Canvas-guider (Norwegian)Instruktør Guiden Profil- og brukerinnstillingerHvordan angir jeg Canvas-varslingsinnstillingene mine som instruktør?

Hvordan angir jeg Canvas-varslingsinnstillingene mine som instruktør?

Canvas inkluderer flere standard varslingsinnstillinger du kan motta for emnene dine. Standardinnstillingene kan derimot endres ved å konfigurere egne varslingspreferanser. Disse innstillingene gjelder kun for deg, og brukes ikke for å kontrollere hvordan emneoppdatering blir sendt til andre brukere. For å lære mer om hver varsling, standardinnstillinger og varslingstriggere, sjekk Canvas varslinger PDF.

Varslinger sendes som en av fire leveringstyper: send meg beskjed øyeblikkelig, daglig sammendrag, ukentlig sammendrag eller ikke send. Dersom en innstilling er endret, vil endringen bli gjort øyeblikkelig.  

Varslingsinnstillinger gjelder for alle emnene dine, med mindre du angir preferanser for varslingsinnstillinger for individuelle emner.

Du kan kanskje svare direkte på e-postvarslinger utenfor Canvas. Svarene oppdateres i Canvas Innboks. Vær klar over at vedlegg lagt til som en del av eksterne svar ikke er inkludert i meldinger vist i Canvas.

Merknader:

  • Varslinger sendes til Canvas-kontaktmetodene som spesifisert i kontoen. Du kan ikke motta varslinger hvis kontaktmetodene dine ikke er bekreftet. Hvis du ikke mottar varslinger fra Canvas, bekreft Canvas-kontaktmetodene.
  • Du kan være i stand til å velge varslingsinnstillinger for et individuelt emne. Lær mer om å administrere varslinger for et enkelt emne.
  • SMS-varslinger er kun tilgjengelig for annonserings- og vurderingsvarslinger.

Åpne varslinger

I global navigasjon, klikk på « konto » (Accounts) [1], og klikk på « varslinger »(Notifications) [2].

Vis kontovarslingsinnstillinger

Vis kontovarslingsinnstillinger

Siden for kontovarslingsinnstillinger viser et banner som minner deg på at varslinger på kontonivå gjelder for alle emner [1].

Se alle varslingstyper på kontonivå [2] og de oppførte kontaktmetodene dine [3].

Hver varsling har en standard preferanse for leveringsfrekvens. For å se gjeldende leveringsfrekvens for en varslingstype og kontaktmetode, hold markøren over varselikonet [4].

Vis detaljer for varslinger

Vis detaljer for varslinger

For å se detaljer for varslinger, hold musepeker over varslingsnavnet.

Konfigurer varslingsinnstillinger

Hver varsling er stilt til en standardinnstilling. For å endre en varsling for en kontaktmetode, finn varslingen og klikk på ikonet for den foretrukne kontaktmetoden [1].

For å motta en varsling med en gang, velg alternativet « Varsle umiddelbart » (Notify immediately) [2]. Disse varslingene kan bli forsinket med opp til en time i tilfelle en instruktør gjør ekstra endringer, noe som forhindrer at du blir spammet av flere meldinger i løpet av en kort periode.

For å motta en daglig varsling, velg alternativet « Daglig oppsummering » (Daily summary) [3].

For å motta en ukentlig varsling, velg alternativet « Ukentlig oppsummering » (Weekly summary) [4]. Datoen og tidspunktet for ukentlige varslinger er postet på bunnen av varslingssiden.

Dersom du ikke ønsker å få varslinger, velg alternativet « Varslinger av » (Notifications off) [5].

Ikke-støttede varslingstyper viser ikonet Ikke støttet (Unsupported) [6]. Ikke-støttede varslingstyper kan ikke aktiveres.

Merknader:

  • Hver varslingspreferanse vil automatisk gjelde for alle dine emner. Hvis du imidlertid administreres varslingspreferanser for et enkelt emne, må varslingene for det emne fortsatt administreres i emnet.
  • Twitter og SMS-varslingspreferanser støtter ikke daglig eller ukentlig sammendragsvalg.
  • Uregistrerte kontaktmetoder vil oppstå i varslingspreferanser, men vil ikke motta varslinger, før du bekrefter registreringen.

Vis personversinformasjon

Vis personversinformasjon

Dersom du har konfigurert en varslinginnstilling for en e-postadresse som er utenfor institusjonen, vil du muligens se en personvernsvarsling. Du kan lukke advarselen ved å klikke på OK. Når varslingen har blitt vist, vil den ikke vises igjen.

Angi meldingsvarslinger

Du kan konfigurere mobiltelefon som kontaktmetode for å motta varslinger om Vurderinger og Annonseringer som tekstmeldinger (SMS).

På Android-enheter, vises tekstmeldinger fra notifications@instructure.com. På iOS-enheter, vises tekstmeldinger fra et nummer som sl på 10 (slik som 210 eller 410).

Varslingsoverskrifter identifiserer emnet og typen varsling. Alle varslinger inneholder minst én tekstmelding. Du kan ikke svare på meldingsvarslinger.

Merknad: Du vil kanskje aktivere push-varslinger i Canvas lærer-appen for å motta alle varslinger på mobilenheten din.

Konfigurer push-varslinger

Konfigurer push-varslinger

Hvis du har aktivert pushvarslinger i Canvas Teacher-appen, kan du administrere innstillingene dine i pushvarsel-kolonnen. Vær oppmerksom på at pushvarslinger kun kan bli sendt til din mobile enhet med en gang eller ikke i det hele tatt. Daglige og ukentlige varslingsinnstillinger støttes ikke.  

Å angi innstillinger i appen vil oppheve innstillinger angitt i varslingssiden.

Merknad: Noen kategorier inkluderer begrenset tilgjengelighet for push-varslinger. Fullstendige detaljer om støttede varslinger for push-varslinger finner du i Canvas-varslinger PDF.

Angi Slack-varslinger

Hvis institusjonen din har aktivert Slack som en kontaktmetode, kan du legge til Slack som en kontaktmetode og motta direkte meldingsvarslinger fra Canvas i Slack.

Slack-varslinger kan variere avhengig av Slack-varslingsinnstillingene dine.