Canvas-guider (no)Instruktørguiden Global navigeringHvordan kan jeg tilpasse emnelisten min som en instruktør?

Hvordan kan jeg tilpasse emnelisten min som en instruktør?

Når du er registrert i mer enn ett Canvas-emne, kan du tilpasse de aktive emnene du vil vise i emnelisten din. Emner som skal vises i rullegardinmenyen for emner kalles favoritt-emner. Du kan sette alle publiserte emner som vises i mine emner -seksjonen på emnelistesiden som favoritt. Emnefavoritter kan også vises i instrumentbordet kortvisning.

Når ingen kurs er satt som favoritt, vil emnelisten automatisk vise opptil 20 emner ordnet alfabetisk i rullegardinmenyen. Når du har valgt minst ett emne som favoritt, vises imidlertid kun favoritt-emnene dine i emnelisten.

Notat: Kursene er alltid oppført alfabetisk; Du kan ikke endre rekkefølgen for emnene manuelt.

Åpne emner

Åpne emner

I Global Navigering, klikk på « emner » (Courses) [1], og klikk så på « alle emner » (All Courses) [2].

Administrere emner

For å sette et emne som favoritt, klikker du stjernemerket ved siden av et emne [1]. Et emne med fylt stjernemerke viser at kurset er en favoritt [2].

I dashbordet blir alle emner du har med en instruktør-rolle vises først, etterfulgt av TA-roller og andre egendefinerte instruktør-baserte roller. Emner der du har student-roller vises sist.

Notater:

  • Etter at du manuelt har satt minst ett emne som favoritt, setter Canvas automatisk alle nye publiserte emnepåmeldinger for deg som favoritter.
  • Du kan kun legge aktive emner som favoritt.

Vis upubliserte emner

Upubliserte emner kan identifiseres med Publisert-kolonnen (Published) [1]. Du kan sette upubliserte emner som favoritter [2].

Vis tidligere påmeldinger

Avhengig av kursets konfigurasjon, vil du kanskje fortsatt kunne vise dine tidligere påmeldinger etter at emnene er avsluttet. Imidlertid blir ikke emner satt som favoritt fjernet som favoritt automatisk. Hvis et tidligere registrerings-emne fortsatt viser som favoritt, kan brukere fjerne emnet som favoritt ved å veksle stjernemerke-ikonet.