Canvas-guider (no)Instruktørguiden FilerHvordan begrenser jeg filer og mapper til studenter i Canvas?

Hvordan begrenser jeg filer og mapper til studenter i Canvas?

Brukere kan redigere fil tillatelser, inkludert stille inn fil tilstanden (publisert eller ikke publisert), begrense filtilgang til studenter som har lenken eller bestemme dato-tilganger for filene.

Når «lenkebegrensning» (link restriction) er satt (bare tilgjengelig for studenter med lenken), kan filen bare vises hvis de får en lenke til filen. Dette alternativet lar imidlertid bare filer bli gjemt fra studenter i Emnefiler. Denne funksjonen er ikke gyldig utenfor Filer-funksjonen. For eksempel, hvis en fil med en lenkebegrensning er lagt til en Modul eller Oppgave, kan filen alltid vises av studenter.  

Når datobegrensningen for studenttilgjengelighet (student availability date restriction) angis, kan ikke studenter se emnefilene utenfor de angitte datoene. Hvis filen er linket til et annet område i Canvas (som « Moduler » (modules) eller « Oppgaver » (assignments)), kan studentene se navnet til filen, men hvis de klikker på filen ser de en melding om at filen er låst og ikke kan vises før den angitte datoen.

Merknad: Du kan også begrense en fil eller mappe som en del av innstillingen av brukerrettighetene for filer eller innstillingene av brukerrettigheter for mapper.

Åpne filer

Åpne filer

Navigering på emner klikker du på lenken «Filer» (Files).

Velg fil

Velg fil

Som standard er emnefiler synlige og tilgjengelige for alle brukere [1]. Lærere og TA-er kan begrense filer og mapper [2], som betyr at innholdet bare vil være tilgjengelig for lærere og TA-er i emnet så lenge filen ikke legges i et innholdsområde utenfor Filer (f.eks Moduler, Oppgaver).

For å redigere en tillatelse, klikk på en fils ikon publisert (Published) eller upublisert (Unpublished) [3].

Sett filen som tilgjengelig for studenter som har lenke

Standardalternativet for begrensning er å gjøre filen bare tilgjengelig for studenter som har lenken. «Ikke synlig i student filer» (Not visible in student files) -alternativet gjør filen tilgjengelig for studenter som er gitt en lenke til filen. Filen skjules for studenter i Emnefiler.

Merknad: Dette gjemme-alternativ gjelder bare for Emnefiler; Hvis du legger denne filen til et annet område av Canvas, for eksempel Oppgaver eller Moduler, kan alle studenter vise filen.

Tidsplan for student-tilgjengelighet

Tidsplan for student-tilgjengelighet

«Tidsplan for student-tilgjengelighet» (Schedule student availability) gir studentene et tidsvindu å vise filen i. Hvis du velger dette alternativet, kan filen bli vist av studenter i Emnefiler, samt hvor som helst i Canvas (for eksempel når filen blir lagt til Moduler eller Oppgaver), men filen vil være låst, og de kan ikke vise selve filen før den angitte dato.

For å sette student-tilgjengelighet, kan du angi startdatoen for når filen skal være tilgjengelig i «Tilgjengelig fra» (Available From) -feltet [1]. Eventuelt kan du angi datoen når studentene ikke lenger kan tillate studentene å vise filen i «Tilgjengelig til» (Available Until) -feltet [2]. Du kan bruke kalenderen for å angi dato, eller du kan angi en dato manuelt.

Med manuelle oppføringer defineres innstillingen for Tilgjengelig fra og Tilgjengelig til, til å bare godta inndata i svært spesifikt format. Du kan stille inn Tilgjengelighetsdatoer ved hjelp av en av følgende inndata:

  • dd/mm/åååå 00.00 (24 timer) Ex. 27/02/2013 23.59
  • dd/mm/åååå 00.00am/pm Ex. 27/02/2013 11.59pm
  • Man Da 00.00 am/pm Ex. Feb 27 11.59pm
  • Man Da 00.00 (24 timer) Ex. 27 februar 23.59

 

Merk at tid-feltet er valgfritt, og hvis ikke det sette seg som standard 12 am.

Oppdatere fil

Oppdatere fil

Klikk på «Oppdater» (Update)-tasten.

Vis fil

Vis fil

Vis begrenset status for filen. Kretse over ikonet for å vise detaljene.