Canvas-guider (no)Instruktørguiden KaraktererHvordan eksporterer jeg karakterer fra karakteroversikten?

Hvordan eksporterer jeg karakterer fra karakteroversikten?

Du kan eksportere resultater fra karakteroversikten og laste dem ned til datamaskinen som en CSV-fil. Eksporteringer er først sortert på oppgavegruppe som de dukker opp på Oppgave indekssiden, deretter på oppgavens plassering innen en oppgavegruppe.

Merknader om CSV-filer:

 • Noen av kolonnene som vises i CSV-filen er skrivebeskyttede kolonner som beregnes av regler eller prosenter satt i Canvas. Endringer i disse kolonnene ignoreres når du laster opp filen til emnet ditt igjen.
 • For oppgavegruppe-kolonner vil endringer i oppgave-resultater automatisk bli inkludert i oppgavegruppe-beregningen i karakteroversikten.
 • CSV nedlastinger samsvarer med flere vurderingsperioder. Karakteroversikten eksporterer vurderingsperioden som vises i karakteroversikten. For alle vurderingsperioder blir ikke kolonner for totalt resultat og oppgavegruppe-totaler inkludert i nedlastingen, hvis alternativet for «Vis Totaler» ikke er aktivert.
 • Den totale poengsummen som vises i karakteroversikten gjenspeiler hver students poengsum under visningstid, og tar hensyn til om instruktøren har dempede oppgaver, (muted assignments), forfallsdatoer for oppgaver, osv. CSV-nedlastingen inkluderer kolonner gjeldende og endelig poengsum. Nåværende resultat reflekterer totalen mens ikke sendte oppgaver ignoreres, og sluttresultatet teller ikke sendte oppgaver som null. Dempede oppgaver er ikke postede karakter og vises i separate kolonner for ikke postet gjeldende poengsum, og ikke postet endelig poengsum.
 • Hvis en student har sendt inn en oppgave flere ganger, står CSV-filen bare for den nyeste innleveringen.
 • Fullførte og inaktive registreringer er ikke inkludert i CSV-filen med mindre deres respektive alternativer Vis konkluderte registreringer eller Vis inaktive registreringer, er aktivert i innstillingsmenyen for Karakteroversikt.
 • Ferdige/ufullstendige oppgaver vises som full eller ingen kreditering (f.eks for en 10-poeng oppgave, 10 eller 0).
 • Eksportfilene til karakteroversikt lagrer automatisk til dine brukerfiler i en Uarkivert mappe.

Åpne karakterer

Åpne karakterer

I kursnavigasjon, klikk på Karakterer (Grades)-koblingen.

Eksporter resultater

Eksporter resultater

Klikk «Eksporter» (Export) -tasten [1] og deretter «CSV-fil» (CSV File)-lenken [2].

Når eksporten er fullført, laster Canvas ned CSV-filen automatisk til datamaskinen.

Eksporter gjeldende resultat

Hvis du navigerer bort fra siden under eksport, vises CSV-filen som tidligere nedlasting i karakteroversiktens eksport-rullegardinmeny slik at den kan lastes ned igjen. Karakteroversikten viser deg tid og dato du ba om eksport.

Hvis du foretok noen endringer på karakteroversikten etter eksport av en fil, eller vil eksportere ny fil, klikk på CSV-fil lenken igjen.

Merknader:

 • Karakteroversikt-eksportfiler inkluderer tid og dato for nedlastingen, slik at man kan skille mellom flere eksporter. Eksportfilformatet er ÅÅÅÅ-MM-DDTHHMM etterfulgt av emnenavnet.
 • Eksportfilene til karakteroversikt lagrer automatisk til dine brukerfiler i en Uarkivert mappe.

Rediger resultat

Rediger resultat

Rediger resultatene i Microsoft Excel. Husk å lagre filen som en CSV-fil.

Når du har gjort endringene, kan du laste den opp til emnet ditt.

Vis skrivebeskyttede kolonner

CSV-nedlasting inkluderer skrivebeskyttede kolonner som viser nåværende og avsluttende resultater. Disse kolonnene vises for hver oppgavegruppe i et emne og for avsluttende karakterer.

 1. Nåværende karakter: Reflekterer karakterer for innsendte, gjenåpnet oppgaver
 2. Ikke posterte nåværende resultat: Reflekterer karakterene for innsendte og gjenåpnet oppgaver, men utelukker karakterer for ikke innsendte oppgaver
 3. Avsluttende resultat: Reflekterer alt i alt-resultater inkludert ikke innleverte oppgaver som null, men ekskluderer skjulte oppgaver
 4. Ikke posterte avsluttende resultat: Reflekterer alle resultater inkludert ikke innleverte oppgaver som null og skjulte oppgaver
 5. Nåværende karakterer: Reflekterer emnekarakter basert på innsendte, gjenåpnet oppgaver
 6. Ikke posterte nåværende karakter: Reflekterer emne karakterene basert på innsendte og gjenåpnet oppgaver, men utelukker karakterer for ikke innsendte oppgaver
 7. Avsluttende karakter: Reflekterer emnekarakter inkludert ikke innleverte oppgaver som null, men ekskluderer skjulte oppgaver
 8. Ikke posterte avsluttende karakter: Reflekterer alt-i-alt emnekarakterer inkludert ikke innleverte oppgaver som null og skjulte oppgaver