Canvas-guider (no)Instruktørguiden FilerSom instruktør, hvilke mediefiler kan jeg laste opp i Canvas.

Som instruktør, hvilke mediefiler kan jeg laste opp i Canvas.

Canvas kan laste opp bestemte bilde-, video- og lydfiler som brukerinnhold. 

Når du laster opp lyd og mediefiler ved å bruke medieverktøyet Rich innholdsredigering konverterer filene opp til 500 MB. Hvis en fil overstiger grensen på 500 MB, kan du være vert for filen via en ekstern kilde som YouTube, og bygg den inn ved hjelp av Rich innholdsredigering. For å lære mer om tilgjengelige valg for å bruke mediefiler i Canvas, sjekk Canvas mediesammenligning PDF.

Når du laster opp en fil til emnet ditt, gruppen eller brukerfiler, konverterer Canvas filen til et format støttet av din nettleser. Men Canvas støtter ikke opplasting av filer som er større enn 5 GB til dine brukerfiler. Medieavspilling avgjøres i henhold til nettleseren, så hvis du ikke kan se filen, må du muligens prøve å se filen i en annen nettleser. Du må også muligens aktivere eller oppdatere Adobe Flash-plugin.

Canvas-filer har kvotegrenser som er satt for hvert brukerområde: brukerfiler (personlige), emnefiler og gruppefiler. Filer som blir lastet opp direkte til brukerfilene eller gruppefilene dine teller mot hver bestemt kvote, bortsett fra opplasting av et profilbilde. Teller alle filer som lastes opp til et emne som del av emnekvoten. For studenter blir alle vedlegg som er lagt til som en del av en karaktersatt oppgaveinnlevering, også lastet opp til brukerfilene, men de teller ikke som del av brukerkvoten.

Merknad: Hvis du laster opp en fil som ikke støttes av mediespilleren i Canvas, kan du få brukerne til å laste ned filen så den kan ses utenfor Canvas.

Bildeformat som støttes

Canvas vil godta de følgende bildefilene:

 • JPEG – Joint Photographic Experts Group
 • GIF – Graphics Interchange Format
 • BMP – Windows-punktgrafikk
 • TIFF – Adobe Systems
 • PNG – Portable Network Graphics

Merknad: Mens TIFF-filer kan lastes opp til fillagringsplassen, vil de ikke vises i noe område av Canvas.

Videoformater som støttes

Mediespilleren i Canvas støtter H.264 videoavspilling; for plattformer som ikke støtter H.264 direkte, bruker mediespilleren i Canvas en Flash-plugin.

Canvas godtar følgende videofiler for avspilling:

 • FLV – Flash Video
 • ASF – Windows Media
 • QT – Apple QuickTime
 • MOV – Apple QuickTime
 • MPG – digitalt videoformat
 • MPEG – digitalt videoformat
 • AVI – digitalt videoformat
 • M4V – digitalt videoformat
 • WMV – Windows Media
 • MP4 – digitalt videoformat
 • 3GP – Multimedia Mobile Format

 

For tips om mediekompresjoner og avspillingskvalitet, se Vimeos Retningslinjer for videokomprimering.

Støttede lydformater

Canvas vil godta følgende lydfiler for avspilling:

 • MP3 – digital lydformat
 • WMA – Windows media-lyd
 • WMV – Windows Media