Hvordan legger jeg til en modul?

Moduler brukes til å ordne kursinnhold etter uker, enheter eller en annen organisasjonsstruktur som fungerer for kurset ditt. Med moduler lager du egentlig en enveis lineær flyt av hva du ønsker at studentene skal gjøre. Når du oppretter moduler, kan du legge til innholdsobjekter, angi forhåndskrav, og legge til andre krav.

Lær mer om Moduler (Modules).

Merknad: Hvis Startsiden for emner er satt til moduler, kan modulene legges til og administreres direkte fra Startsiden for emner.

Åpne moduler

Åpne moduler

I « emnenavigasjonen » (Course Navigation) klikker du på «moduler» (Modules)-lenken.

Legg til modul

Legg til modul

Klikk på « Legg til moduler » (Add a Module)-tasten.

Legg til Modul-navn

Legg til Modul-navn

Skriv inn navnet i modul-navn-feltet.

Lås modul-dato

Lås modul-dato

Hvis du vil begrense modulen til en bestemt dato, kan du låse modulen.

Legg til modul-krav

Legg til modul-krav

Hvis du har lagt til minst én modul til kurset ditt, kan du kreve en nødvendig modul. En nødvendig modul betyr at studentene må fullføre modulene som er lagt til før de kan se den nye modulen.

Legg til modul

Legg til modul

Klikk på « Legg til modul » (Add Module)-tasten.

Vis modul

Vis modul

Se modulen du har opprettet.

For å legge elementer til modulen din, klikk på ikonet Legg til (Add) [1] eller dra og slipp for å legge til filer i en tom modul (empty module) [2].