Canvas-guider (no)Instruktørguiden KaraktererHvordan bruker jeg karakteroversikten?

Hvordan bruker jeg karakteroversikten?

Karakteroversikten hjelper instruktører med å lett vise og legge inn karakterer for studenter. Avhengig av type karaktervisning, kan karakterene for hver oppgave vises som poeng, prosent, fullført eller ufullstendig, GPA-skala eller bokstavkarakter.

Bare karaktersatte oppgaver, karaktersatte diskusjoner, karaktersatte tester og karaktersatte spørreundersøkelser som har blitt publisert vises i karakteroversikten. Ikke-karaktersatte oppgaver er ikke inkludert.

Standardvisningen i karakteroversikten er å vise alle studenter om gangen, men du kan også vise elevene individuelt i « Individuell visning av karakteroversikt » (Gradebook Individual View).

Merknad: Hvis emnet inneholder flere karaktersettere, må du være oppmerksom på at når du åpner karakteroversikten, vil all karakteroversikt-data lagres i nettleseren helt til siden oppdateres. Karakterer er ikke dynamisk oppdatert med endringer gjort av andre karaktersettere i karakteroversikten eller i SpeedGrader.

Åpne karakterer

Åpne karakterer

I kursnavigasjon, klikk på Karakterer (Grades)-koblingen.

Karakteroversikt

Toppen av karakteroversikten inkluderer sorteringsvalg og innstillinger som du kan bruke for å organisere karakteroversikten din [1], som vil fylle ut velge studentdata [2] og oppgavedata [3].

Karakteroversikten støtter snarveier. For å vise menyen snarveier, klikk på ikonet Tastatur (Keyboard) [4], eller press på komma-tegnet.

Bytt til individuell visning

Karakteroversikten har to visningsmuligheter. « Standard karakteroversikt » (Default Gradebook) lar deg se alle studenter og oppgaver samtidig. « Individuell visning » (Individual View) lar instruktører vurdere en student og en oppgave om gangen, og er fullstendig tilgjengelig for skjermlesere. Begge visninger beholder innstillingene for karakteroversikten. Du kan bytte mellom visningsmetodene i karakteroversikten til enhver tid.

Lær mer om karakteroversiktens individuelle visning.

Filtrer studenter

Emnet viser som standard alle aktive studenter. Hvis emnet inneholder mer enn én seksjon, kan du filtrere din karakteroversikt etter seksjon [1]. Du kan også søke etter en student etter navn eller sekundær ID [2]. Når et seksjonsfilter er lagt inn i karakteroversikten, vil SpeedGrader også filtre studentliste på studentene i den samme seksjonen.

Vis vurderingsperiode

Vis vurderingsperiode

Dersom emnet bruker flere vurderingsperioder , kan du også sortere karakteroversikten etter vurderingsperiode ved å trykke på vurderingsperiodens rullegardinmeny.

Vise innstillinger

Vise innstillinger

I rullegardinmenyen for innstillinger kan du angi innstillinger som gjelder hele karakteroversikten din, inkludert:  

 1. Vis karakterhistorikk
 2. Vis/Skjul studentnavn
 3. Sortere kolonner etter frist, poeng eller oppgavegruppe (når en innledende sorteringsvisning er valgt, vises bare det alternative valget i menyen)
 4. Behandle ikke-vurderte innleveringer som nuller (dette valget kan være begrenset når flere vurderingsperioder er aktivert)
 5. Vis/Skjul avsluttede påmeldinger
 6. Vis/Skjul inaktive påmeldinger
 7. Vis/Skjul notater-kolonnen

Vise studentinformasjon

Vise studentinformasjon

For studentinformasjon viser karakteroversikten hvert elevs navn og seksjon [1]. Navn sorteres etter fornavn og etternavn, men du kan også angi din karakteroversikt til å vise via navn for sortering.

Hvis en student legger ved en sekundær ID, som er studentens innloggingsinformasjon, viser ID-en i « Sekundær ID » (Secondary ID)-feltet [2].

Hvis du har aktivert kolonnen notater i innstillingene for karakteroversikt, kan du legge til notater om enkelte elever.

Merknad: Du kan også skjule studentnavn i karakteroversikten for å eliminere partiskhet.

Sortere studentinformasjon

Sortere studentinformasjon

For å sortere kolonner, klikker du på overskriften i en kolonne og bruker den blå pilen til å sortere innholdet i stigende eller synkende rekkefølge. Du kan sortere studentnavn og sekundær ID-kolonner.

Vis individuelle karakterer

Vis individuelle karakterer

For å vise en students karakterside, klikker du på studentens navn. Denne siden viser hvordan en student ser på sine karakterer og lar deg se personlige kommentarer, poengdetaljer og rubrikkresultater.

Vis teststudent

Vis teststudent

Hvis du har aktivert studentvisning, vises teststudenten på slutten av karakteroversikten og legges automatisk til i hver seksjon i emnet ditt. Teststudentens data blir ikke tatt med i emnets analyser.

Hvis du vil fjerne teststudenten fullstendig, må du fjerne teststudenten fra seksjonspåmeldingene dine.

Vis oppgaver

Vis oppgaver

Hver kolonne i karakteroversikten representerer en oppgave, karaktersatt diskusjon eller prøve. Hver kolonne viser oppgavetittelen, totalpoengene og karakterene til hver enkelt elev. Ikoner og farger representerer oppgaver og innleveringsstatuser i Canvas. Du kan sortere, endre størrelse på og ordne tildeling kolonner. For å fjerne en kolonne fra karakteroversikten, må du slette oppgaven fra emnet ditt.

Innen oppgaver i karakteroversikten kan du:

Legge til kolonner

Oppgavekolonner legges automatisk til hver gang du oppretter og publiserer oppgaver, karaktersatte diskusjoner og karaktersatte spørrekonkurranser og undersøkelser. En kolonne legges også automatisk til for Oppmøteverktøyet.

Du kan også manuelt legge til en kolonne ved å laste ned karakteroversiktens CSV-fil, legge til en ny kolonne, gi kolonnen en tittel og laste opp CSV-filen. Vær oppmerksom på at oppgaver som lastes opp i CSV-filer automatisk publiseres.

Vise differensierte oppgaver

Vise differensierte oppgaver

Ved bruk av differensierte oppgaver, vises oppgaven som en kolonne for alle studenter, men karakterceller er nedtonet for studenter som ikke er en del av oppgaven. Karakterer kan ikke tildeles studenter som ikke er del av oppgaven; de oppgavene er ikke tatt med i beregningen i de samlede karakterer.

På siden for studentkarakterer, kan studentene bare vise oppgaver som er tildelt dem.

Differensierte oppgaver brukes også i MasteryPaths.

Merknad: Differensierte oppgaver gjelder også for vurderingsperioder. Hvis en student ikke er del av en oppgave i den bestemte vurderingsperioden, er oppgaven også tonet ned.

Vis oppgavealternativer

Vis oppgavealternativer

For hver oppgave kan du angi ett eller flere alternativer:

 1. Vise oppgavedetaljer
 2. Vise oppgaven i SpeedGrader
 3. Sende en melding til studentene dine
 4. Angi en standardkarakter
 5. Resultatstatistikk
 6. Last ned innleveringer (dette alternativet er bare tilgjengelig når innleveringer er mottatt)
 7. Skjule en oppgave

Vis tidligere grupper

Vis tidligere grupper

Oppgavegrupper vist i karakteroversikten stemmer overens med oppgavegruppene som er opprettet på oppgavesiden. Hvis oppgavegruppene er vektede, , vises den vektede karakteren under gruppenavnet, og oppgaveresultatet hver enkelt student har oppnådd, ganges med vekttallet.

Vis totalkarakter

Vis totalkarakter

Totalkarakterer vises i totalkolonnen i karakteroversikten. Du kan flytte totalkolonnen til forrest i karakteroversikten hvis du foretrekker dette. I tillegg, hvis oppgavegruppene ikke er vektede, kan du vise totalsummene som en poengverdi i stedet for en prosent.

Oppgavegruppens vekttall gjenspeiles i den totale karakteren. Oppgavekarakteren studentene oppnår ganges med oppgavegruppens vekttall og gjenspeiles da i totalkolonnen.

Importere og eksportere karakterer

Importere og eksportere karakterer

For å administrere flere studentkarakterer i karakteroversikten om gangen, kan du også laste ned resultater (*.csv) og laste opp resultater (fra CSV).

Merknad: Ved eksport samsvarer CSV-fil dataene med gjeldende filter/filtre og innstillingene som vises i karakteroversikten.