Canvas-guider (Norwegian)Canvas-guiderInstruktør Guiden KaraktererHvordan eksporterer jeg karakterer i karakteroversikten?

Hvordan eksporterer jeg karakterer i karakteroversikten?

Du kan eksportere resultater fra karakteroversikten og laste dem ned til datamaskinen som en CSV-fil. Oppgavekolonnene i Karakteroversikt CSV vises i samme rekkefølge som vist i Karakteroversikten for en individuell bruker.

Merknader om CSV-filer:

 • Noen av kolonnene som vises i CSV-filen er skrivebeskyttede kolonner som beregnes av regler eller prosenter satt i Canvas. Endringer i disse kolonnene ignoreres når du laster opp filen til emnet ditt igjen.
 • Når et filter for vurderingsperiode er lagt inn i Karakteroversikten, viser eksporten filtrerte resultater for vurderingsperioden. Men oppgavegruppens total-kolonner vises over alle vurderingsperioder.
 • For oppgavegruppe-kolonner vil endringer i oppgave-resultater automatisk bli inkludert i oppgavegruppe-beregningen i karakteroversikten.
 • Den totale poengsummen som vises i karakteroversikten gjenspeiler hver students poengsum under visningstid, og tar hensyn til om instruktøren har skjulte oppgaveresultater (hidden assignment scores), forfallsdatoer for oppgaver, osv. CSV-nedlastingen inkluderer kolonner gjeldende og endelig poengsum. Nåværende resultat reflekterer totalen mens ikke sendte oppgaver ignoreres, og sluttresultatet teller ikke sendte oppgaver som null. Skjulte oppgaver er ikke postede karakter og vises i separate kolonner for ikke postet gjeldende poengsum, og ikke postet endelig poengsum.
 • Hvis en student har sendt inn en oppgave flere ganger, står CSV-filen bare for den nyeste innleveringen.
 • Fullførte og inaktive registreringer er ikke inkludert i CSV-filen med mindre deres respektive alternativer Vis konkluderte registreringer eller Vis inaktive registreringer, er aktivert i innstillingsmenyen for Karakteroversikt.
 • Godkjent/Ikke godkjent oppgaver vises som full eller ingen kreditering (f.eks for en 10-poeng oppgave, 10 eller 0).
 • Har du overskriving av sluttkarakter aktivert i emnet ditt, vil eksporteringen av karakteroversikten inneholde overskrevne karakterer. Endringer i Overskriving av sluttkarakter vises på importbekreftelse-siden.
 • Eksportfilene til karakteroversikt lagrer automatisk til dine brukerfiler i en Uarkivert mappe.
 • Har du bestemt retningslinjer for manuell karakterpostering for bestemte oppgaver, vil disse oppgavene vise posterings-retningslinjene i CSV-filen. Men retningslinjene for karakterpostering kan ikke endres gjennom CSV-filen.

Åpne karakterer

Åpne karakterer

I kursnavigasjon, klikk på Karakterer (Grades)-koblingen.

Eksporter resultater

Eksporter resultater

Klikk på menyen « Handlinger » (Actions) [1] og klikk deretter på lenken « Eksporter » (Export) [2].

Når eksporten er fullført, laster Canvas ned CSV-filen automatisk til datamaskinen.

Eksporter gjeldende resultat

Hvis du navigerer bort fra siden under eksport, vises CSV-filen som tidligere nedlasting i menyen Handlinger slik at den kan lastes ned igjen. Karakteroversikten viser deg tid og dato du ba om eksport.

Hvis du foretok noen endringer på karakteroversikten etter eksport av en fil, eller vil eksportere ny fil, klikk på lenken Eksport igjen.

Merknader:

 • Karakteroversikt-eksportfiler inkluderer tid og dato for nedlastingen, slik at man kan skille mellom flere eksporter. Eksportfilformatet er ÅÅÅÅ-MM-DDTHHMM etterfulgt av emnenavnet.
 • Eksportfilene til karakteroversikt lagrer automatisk til dine brukerfiler i en Uarkivert mappe.

Rediger resultat

Rediger resultat

Rediger resultatene i Microsoft Excel. Husk å lagre filen som en CSV-fil.

Når du har gjort endringene, kan du laste den opp til emnet ditt.

Vis skrivebeskyttede kolonner

Vis skrivebeskyttede kolonner

CSV-nedlasting inkluderer skrivebeskyttede kolonner som viser nåværende og avsluttende resultater. Disse kolonnene vises for hver oppgavegruppe i et emne og for avsluttende karakterer.

 1. Nåværende poeng: Gjenspeiler poengene for vurderte oppgaver
 2. Avsluttende poeng: Gjenspeiler poengene for alle oppgaver
 3. Nåværende karakter: Reflekterer karakterer for vurderte, posterte oppgaver
 4. Ikke posterte nåværende resultat: Reflekterer karakterer for vurderte oppgaver og inneholder skjulte oppgaver
 5. Avsluttende resultat: Reflekterer alt i alt-resultater inkludert ikke innleverte oppgaver som null, men ekskluderer skjulte oppgaver
 6. Ikke posterte avsluttende resultat: Reflekterer alle resultater inkludert ikke innleverte oppgaver som null og skjulte oppgaver
 7. Nåværende karakterer: Reflekterer emnekarakter basert vurderte, posterte oppgaver
 8. Ikke posterte nåværende karakter: Reflekterer emne karakterene basert på vurderte oppgaver, inkludert skjulte oppgaver, men utelukker karakterer for ikke innsendte oppgaver
 9. Avsluttende karakter: Reflekterer totalkarakter inkludert ikke innleverte oppgaver som null, men ekskluderer skjulte oppgaver
 10. Ikke posterte avsluttende karakter: Reflekterer alt-i-alt emnekarakterer inkludert ikke innleverte oppgaver som null og skjulte oppgaver