Canvas-guider (Norwegian)Instruktør Guiden InnstillingerHvordan administrerer jeg nye funksjoner for et emne?

Hvordan administrerer jeg nye funksjoner for et emne?

Canvas skaper kontinuerlig nye funksjoner for å forbedre opplevelsen. De aller fleste forbedringene vil bli gjort tilgjengelig som en del av den vanlige oppdateringsyklusen. Noen funksjoner kan endre arbeidsflyten for vanlige aktiviteter i Canvas i løpet av det nåværende semesteret. Fordi vi ønsker at du skal lære om disse funksjonene i ditt eget tempo, plasseres de i emneinnstillinger som et funksjonsforhåndsvisning. Funksjonsforhåndsvisningene lar deg velge når du vil aktivere den nye funksjonen for ditt emne.

Denne leksjonen gir en oversikt over hvordan funksjonsforhåndsvisningene administreres på emnenivå. På emnenivå har du kanskje muligheten til å implementere funksjoner på en emne-for-emne-basis. Instruktører har ingen kontroll over brukernivåfunksjoner. For å se spesifikke tilgjengelige funksjonsforhåndsvisningene som er tilgjengelige i Canvas, gå til leksjonen for Gjeldende funksjoner for emnenivå.

For at en funksjon skal vises for et emne, må funksjonen være aktivert for institusjonen av en Canvas admin.

Merk at de fleste funksjonsforhåndsvisningene vil kun være valgfri i en kort periode. Når en funksjonsforhåndsvisning er offisielt frigitt til produksjonsmiljøet, vil du ha noen få utgaver (avhengig av funksjonen) før funksjonen aktiveres for alle Canvas-brukere. Derfor anbefaler vi at du bruker beta miljøet for å lære om nye funksjonsforhåndsvisninger for emnet.

Åpne emne-innstillinger

Åpne emne-innstillinger

I navigering på emner, klikk på lenken Innstillinger (Settings) .

Åpne fanen for funksjonsforhåndsvisninger

Åpne fanen for funksjonsforhåndsvisninger

Klikk på Funksjonsforhåndsvisninger (Feature Previews) -fanen.

Vis funksjonsforhåndsvisninger

Vis funksjonsforhåndsvisninger

Tilgjengelige funksjoner vil vises i funksjonsforhåndsvisninger-fanen. Nye funksjoner aktiveres av din institusjonelle admin, og funksjonsforhåndsvisnings-fanen viser ikke noen funksjoner før de gis tilgang til deg.

Hver emne-funksjon inkluderer en funksjonsbeskrivelse. Klikk på pil-ikonet ved siden av funksjonen for å utvide funksjonsboksen og vise beskrivelsen.

Søk funksjonsforhåndsvisninger

Søk etter funksjonsvalg

For å søke etter et funksjonsvisning, skriv inn et nøkkelord i Søke (Search)-feltet.

Vis funksjonsmerker

Vis funksjonsmerker

Funksjonsmerker hjelper med å identifisere statusen til hver funksjon. En funksjon uten merke betyr at funksjonen er stabil og klar for bruk i ditt produksjonsmiljø [1]. Funksjoner kan også inkludere beta-merker [2], som betyr at funksjonen er tilgjengelig for bruk i ditt produksjonsmiljø, men testes forsatt for brukervennlighet og tilgangsoppførsel. Aktivering av en betafunksjon kan skape utilsiktet oppførsel innen din Canvas-konto.

Merknad: Noen ganger vil funksjoner inneholde et utviklingsmerke (Development tag), som betyr at funksjonen er kun tilgjengelig for testing i betamiljøet, og ikke tilgjengelig i produksjonsmiljøet.

Vis funksjonstilstander

Vis funksjonstilstander

Hver funksjon viser en funksjonsstatus som er angitt av administratoren din.

Aktiverte funksjoner viser et Aktivert -ikon [1].

Deaktiverte funksjoner viser et Deaktivert-ikon [2].

Merknader:

  • Funksjonstilstander som har blitt låst av en administrator, vises ikke i listen over Funksjonsforhåndsvisninger for emner.
  • Emnefunksjoner aktiveres emne for emne.

Administrer funksjonstilstander

Administrer funksjonstilstander

For å aktivere eller deaktivere en ulåst funksjon, klikk på funksjonens Status-ikon [1].

For å aktivere funksjonen, klikk på Aktivert-alternativet [2].

For å deaktivere funksjonen, klikk på Deaktivert-alternativet [3].

Merknader:

  • Funksjonstilstander som har blitt låst av en administrator, vises ikke i listen over Funksjonsforhåndsvisninger for emner.
  • Avhengig av funksjonens funksjonalitet, når du setter en funksjon til På kan Canvas vise en advarsel som ber deg bekrefte valget ditt, da noen emnefunksjoner kan ha utilsiktede konsekvenser hvis de slås av.

Vis funksjoner på brukernivå

Vis funksjoner på brukernivå

Brukere kan aktivere brukernivå-funksjonsinnstillinger nederst i Profilinnstillingene.

Merknad: Administratorer har ingen kontroll over brukernivåfunksjoner.