte merknaden, kretser du over tekstboksen i dokumentet. Klikk og dra merknaden til det nye området.

For å slette tekstmerknaden, klikk på tekstboksen og klikk deretter på «Delete» (Slett)-ikonet [4]. DocViewer vil bekrefte at du ønsker å slette tekstboksen.

Legg til gjennomstreket tekstmerknad

For å indikere at teksten skal slettes, velg «Gjennomstreking» (Strikeout)-merknadstypen [1].

Velg farge for gjennomstrekingslinjen i fargepanelet [2].

Klikk og dra for å streke over tekst i innleveringen [2]. En rød strek vises som angir at tekst har blitt gjennomstreket [3].

For å legge til en kommentar, klikker du på «Kommentar» (Comment)-tasten [4]. For å starte en ny linje i kommentaren din, klikk på Shift + Enter / Return-tasten. For å sende inn din kommentar, klikk på Enter / Return-tasten.

For å slette en gjennomstrekingsmerknad, klikk på gjennomstrekingsområdet og klikk deretter på «Slett» (Delete)-ikonet [5]. DocViewer vil bekrefte at du ønsker å slette gjennomstrekingslinjen. Hvis du sletter en merknad, slettes også eventuelle tilknyttede kommentarer.

Legg til tegnekommentar

For å lage frihåndstegninger og merknader, velg «Tegne» (Draw) merknadstypen [1].

Velg farge for tegnet merknad i fargepanelet [2].

Klikk og dra for å starte en tegning. Frie formlinjer vises som angir tegneområdet [3]. Du kan legge til flere strøk i en tegnet merknad.

For å legge til en kommentar i den tegnete merknaden, klikker du på «Kommentar» (Comment)-tasten [4]. For å starte en ny linje i kommentaren din, klikk på Shift + Enter / Return-tasten. For å sende inn din kommentar, klikk på Enter / Return-tasten. 

For å godta den tegnete merknaden, klikker du på ikonet «Sjekk» (Check) [5].

Hvis du vil flytte en tegning, krets pekeren over omrisset av tegningen, og dra og slipp tegningen til det nye området i dokumentet.

For å slette en tegning når som helst, klikk på tegningen og klikk deretter på «Slett» (Delete)-ikonet [6]. DocViewer vil bekrefte at du ønsker å slette tegningen. Hvis du sletter en merknad, slettes også eventuelle tilknyttede kommentarer.

Legg til områdemerknad

For å legge igjen en områdemerknad, velger du alternativet «Område» (Area)-merknadstype [1].

Velg fargen for merknadsområdet i fargepanelet [2].

Klikk og dra rektanglet rundt et område i innleveringen [3]. En boks vises som angir området for merknaden.

For å legge til en kommentar med områdemerknaden, skriv inn kommentaren i kommentarfeltet [4]. For å starte en ny linje i kommentaren din, klikk på Shift + Enter / Return-tasten. For å sende inn din kommentar, klikk på Enter / Return-tasten.

Du kan svare på student DocViewer-kommentarer ved å klikke på «Svar» (Reply)-tasten [5].

Hvis du vil flytte merknaden, kretser du over kantlinjen. Klikk og dra merknaden til det nye området i dokumentet.

For å slette en områdemerknad, klikk på merknaden og klikk deretter på «Slett» (Delete)-ikonet [6]. DocViewer vil bekrefte at du ønsker å slette kommentaren. Hvis du sletter en merknad, slettes også eventuelle tilknyttede kommentarer.

Vis kommentar

Vis kommentar

Studenter kan legge inn ytterligere kommentarer eller svare på dine kommentarer. Når en innlagt kommentar omfatter flere innholdslinjer, viser innholdsruten en ellipselenke [1]. For å utvide en kommentar, klikk på ellipselenken. Hvis en kommentar omfatter flere svar, vil alle svarene bli utvidet [2].