Canvas-guider (Norwegian)Canvas-guiderInstruktør Guiden TesterHvordan oppretter jeg en test med individuelle spørsmål?

Hvordan oppretter jeg en test med individuelle spørsmål?

Du kan legge til dine egne spørsmål i tester. Du kan opprette ulike typer test-spørsmål. Individuelle spørsmål kan også legges til spørsmålsgrupper.

Når et dokument lastes opp til Rich innholdsredigering fra en test, lagres filen i mappen Opplastede media i Emnefiler og har som standard skjult status. Studenter kan vise filen når testen er gjort tilgjengelig for dem. Lær mer om filsynlighet.

Åpne tester

Åpne tester

I Navigering på emner, klikker du på «Tester» (Quizzes)-lenken.

Legg til test

Legg til test

Klikk på « Legg til test » (Add quiz)-tasten.

Velg testmaskin

Velg testmaskin

Har emnet ditt Nye Tester aktivert må du velge en testmaskin.

For å opprette en klassisk test, klikk på « Klassiske Tester » (Classic Quizzes) [1].

For å velge Nye Tester, klikk på valget « Nye Tester » (New Quizzes) [2].

For å lagre testmotorvalget for dette emnet, klikker du i avkrysningsboksen Husk mitt valg for dette emnet [3].

Klikk på Send inn (Submit)-tasten [4].

Merknad: 

Rediger testdetaljer

Rediger testdetaljer

Skriv inn navnet på testen [1] i Detaljer fanen. Introduser testen i Rich innholdsredigering [2] med formatert tekst, bilder, video eller prøver på matematiske likninger. Du kan også bruke verktøyet mediekommentering til å gjøre opptak av en introduksjon til testen.

Fullfør resten av testdetaljene [3].

Legg til spørsmål

Legg til spørsmål

Klikk « Spørsmål » (Questions)-fanen [1]. Opprett et nytt test-spørsmål manuelt, ved å klikke Nytt spørsmål [2].

Gi navn til test-spørsmål

Gi navn til test-spørsmål

Test-spørsmålene nummereres ikke automatisk for instruktører. For å legge til et egendefinert navn til test-spørsmålet, skriver du inn navnet i spørsmål-tekstfeltet. Ved hjelp av egendefinerte navn kan du identifisere test-spørsmål lettere.

Uavhengig av navnet på spørsmålet, så ser studentene alltid test-spørsmålene i numerisk rekkefølge (dvs. spørsmål 1, spørsmål 2).

Velg spørsmålstype

Velg spørsmålstype

Du kan opprette følgende typer spørsmål i spørsmålstype-rullegardinmenyen:

 

Du kan lenke emneinnhold for å opprette test-spørsmål, for eksempel lenke et diagram-bilde.

Sett poengverdi

Sett poengverdi

For å sette poengverdien for spørsmålet, kan du angi poengene i feltet « poeng » (pts) .

Merknad: Test-poengverdier støtter opp til to desimaler. Angivelse av mer enn to desimaler, avrunder poengverdien til nærmeste hundredel.

Last opp spørsmål

Last opp spørsmål

For å lagre spørsmål, klikk « Oppdater spørsmål » (Update Question)-knappen.

Vis spørsmål

Vis spørsmål

Vis spørsmålene i testen. For å vise spørsmålsdetaljer, klikk på « Vis spørsmålsdetaljer » (Show Question Details)-boksen.

Merknad: Spørsmålsdetaljer er ikke tilgjengelig i tester med mer enn 25 spørsmål.

Lagre test

Lagre test

Klikk « Lagre » (Save)-tasten for å lagre arbeidet og forhåndsvise testen.

Merknad: Du bør ikke publisere testen din før den er helt ferdig. Hvis du er klar til å publisere testen og gjøre den tilgjengelig for studenter, klikker du Lagre og publiser (Save & Publish)-tasten.

Forhåndsvise og publisere test

Forhåndsvise og publisere test

Klikk på « Forhåndsvisning » (Preview)-tasten [1] for å se hva studentene vil se når de tar testen. Hvis forhåndsvisningen viser testen slik du ønsker, klikk « Publiser » (Publish)-tasten [2].

Merknad: Selv om du kan gjøre endringer i testen etter at den er publisert, vil studenter som allerede har åpnet eller fullført testen ikke kunne se noen av endringene, noe som kan påvirke deres karakterer.