Canvas-guider (Norwegian)Instruktør Guiden InnstillingerHvordan kan jeg endre start- og sluttdatoer for et emne ved hjelp av Brukergrensesnitt for klassisk emnetilgjengelighet?

Hvordan kan jeg endre start- og sluttdatoer for et emne ved hjelp av Brukergrensesnitt for klassisk emnetilgjengelighet?

Hvis emnedeltakelsesalternativene eller emnedatofeltene ser annerledes ut, kan institusjonen din ha aktivert funksjonen Brukergrensesnitt for ny emnetilgjengelighet. Brukergrensesnitt for ny emnetilgjengelighet erstatter det klassiske brukergrensesnittet i en fremtidig utgivelse. Vis mer informasjon om endring av emnedatoer ved hjelp av Brukergrensesnitt for ny emnetilgjengelighet.

Som standard arver emnene semesterdatoer angitt for hele institusjonen. Men som instruktør, vil du kanskje måtte endre start- og sluttdatoene for emnet. Datoer kan være kortere enn eller overlappe semesterdatoene.  For mer informasjon, se det interaktive flytskjemaet Studentemne synlighet og deltakelse.

Begrens datoer for brukerdeltakelse

Du kan legge inn om studentene kan eller ikke kan kun delta i et emne i løpet av bestemte emnedatoer ved å bruke avmerkingsrute Student deltakelser (Student Participation). Deltakelse betyr at studentene kan sende inn oppgaver, poste diskusjoner, laste opp filer, eller ta del i andre action-fylte emneoppgaver. Hvis du begrenser studentene slik at de bare kan delta under emnedatoene, kan de akseptere emneinvitasjonen, få tilgang til emne og se på innholdet, men de kan ikke delta før emnets første dag. Når emnet avsluttes, settes emnet i kun visningsmodus.

Opphev emne datoer

Opphev emne datoer kan kun lages om avmerkingruten Student Deltakelser er valgt som en del når start og slutt-datoene blir laget (det kreves begge datoene) Om en avmerkingsrute til Student Deltakelser ikke er valgt i Emneinnstillingene, kan studentene delta i emne før og etter start og slutt-.dato, og deltakelsedatoene vil alltid være bestemt av termindatoene.

Instrumentbord-hensyn

Avmerkingsruten Student Deltakelser kan også påvirke emner som er markert som favoritter og vises i instrumentbordet. Om et emne inkluderer en opphevelsesdato og avmerkingsruten Student Deltakelse er valgt, kan ikke studentene delta i emne etter sluttdatoen, og emner vil fjernes fra instrumentbordet.

Dessuten, om avmerkingsruten Student Deltakelser ikke er valgt, vil emnet fortsatt vises i instrumentbordet som en favoritt etter sluttdatoen siden emnet fortsatt tillater deltakelse som et aktivt emne. Emnet vil ikke bli fjernet før emnet er avsluttet gjennom termindatoene. Men emnedatoene vil fortsatt bestemme plasseringen av emnet i en students fortid, nåværende eller fremtidige påmeldte liste uavhengig av termindatoene.

Begrens emnetilgang

Om du ikke ønsker at studentene skal ha tilgang til innhold i emnet før startdatoen, tillater emneinnstillingene deg å begrense studentene fra å ha mulighet til å tilgang til innholdet. Du kan også velge å begrense all emnetilgang etter at emnet er avsluttet.

Merknad: Du kan kun endre sluttdato for emnet mens innmeldingen pågår. Emnedato kan ikke endres når emne-innmeldingen er avsluttet.

Åpne innstillinger

Åpne innstillinger

I navigering på emner, klikk på lenken « Innstillinger » (Settings).

Åpne detaljer for emne

Åpne detaljer for emne

Klikk på fanen Emnedetaljer (Course Details).

Angi startdatoen

Angi startdatoen for emnet

Klikk på kalenderikonet « Starter » (Starts) [1]. Velg en ny startdato for emner [2].

Angi sluttdato

Angi sluttdato

Klikk på kalenderikonet « Slutter » (Ends) [1]. Velg en ny sluttdato for emner [2].

Se datoadvarsel

Merknader:

Begrenset student deltakelser

Begrenset student deltakelser

Om du ikke ønsker at studenter deltar i emnet utenfor emnedatoene, velg avmerkingsruten studenter kan kun delta i emnet mellom disse datoene (Students can only participate in the course between these dates) [1]. Ved å velge denne avmerkingsruten lages et emne-oppheving og opphever semesterdatoene. Studenter kan kun delta i emnet mellom emnedatoene og emne vil være skrivebeskyttet utover disse emnedatoene.

Denne avmerkingsruten påvirker kun rollene student og observatør; andre roller er standard til semester tilgangsdatoen.

Merknader:

  • Oppheving av emnedatoer lages kun om avmerkingsruten «Student Deltakelser» (Student Participation) er valgt.
  • Om en avmerkingsrute til Student Deltakelser ikke er valgt i Emneinnstillingene, kan studentene delta i emne før og etter start og slutt-.dato, og deltakelse vil alltid være bestemt av termindatoene.
  • Når avmerkingsruten «Student Deltakelser» (Student Participation) ikke er valgt, bestemmer emnedatoene plassering av emne i Fortid, nåværende eller fremtidige påmeldingslister for studentene.

Begrens emnetilgang

Begrens emnetilgang

Du kan ogsåendre studenttilgangsinnstillingene (change student access settings) for å gi eller begrense studentene fra å vise emnene dine før start eller sluttdato. Er dette valgt, er emnet utilgjengelig utenfor emnedatoene. Om emnedatene er tomme, gjelder start og sluttdatoene til termindatoene.

Oppdater detaljer for emne

Oppdater detaljer for emne

Klikk på «Oppdater emnedetaljer» (Update Course Details)-tasten.