Canvas-guider (no)Instruktørguiden InnstillingerHvordan aktiverer jeg en vurderingsskala for et emne?

Hvordan aktiverer jeg en vurderingsskala for et emne?

Ved å redigere innstillingene for emnet, kan du aktivere en eksisterende vurderingsskala for kurset. Hvis du vil endre emnets vurderingsskala til enhver tid, kan du administrere vurderingsskalaen og finne et nytt oppsett.

Hvis du vil deaktivere vurderingsskalaer for hele emnet, kan du fjerne merkingen i avkrysningsruten for vurderingsskalaen i emne-innstillinger og emnet vil ikke lenger være knyttet til en vurderingsskala. Hvis du velger å bruke en vurderingsskala senere, må du reaktivere en vurderingsskala.

Notat:

  • I en emne-eksport, kopieres det aktiverte emnets vurderingsskala som standard vurderingsskala.
  • Når du bruker en vurderingsskala på kontonivå bygget av din institusjonen lenker oppsettet i emnet ditt – importeres det ikke som et nytt oppsett på emnenivå.  

Åpne innstillinger

Åpne innstillinger

I navigering på emner, klikk på « Innstillinger » (Settings)-lenken.

Åpne detaljer for emne

Åpne detaljer for emne

Klikk fanen « Emnedetaljer »(Course Details).

Aktiver vurderingsskala

Aktiver vurderingsskala

Klikk på «Aktiver emnets vurderingsskala» (Enable course grading scheme)-boksen

Vis vurderingsskala

Vis vurderingsskala

Klikk på «vis vurderingsskala» (view grading scheme)-lenken.

Velg vurderingsskala

Velg vurderingsskala

Canvas vil vise deg standard vurderingsskala for Canvas. Hvis du vil velge en annen vurderingsskala , klikk på «Velg en annen skala» (Select Another Scheme) -lenken [2].

Vis vurderingsskalaer

Vis vurderingsskalaer

For å vise en karaktersettingsstandard, klikk på tittelen på vurderingsskalaen [1].

Når du har funnet vurderingsskalaen du vil bruke i emnet, klikker du «Bruk denne karaktersettingsstandarden» (Use This Grading Standard) [2].

Bekreft skala

Vis din aktiverte vurderingsskala Klikk på «Ferdig» (Done)-tasten.

Oppdater detaljer for emne

Oppdater detaljer for emne

Klikk på «Oppdater emnedetaljer» (Update Course Details)-tasten.