Canvas-guider (no)Instruktørguiden Profil- og brukerinnstillingerHvordan legger jeg som instruktør til kontaktmetoder for å motta Canvas-varslinger?

Hvordan legger jeg som instruktør til kontaktmetoder for å motta Canvas-varslinger?

I Canvas kan du legge til kontaktmetoder for å motta varslinger. Kontaktmetoder lar deg velge hvordan du mottar varslinger når forskjellige hendelser oppstår innen et emne. Varslinger gjelder for alle emner i Canvas. Canvas støtter varsling gjennom e-post, SMS tekstmelding, Slack og ulike nettjenester.

Når du legger til kontaktmetoder, kan du stille egne varslingspreferanser for å velge hvor ofte du blir varslet om emnehendelser.

Se video om varslingspreferanser.

Merknad: SMS-varslinger er kun tilgjengelig for annonserings- og vurderingsvarslinger.

Åpne brukerinnstillinger

Åpne brukerinnstillinger

I Global Navigering, klikk på «Konto» (Account) [1], og klikk så på «Innstillinger» (Settings) [2].

Legg til kontaktmetoder

Legg til kontaktmetoder

I «kontaktmetoder» (Ways to Contact) i sidepanelet, vil kontoen vise den standard e-postadressen med din konto. Dersom du ønsker å legge til en ekstra e-postadresse, klikk på « legg til e-postadresse » (Add Email Address) [1].

Hvis du har flere Canvaskontoer, kan du se « Legg til »-ikonet (Add) [2], som lar deg slå sammen adressen med en annen Canvaskonto som bruker samme e-postadresse.

Dersom du ønsker å legge til SMS tekstmeldinger eller Slack som en kontaktmetode, klikk på «Legg til kontaktmetode» (Add Contact Method) [3].

Vis kommunikasjonsadvarsler

Vis kommunikasjonsadvarsler

Canvas sender ikke varslinger til kommunikasjonskanaler som har blitt avvist, som betyr at kanalen ikke lengre kan forsøke å generere eller sende en varsling. Avvisning kan skje fra ugyldige adresser (på grunn av skrivefeil, endrede adresser, osv.) eller blokkerte servere.

I brukerinnstillinger kan Canvas vise de følgende ikonene for å indikere en kontaktmetodes status:

  • «Advarsel » (Warning) [1]: indikerer en avvist metode. For å fikse feilen kan du fjerne og så legge til den nye kontaktmetoden til din profil.
  • «Hake » (Check Mark) [2]: varsler om en ubekreftet e-postadresse.

 

For å slette kontaktmetoden, klikk på « slett » (Delete) [3].

Koble til netttjenester

Netttjenestedelen av innstillingssiden er delt i to kolonner. Tjenester du har allerede registrert, som gjennom «kontaktmetoder» (Ways to Contact) seksjonen av innstillingene, eller gjennom emnesamarbeid og oppgaver, som vises i venstre kolonne under « registrerte tjenester » (Registered Services) banneret [1]. Andre tjenester som er tilgjengelig for registrering vises i høyre kolonne under « andre tjenester » (Other Services) [2].

Lær hvordan du legger til nettjenester i Canvas.

Vis godkjente integrasjoner

Vis godkjente integrasjoner

Når tredjepartsintegrasjoner får tilgang til kontoen, vil «godkjente integreringer» (Approved Integrations)-seksjonen vise de autoriserte integrasjonene. Hver integrasjon vil vise navnet på appen, hensikten (om en er beskrevet), datoen appen sist ble brukt, datoen appen utgår og en link for å vise flere detaljer.