Canvas-guider (no)Instruktørguiden SiderHvordan oppretter jeg en ny side i et emne?

Hvordan oppretter jeg en ny side i et emne?

Som instruktør, kan du opprette en ny side for å legge til emnet ditt.

Du kan angi tillatelser til dem som kan redigere siden når du oppretter sider: instruktører (lærere), instruktører og studenter eller alle. Du kan også legge til en side i studentens gjøremålsliste.

Åpne Sider

Åpne Sider

I navigering på emner klikker du på lenken « Sider » (Pages).

Vis Sider

Vis Sider

Sider er utformet for å åpne på forsiden for kurset, hvis det er valgt en forside. Klikk tasten « Vis alle sider » (View All Pages) for å velge en side fra Sider-indeksen.

Legg til side

Legg til side

Klikk på « Legg til en side » (Add Page)-tasten.

Legg til innhold

Skriv inn et navn for siden [1].

Bruk Rich innholdsredigering [2] for å opprette innhold for siden din. Rich innholdsredigering inkluderer en ordtellingsvisning under det nedre høyre hjørne av tekstboksen.

Du kan også legge til koblinger, filer, og bilder til siden ved bruk av innholdsvelgeren [3].

Rediger sideinnstillinger

Rediger sideinnstillinger

Du kan bestemme hvem kan redigere siden ved å velge « Brukere som kan redigere denne siden » (Users allowed to edit this page) i rullegardinmenyen [1]. Alternativene inkluderer: bare lærere, lærere og studenter, eller alle. Alternativet Hvem som helst gjelder bare brukere som er påmeldt faget.

Du kan legge siden til i gjøremålslisten for studenter ved å velge avmerkingsboksen Legg til til studentgjøremål [2]. Når du legger til en side i studentens gjøremålsliste, vises gjøremålslisten til studentens gjøremålsliste, samt i emnekalender og gjøremålslisten i sidefeltet for studentemner.

Du kan også varsle brukere at innholdet er endret ved å velge « Varsle brukerne om at dette innholdet er endret » (Notify users that this content has changed)-boksen [3].

Lagre og publiser

Lagre og publiser

Hvis du er klar til å publisere diskusjonen, klikk « Lagre og Publiser » (Save & Publish)-tasten [1]. Hvis du vil opprette et utkast av siden din og publisere den senere, klikk « Lagre » (Save)-tasten [2].

Merknad: Hvis du prøver å navigere bort fra en side uten å lagre, vil du generere en pop-up-advarsel.

Publiser tast

Når siden din er lagret som et utkast, kan du gå tilbake til siden og publisere den når som helst ved å klikke på « Publiser » (Publish)-tasten [1]. Tasten endres fra grå til grønn [2].

Vis side

Vis side

Vis siden du opprettet.