Hvordan angir jeg en Forside i et emne?

Startsiden for emne er det første studentene vil få se når de åpner emnet. Du kan tilpasse en side for emnestartsiden fra emne-sidene og vise den som startside for emnet.

Hvis du vil endre startsiden for emnet til en egendefinert side, må du først sette siden som forside. Forsiden er en betegnelse som viser Canvas hvilken side som kan brukes som startside for emnet. Bruk denne siden til å vise en velkomstmelding, lenker, bilder eller annen informasjon til studentene.

Merknader:

  • Før forsiden innstilles, må siden publiseres.
  • Du kan redigere forsiden, sette en annen side som forside, eller fjerne forsiden.
  • Før en forside stilles inn, vil sider-lenken i navigering på emner åpne sider-indeksen. Når du har valgt en forside, åpnes imidlertid alltid sider-linken til forsiden. For å returnere til sider-indeksen, trykk tasten « Vis alle sider » (View All Pages).
  • Sider-forsiden kan også settes til å vise nylige kunngjøringer for emnet.

Åpne Sider

Åpne Sider

I navigering på emner klikker du på lenken « Sider » (Pages).

Vis Alle sider

Vis Alle sider

Hvis en forside er valgt tidligere, vises den.

For å se en liste over alle emnesider, klikk på knappen Vis alle sider.

Angi forside i sider-listen

Angi forside i sider-listen

Finn den publiserte siden du vil angi som Forside (Front Page) [1]. Klikk på Alternativer (Options) og velg Bruk som Forside (Use as Front Page) [3].

Vis Forside

Vis Forside

Forsiden indikeres av et grått Forside -merke (Front Page) [1].

Du kan endre forsiden til enhver side i emnet ved å velge ikonet for side Alternativer [2].

Angi forside på individuell side

Angi forside på individuell side

Du kan også sette en side som forsiden fra en hvilken som helst enkelt side i emnet ditt. Klikk navnet på en publisert side som du vil angi som forsiden din.

Bruk som forside

Klikk på «Innstillinger» (Settings)-ikonet

Klikk på Alternativer [1] og velg Bruk som forside (Use as Front Page) [1].

Fjern forside

Fjern forside

For å fjerne forsiden, finn siden merket med et grått Forside -merke (Front Page) [1]. Klikk på Alternativer [2] og velg Fjern som forside (Remove as Front Page) [3].