Canvas-guider (Norwegian)Canvas-guiderInstruktør Guiden GrupperHvordan legger jeg gruppesett til et emne?

Hvordan legger jeg gruppesett til et emne?

Gruppesett inneholder ulike grupper i et emne. Før du oppretter et nytt gruppesett kan det være lurt å se eksisterende gruppesett. Du kan også klone et eksisterende gruppesett. Du kan også redigere eller delete et eksisterende gruppesett.

Når du har opprettet et gruppesett, kan du manuelt opprette grupper i settet eller automatisk opprette grupper i settet. Alternativt kan du opprette og tildele studenter til grupper ved å importere en CSV-fil.

Merknad: Canvas lar deg opprette opptil 200 grupper.

Åpne Personer

Åpne Personer

Klikk på lenken « Folk » (People) i Navigering på emner.

Legg til gruppesett

Legg til gruppesett

Klikk på « Legg til gruppesett » (Add Group Set)-tasten.

Lagre gruppesett

Opprett gruppesett

Navngi den nye gruppen ved å skrive det i feltet for « gruppesettnavn » (Group Set Name) [1].

Du kan selv tillate registreringer ved å merke av for « Tillat selvregistrering » (Allow self sign-up) [2].

Du kan automatisk opprette grupper ved å dele studentene i like store grupper eller velge antall studenter per gruppe.

For å dele studentene i like store grupper, klikker du på radioknappen Del studenter inn i [number] grupper [3]. Deretter skriver du antallet grupper i dialogboksen.

For å opprette grupper med et bestemt antall studenter, klikk på Del studenter inn i grupper med [number] studenter per gruppe [4]. Deretter skriver du antallet studenter per gruppe i dialogboksen.

For å opprette grupper manuelt eller opprette grupper ved hjelp av en CSV-fil, klikk på radioknappen Jeg vil opprette grupper senere (I’ll create groups later) [5].

Klikk på « Lagre » (Save) -knappen [6].

Merknader:

  • Bortsett fra når du oppretter grupper manuelt, kan du automatisk definere ledere for studentgrupper.
  • Valgmuligheten som krever at gruppemedlemmer tilhører samme seksjon finnes innen selvregistrering og automatisk opprettede grupper.
  • Maks antall grupper Canvas kan opprette for et automatisk tildelt gruppesett er 200. Hvis du ber Canvas opprette mer enn 200 grupper, vil bare 200 grupper opprettes.

Se gruppesett

Se gruppesett

Se gruppesettet du opprettet.