Canvas-guider (no)Instruktørguiden KaraktererHvordan angir og redigerer jeg karakterer i karakteroversikten?

Hvordan angir og redigerer jeg karakterer i karakteroversikten?

Du vil sannsynligvis bruke SpeedGrader for å angi karakterer. Karakterene vises i karakteroversikten når du er ferdig. Du kan imidlertid angi og redigere resultater i karakteroversikten manuelt.

Du kan også bruke en CSV-fil til å laste opp og laste ned resultater.

Merknader:

  • Karakteroversikten er normalt laget for at en instruktørrolle om gangen kan legge inn karakterer. En karakteroversikt laster inn og lagrer data i nettleseren, derfor bør ikke flere brukere karaktersette oppgaver samtidig, fordi andre brukere kan ikke se den siste informasjon på en innlevering. For mer informasjon om begrensninger i karaktersetting, se i leksjonen om hvordan bruke SpeedGrader.
  • Ved bruk av differensierte oppgaver, vises oppgaven som en kolonne for alle studenter, men karakterceller er nedtonet for studenter som ikke er en del av oppgaven eller en tilordnet seksjon. Karakterer kan ikke tildeles studenter som ikke er del av oppgaven eller seksjonen; de oppgavene er ikke priset inn i de samlede karakterer.
  • Når en student mottar en karakter for en oppgave, gjelder karakteren alltid for studentens nåværende og endelige poengsum. Hvis du overlater en student eller en seksjon til en differensiert oppgave du tidligere har karaktersatt, blir karakteren bare fjernet fra karakterberegninger hvis du fritar oppgaven for studenten.
  • Når flere vurderingsperioder er aktivert i et emne, kan du ikke redigere karakterer for oppgaver som har minst én elev i en lukket vurderingsperiode.
  • Sidehistorikken for karakteroversikten registrerer alle endringer av karakterer i karakteroversikten, og den er tilgjengelig hele tiden.

Åpne karakterer

Åpne karakterer

I kursnavigasjon, klikk på Karakterer (Grades)-koblingen.

Finn studentresultat

Finn studentresultat

Klikk oppgavecellen i raden for studenten hvis resultat du vil angi.

Angi nytt resultat

Angi nytt resultat

Poengene er oppgitt i henhold til oppgavens «karaktervisning» (Display Grade)-innstilling. Poeng kan skrives inn som ett av fem alternativer: poeng, ferdig/ufullstendig, bokstavkarakter, prosentandel og GPA.

Merknad: Når du når slutten av en kolonne, kan du trykke på Return- eller Enter-tasten for å komme til toppen av neste kolonne.

Skriv inn poengkarakterer

Skriv inn poengkarakterer

For å legge inn en poengkarakter, skriv inn antall poeng i cellen og trykk Return (på et MAC-tastatur) eller Enter (på PC-tastatur).

Skriv inn ferdig eller ufullstendig karakter

Skriv inn ferdig eller ufullstendig karakter

For å legge inn en ferdig eller ufullstendig karakter, dobbeltklikk i cellen til ønsket ikon vises. Ferdige karakterer er representert med et merke. Ufullstendige karakterer er representert av et X-ikon.

Skriv inn bokstavkarakter

Skriv inn bokstavkarakter

For å skrive inn en bokstavkarakter, skriv bokstaven i cellen og trykk Return (på et MAC-tastatur) eller Enter (på et PC-tastatur). Canvas beregner automatisk antallet poeng i samsvar med den høyeste verdien i rekkevidden som representeres av bokstav-karakteren.

Skriv inn prosentkarakter

Skriv inn prosentkarakter

For å angi en prosentandelskarakter, skriv inn prosentandelen i cellen og trykk Return (på et MAC-tastatur) eller Enter (på et PC-tastatur).

Skriv inn GPA-karakter

Skriv inn GPA-karakter

For å skrive inn en GPA-karakter, skriv inn nummeret som tilsvarer GPA-skalaen som er definert av vurderingsskalaen, og trykk Return (på et MAC-tastatur) eller Enter (på et PC-tastatur).

Vis varsel for overdreven poeng

Hvis en overdreven mengde poeng legges til en students karakter, genererer Canvas et varsel om at studenten ble tildelt en uvanlig høy karakter. Du kan beholde eller korrigere poengverdien.

Overdreven poeng kan oppstå i følgende situasjoner:

  • Angitt poengsum er 50% over den totale poengsummen mulig
  • Et ekstra siffer har blitt lagt inn (f.eks 500 i stedet for 50)
  • En oppgave er gitt negative poeng

Rediger resultat

Rediger resultat

For å redigere en eksisterende score i karakteroversikten, klikk tildelings-cellen for resultatet og angi en ny poengsum. Trykk så Return (på MAC-tastatur) eller Enter (på PC-tastatur).

Slette resultat

Slette resultat

For å slette et resultat fra karakteroversikten manuelt, klikk på oppgavecellen for resultatet, og klikk slette-tasten. Trykk så Return (på MAC-tastatur) eller Enter (på PC-tastatur).

Vis slettet resultat

Vis slettet resultat

Vis det slettede resultatet og den ikke-karaktersatte innleveringen.