Canvas-guider (no)Instruktørguiden ModulerHvordan legger jeg til oppgavetyper, -sider og -filer som modul-elementer?

Hvordan legger jeg til oppgavetyper, -sider og -filer som modul-elementer?

Du kan legge til nye eller eksisterende innholdselementer i Canvas til en modul. Du kan også legge til et element i flere moduler, eller flere gjentakelser av et element i en modul.

Når du legger til elementer i en modul, må du være oppmerksom på at statusen til modulen styrer tilstanden for de enkelte modul-elementene. Det kan være lurt å vurdere å la alle modul-elementer være upubliserte før du er klar til å publisere hele modulen. Lær mer om utkaststatus i moduler.

Notater:

  • Canvas vil godta de fleste mediefiler som opplastinger. Imidlertid kan ikke alle mediefiler spilles i Canvas.
  • Når du legger en begrenset filtype til en modul, må du være oppmerksom på at begrensede filer fungerer som publiserte filer og kan være synlig for studentene. Lær mer om begrense filer i Canvas.
  • Tallrike modul-elementer kan påvirke ytelsen. Moduler støtter opptil 100 modul-elementer i studentens utviklingsside.
  • Hvis emnet krever at du setter brukerrettigheter for en fil, må du angi brukerrettigheter før du kan publisere filen i en modul.

Åpne moduler

Åpne moduler

I « emnenavigasjonen » (Course Navigation) klikker du på «moduler» (Modules)-lenken.

Legg til Modul-element

Legg til Modul-element

Klikk på «Legg til element» (Add item)-tasten.

Legg til element i modul

Legg til element i modul

Klikk på Legg til-rullegardinmenyen, og velg en av de følgende elementtypene :

 

Merknad: Canvas vil godta de fleste mediefiler som opplastinger. Imidlertid kan ikke alle mediefiler spilles i Canvas.

Legg til nytt element

Legg til nytt element

Hvis du ønsker å legge til et nytt element, klikker du på «[Ny]» ([New])-lenken [1] og skriv inn et navn i navnefeltet [2].

Avhengig av elementtype, kan du bli bedt om å fylle ut flere felt når du legger til nytt innhold.

Legg til eksisterende element

Legg til eksisterende element

Hvis du allerede har opprettet elementet du vil legge til, klikker du på navnet på elementet. Du kan velge å legge til mer enn ett element.

Rykke inn element

Rykke inn element

Velg «rykk inn» (Indentation) -rullegardinmenyen for å rykke elementet inn i modulen.

Legg til punkt

Legg til punkt

Klikk på «Legg til element» (Add item)-tasten.

Vis modul-element

Vis modul-element

Vis det valgte modul-elementet.