Canvas-guider (no)Instruktørguiden TesterHvordan importerer jeg tester fra QTI-pakker?

Hvordan importerer jeg tester fra QTI-pakker?

Du kan enkelt importere tester fra programmer som oppretter QTI-filer. Hvis et program ikke oppretter QTI-filer, kan det ikke importeres til Canvas.

QTI -filer kan opprettes fra en rekke ulike administrasjonssystemer og programvare:

  • Tester som er opprettet i Respondus 4.0 (Windows programvare) kan eksporteres som QTI-pakker. For å lære å bruke Respondus 4.0 kan du se i denne brukerguiden (DOC). En QuickStart guide for Respondus 4.0 er også tilgjengelig (PDF).
  • Tester opprettet i Blackboard (WebCT, Angel) kan eksporteres som QTI-pakker.
  • Tester opprettet i Moodle kan eksporteres som QTI-pakker. Dette vil fungere med Moodle 2.0 eller eldre versjoner. Imidlertid eksporterer ikke Moodle 2.1 og nyere versjoner QTI pakker nå lenger.

Notater:

  • Canvas støtter QTI-versjonene 1.2 og 2.1.
  • Testeksporter vil ikke inkludere spørsmål fra tester som bruker tilfeldige spørsmål fra spørsmålsbanker.

Åpne innstillinger

Åpne innstillinger

I navigering på emner, klikk på lenken « Innstillinger » (Settings).

Importere innhold til emne

«Importer innhold til dette emnet» -knappen

Klikk på « Importer kursinnhold » (Import Course Content)-tasten.

Velg innholdstype

Importer innhold fra tavlen

Velg alternativet QTI .zip fil i rullegardinmenyen.

Velg fil

Velg fil

Klikk på « Velg fil » (Choose File)-knappen.

Åpne fil

Finn .zip-fil

Finn og klikk på ZIP-filen du ønsker å importere [1]. Klikk på « Åpne » (Open)-tasten [2].

Importere vurderinger til New Quizzes (New Quizzes)

Importere vurderinger til New Quizzes

For å importere vurderingsinnhold laget til New Quizzes, klikk « Importer vurderingsinnhold som Quizzes.Next » (Import assessment content as Quizzes.Next) -valget.

Dette valget vil konvertere vurderinger i importpakken til New Quizzes-format. Om det ikke er valgt vil vurderingsinnhold konverteres til Canvas Quizzes-format.

Merknad: Du kan ikke velge en standard spørsmålsbank når du bruker «Importer vurderingsinnhold» som New Quizzes-valg.

Overskrive vurderingsinnhold

Overskrive vurderingsinnhold

Hvis du vil overskrive vurderingsinnhold med matchende ID-er, klikker du boksen for Overskrive vurdering... .

Noen systemer gjenbruker ID-er for hver nye eksport. Derfor, selv om du eksporterer to separate spørsmålsbanker, har de likevel samme ID-ene. For å unngå å miste vurderingsdata, behandler Canvas spørsmålsbankene som separate objekter, til tross for ID-ene. Valg av dette alternativet vil sette denne sikkerhetsfunksjonen ut av funksjon, og la vurderingsdata overskrive eksisterende data med de samme ID-ene.

Velg spørsmålsbank

Velg spørsmålsbank

I « Standard Spørsmålbank » (Default Question bank)-rullegardinmenyen, velger du det spørsmålet du vil bruke for din spørsmålsbank.  

Opprette spørsmålsbank

Opprette spørsmålsbank

Hvis du ikke har en spørsmålsbank du vil bruke, kan du opprette en ny spørsmålsbank. Velg « Opprett ny spørsmålsbank » (Create new question bank)-alternativet i rullegardinmenyen.

Importere emne

Importere emne

Klikk på « Importer » (Import) -tasten.

Vis nåværende jobber

Nåværende jobber seksjonen viser status for importen. Løpende rapporter viser en menylinje som viser tiden som gjenstår før importen er fullført [1].

Hvis du valgte å velge et bestemt innhold i emnet, vises nåværende jobb som Venter på Valg (Waiting for Select) [2], som betyr at du må velge innholdet du ønsker å importere.

Importen kan også vise andre statusindikatorer som en del av importprosessen. Lær mer om statuser for emneimport.

Når emnet er fullført, leser du dine tester ved å gå til Quizzes-siden i Navigering på emner.

Merknad: Om du importerer dine vurderinger til New Quizzes kan du lese dine tester fra vurderings-siden.