Canvas-guider (Norwegian)Instruktør Guiden InnstillingerHvordan administrerer jeg nye funksjoner for et emne?

Hvordan administrerer jeg nye funksjoner for et emne?

Canvas skaper kontinuerlig nye funksjoner for å forbedre opplevelsen. De aller fleste forbedringene vil bli gjort tilgjengelig som en del av den vanlige oppdateringsyklusen. Noen funksjoner kan endre arbeidsflyten for vanlige aktiviteter i Canvas i løpet av det nåværende semesteret. Fordi vi ønsker at du skal lære om disse funksjonene i ditt eget tempo, plasseres de i emneinnstillinger (Account settings) som et funksjonsvalg (Feature Option). Funksjonsvalg lar deg velge når du vil aktivere den nye funksjonen for ditt emne.

Denne leksjonen gir en oversikt over hvordan funksjonsvalg administreres på emnenivå. På emnenivå har du kanskje muligheten til å implementere funksjoner på en emne-for-emne-basis. Instruktører har ingen kontroll over brukernivåfunksjoner. For å se spesifikke tilgjengelige funksjonsvalgene for emnenivå i Canvas, gå til leksjonen for Gjeldende funksjoner for emnenivå (Course-Level Features)

For at en funksjon skal vises for et emne, må funksjonen være aktivert for institusjonen av en Canvas admin.

Vennligst merk at de fleste funksjonsvalgene vil kun være valgfri i en kort periode. Når et funksjonsvalg er offisielt frigitt til produksjonsmiljøet, vil du ha noen frigivelser (avhengig av funksjonen) før alternativet aktiveres for alle Canvas-brukere. Derfor anbefaler vi at du bruker beta miljøet for å lære om nye funksjonsvalg for emnet.

Åpne emne-innstillinger

Åpne emne-innstillinger

I navigering på emner, klikk på lenken « Innstillinger » (Settings).

Åpne funksjonsvalg-fanen

Åpne funksjonsvalg-fanen

Klikk på Funksjonsvalg (Feature Options)-fanen.

Vis funksjonsvalg

Vis funksjonsvalg

Tilgjengelige funksjoner vil vises i funksjonsvalg-fanen. Nye funksjoner aktiveres av din institusjonelle admin, og funksjonsvalg-fanen viser ikke noen funksjoner før de gis tilgang til deg.

Hver emne-funksjon inkluderer en funksjonsbeskrivelse. Klikk på pil-ikonet ved siden av funksjonen for å utvide funksjonsboksen og vise beskrivelsen.

Vis funksjonsmerker

Vis funksjonsmerker

Funksjonsmerker hjelper med å identifisere statusen til hver funksjon. En funksjon uten merke [1] betyr at funksjonen er stabil og klar for bruk i ditt produksjonsmiljø. Funksjoner kan også inkludere beta-merker [2], som betyr at funksjonen er tilgjengelig for bruk i ditt produksjonsmiljø, men testes forsatt for brukervennlighet og tilgangsoppførsel. Aktivering av en betafunksjon kan skape utilsiktet oppførsel innen din Canvas-konto.

Merknad: Noen ganger vil funksjoner inneholde et utviklingsmerke (Development tag), som betyr at funksjonen er kun tilgjengelig for testing i betamiljøet, og ikke tilgjengelig i produksjonsmiljøet.

Vis funksjonstilgang

Vis funksjonstilgang

Hver funksjon viser funksjonstilgangstatusen som er angitt av admin.

Merknad: Emnefunksjoner aktiveres emne for emne.

Vis på-funksjon

Vis på-funksjon

Dersom en funksjon er skrudd på av din admin, vil funksjonen bli nedtonet og satt til På (On). Emnet vil måtte bruke denne funksjonen.

Vis tillatte funksjoner

Vis tillatte funksjoner

Dersom en funksjon er tillatt av admin, kan du velge hvordan du vil administrere funksjonen for emnet. Funksjonen vil vise to alternativer:

  1. På: Endre denne knappen for å slå på denne funksjonen for emnet.
  2. Av: Som standard blir funksjonen slått av. Ikke endre denne knappen dersom du ikke ønsker å aktivere denne funksjonen for kontoen og underkontoer. Dette alternativet passer for funksjoner som du ikke er komfortabel med å tillate i emnet ennå, eller funksjoner som oppstår innen et semester og du ikke ønsker å distrahere studentene fra emnene sine.

Merknad: Avhengig av funksjonens funksjonalitet, når du setter en funksjon til På kan Canvas vise en advarsel som ber deg bekrefte valget ditt, da noen emnefunksjoner kan ha utilsiktede konsekvenser hvis de slås av.

Vis Av funksjonen

Vis Av funksjonen

Hvis en funksjon som tidligere ble gjort tilgjengelig av admin har blitt deaktivert, er funksjonen nedtonet og satt til Av. Kontakt admin for mer informasjon om denne endringen.

Vis funksjoner på brukernivå

Vis funksjoner på brukernivå

Brukere kan aktivere brukernivå-funksjonsvalg nederst i Profilinnstillingene.

Merknad: Administratorer har ingen kontroll over brukernivåfunksjoner.