Canvas-guider (no)Instruktørguiden GrupperHvordan legger jeg gruppesett til et emne?

Hvordan legger jeg gruppesett til et emne?

Gruppesett inneholder ulike grupper i et emne. Før du oppretter et nytt gruppesett kan det være lurt å se eksisterende gruppesett. Du kan også klone et eksisterende gruppesett.

Når du har opprettet et gruppesett, kan du manuelt opprette grupper i settet eller automatisk opprette grupper i settet.

Merknad: Canvas lar deg opprette opptil 200 grupper.

Åpne Personer

Klikk på lenken « Folk » (People) i Navigering på emner.

Legg til gruppesett

Legg til gruppesett

Klikk på « Legg til gruppesett » (Add Group Set)-knappen.

Lagre gruppesett

Opprett gruppesett

Navngi den nye gruppen ved å skrive det i feltet for « gruppesettnavn » (Group Set Name) [1].

Du kan selv tillate registreringer ved å merke av for « Tillat selvregistrering » (Allow self sign-up) [2].

Du kan automatisk dele gruppene i flere like grupper ved å klikke på « del studentene i [antall] grupper »-knappen (Split students into [number] groups) [3] og deretter skrive inn antall grupper i dialogboksen.

Du kan opprette grupper manuelt ved å klikke på « jeg vil opprette grupper manuelt »-tasten (I'll create groups manually) [4].

Klikk på « Lagre » (Save) -knappen [5].

Merknader:

  • Bortsett fra når du oppretter grupper manuelt, kan du automatisk definere ledere for studentgrupper.
  • Valgmuligheten som krever at gruppemedlemmer tilhører samme seksjon finnes innen selvregistrering og automatisk opprettede grupper.
  • Maks antall grupper Canvas kan opprette for et automatisk tildelt gruppesett er 200. Hvis du ber Canvas opprette mer enn 200 grupper, vil bare 200 grupper opprettes.

Se gruppesett

Se gruppesettet du opprettet.