Canvas-guider (Norwegian)Canvas-guiderInstruktør Guiden TesterHvordan oppretter jeg en test med en spørsmålgruppe lenket til en spørsmålsbank?

Hvordan oppretter jeg en test med en spørsmålgruppe lenket til en spørsmålsbank?

Du kan opprette en test med en spørsmålgruppe lenket til en spørsmålsbank.

Når du lenker en spørsmålsbank til en spørsmålsgruppe, vil du se alle spørsmålsbankene som du har bygget inn i det samme emnet, og de du har bokmerket i andre emner hvor du er instruktør. Du vil også se spørsmålsbanker som er lagt til av administratoren til din sub-konto, som gjør det enkelt for instruktører i samme avdeling eller program å dele ressurser.

Canvas vil henvise din valgte bank med spørsmål etterhvert som hver student tar testen. Hver student vil bli stilt et spesifikt antall spørsmål, trukket vilkårlig fra banken. Antallet spørsmål og poengverdien per spørsmål spesifiseres når spørsmålsgruppen opprettes. For eksempel, hvis du vil bruke spørsmål fra engelsk-avdelingen og de har 7 spørsmål i deres spørsmålsbank, men du bare vil bare at spørsmålgruppen viser 2 spørsmål, trekker Canvas tilfeldig ut 2 av 7 spørsmål etterhvert som hver student tar testen.

Hvis du trenger at dine spørsmål vises i en bestemt rekkefølge, bør du legge til individuelle spørsmål eller finne spørsmål i stedet for å opprette en spørsmålsgruppe.

Merknader:

  • Når du lenker en spørsmålsbank til en test, må du gjøre endringer i spørsmålsbanken før testen kan tas. Selv om du kan gjøre endringer i spørsmålsbanken etter at en test er publisert, vil studenter som allerede har åpnet eller fullført testen ikke kunne se noen av endringene, noe som kan påvirke deres karakterer. Studenter som begynner sine tester etter at endringene er foretatt, vil se oppdateringene dine.
  • Spørsmål som er lenket til en spørsmålsbank kan ikke være karaktersatt på nytt , siden de kan brukes i flere tester.

Åpne tester

Åpne tester

I Navigering på emner, klikker du på «Tester» (Quizzes)-lenken.

Legg til test

Legg til test

Klikk på « Legg til test » (Add quiz)-tasten.

Velg testmaskin

Velg testmaskin

Har emnet ditt Nye Tester aktivert må du velge en testmaskin.

For å opprette en klassisk test, klikk på « Klassiske Tester » (Classic Quizzes) [1].

For å velge Nye Tester, klikk på valget « Nye Tester » (New Quizzes) [2].

For å lagre testmotorvalget for dette emnet, klikker du i avkrysningsboksen Husk mitt valg for dette emnet [3].

Klikk på Send inn (Submit)-tasten [4].

Merknader:

Rediger testdetaljer

Rediger testdetaljer

Skriv inn navnet på testen [1] i Detaljer fanen. Introduser testen i Rich innholdsredigering [2] med formatert tekst, bilder, video eller prøver på matematiske likninger. Du kan også bruke verktøyet mediekommentering til å gjøre opptak av en introduksjon til testen.

Fullfør resten av testdetaljene [3].

Legg til ny spørsmålsgruppe

Legg til ny spørsmålsgruppe

Klikk « Spørsmål » (Questions)-fanen [1]. Klikk « Ny spørsmålsgruppe » (New Question Group)-tasten [2].

Opprette gruppedetaljer

Opprette gruppedetaljer

Gi spørsmålsgruppen et navn [1]. Bestem hvor mange spørsmål du vil at Canvas skal velge tilfeldig fra gruppen [2] og antall poeng som er tilordnet hvert spørsmål [3].

Test-spørsmålsgrupper blir ikke automatisk navngitt for instruktører. For å legge til et egendefinert navn til test-spørsmålsgruppen, skriver du inn navnet i gruppe-tekstfeltet. Ved hjelp av egendefinerte navn kan du identifisere test-spørsmålsgrupper lettere.

Uavhengig av navnet på spørsmålsgruppen, så ser studentene alltid test-spørsmålene i numerisk rekkefølge (dvs. spørsmål 1, spørsmål 2).

Merknad:

  • Test-poengverdier støtter opp til to desimaler. Angivelse av mer enn to desimaler, avrunder poengverdien til nærmeste hundredel.
  • Hvis du setter en spørsmålsgruppe til å velge spørsmål fra spørsmålsbanken i tilfeldig rekkefølge, vil ikke spørsmålsbanken og spørsmålene inkluderes i testeksporten. QTI-filen vil laste ned testinformasjon, men vil ikke inkludere noen spørsmål.
Lenke til en spørsmålsbank

Klikk « Lenke til en spørsmålsbank » (Link to a Question Bank)-lenken.

Finn spørsmålsbank

Finn spørsmålsbank

Velg spørsmålbanken du vil referere til i testen [1]. Klikk « Velg bank » (Select Bank)-tasten [2].

Opprett gruppe

Opprett gruppe

Bekreft at spørsmålsbanken er lenket til spørsmålsgruppen [1]. Klikk på « Opprette gruppe » (Create Group)-tasten [2].

Endre spørsmålsgruppe

Endre spørsmålsgruppe

For å endre antall spørsmål som skal plukkes fra gruppen eller endre poengene tildelt, klikker du på « Rediger » (Edit) [1]. Hvis du vil slette spørsmålgruppen, klikker du « Slett » (Delete)-ikonet [2].

Lagre test

Lagre test

Klikk « Lagre » (Save)-tasten for å lagre arbeidet og forhåndsvise testen.

Merknad: Du bør ikke publisere testen din før den er helt ferdig. Hvis du er klar til å publisere testen og gjøre den tilgjengelig for studenter, klikker du Lagre og publiser (Save & Publish)-tasten.

Forhåndsvise og publisere test

Forhåndsvise og publisere test

Klikk på « Forhåndsvisning » (Preview)-tasten [1] for å se hva studentene vil se når de tar testen. Hvis forhåndsvisningen viser testen slik du ønsker, klikk « Publiser » (Publish)-tasten [2].

Merknad: Selv om du kan gjøre endringer i testen etter at den er publisert, vil studenter som allerede har åpnet eller fullført testen ikke kunne se noen av endringene, noe som kan påvirke deres karakterer.