Canvas-guider (Norwegian)Canvas-guiderInstruktør Guiden DiskusjonerHvordan oppretter jeg en diskusjon som instruktør?

Hvordan oppretter jeg en diskusjon som instruktør?

Som instruktør, kan du opprette en diskusjon for emnet ditt. Denne leksjonen skisserer en rekke alternativer du kan velge mellom for å spesialtilpasse en diskusjon for ditt emne.

Merknad: Diskusjoner kan være med eller uten karakterer. Hvis en student legger en fil ved en diskusjon uten karakter, teller filstørrelsen i studentens lagringsplasskvote. Mens vedlegg til diskusjoner med karakter teller ikke i studentens lagringsplasskvote.

Åpne diskusjoner

Åpne diskusjoner

I emnenavigering, klikk på « Diskusjoner » (Discussions).

Legg til diskusjon

Legg til diskusjon

Klikk på « Legg til diskusjon » (Add Discussions).

Opprett diskusjon

Opprett diskusjon

Skriv inn tittelen for diskusjonen i emnefeltet [1].

For å legge til diskusjonsinnhold, bruk Rich Innholdsredigering [2]. Rich innholdsredigering inkluderer en ordtellingsvisning under det nedre høyre hjørne av tekstboksen [3].

Om du vil lage en seksjon-spesifikk diskusjon som ikke skal karaktersettes, klikk på Send til-nedtrekksmenyen (Post to) [4]. Du kan velge én eller flere seksjoner. For å opprette en seksjonsspesifikk diskusjon med karakter, bruk diskusjonsalternativer.

Merknad: Når et dokument lastes opp til Rich innholdsredigering fra en test, lagres filen i mappen Opplastede media i Emnefiler og har som standard skjult status. Studenter kan vise filen når testen er gjort tilgjengelig for dem. Lær mer om filsynlighet.

 

Legg til vedlegg

Legg til vedlegg

For å legge til vedlegg i diskusjonen, klikk « Velg fil » (Choose File)-tasten [1].

Hvis institusjonen din krever det, må du velge innstillinger for brukerrettigheter for vedlegget ditt. For å administrer brukerrettigheter, klikk på ikonet Angi brukerrettigheter (Set usage rights) [2].

I rullegardinmenyen Brukerrettighet (Usage Right) [3], velg minst én av fem brukerrettigheter. Hvis du er en instruktør og ikke er sikker på hvilke brukerrettigheter som gjelder for filen din, kan du kontakte din institusjonelle administrator for veiledning:

  • Jeg har opphavsretten (originalt innhold opprettet av deg)
  • Jeg har fått tillatelse til å bruke filen (autorisert tillatelse av forfatteren)
  • Materialet er i et offentlig domene: eksplisitt tilordnet et offentlig domene, kan ikke være opphavsrettsbeskyttet, eller er ikke lenger beskyttet av opphavsrett
  • Materialet er underlagt et unntak - f.eks. rettferdig bruk, retten til å sitere eller andre under gjeldende lov om opphavsrett: utdrag eller sammendrag brukt til kommentarer, nyhetsrapportering, forskning eller analyse i utdanning
  • Materialet er lisensiert under Creative Commons: dette alternativet krever også en spesifikk Creative Commons-lisens

Hvis kjent, skriv inn informasjonen til opphavsrettsinnehaveren i feltet Opphavsrettsinnehaver (Copyright Holder) [4].

For å lagre innstillingene for brukerrettighet, klikk på « Lagre » (Save) -tasten [5]. Du kan administrer brukerrettigheter ved å klikke på ikonet Angi brukerrettigheter (Set usage rights).

Legg til diskusjons-alternativer

Legg til diskusjons-alternativer

Som standard opprettes diskusjoner som fokuserte diskusjoner. Hvis du vil opprette diskusjonstråd, klikker du boksen « Tillat svar i tråden » (Allow threaded replies) [1].

For at brukerne skal måtte svare på diskusjonen før de kan se andre svar, klikk « Brukere må poste før de får se svar » (Users must post before seeing replies)-boksen [2].

For å aktivere en diskusjonspodcast-strøm, klikker du « Aktiver podcast strøm » (Enable podcast feed)-boksen [3].

For å la studentene like diskusjonssvar, merk av boksen « Tillat liker » (Allow liking) [4].

For å legge til en ugradert diskusjon til studentenes å gjøre liste, klikk legg til studentens gjøremålsliste (Add to student to-do)-boksen [5]. Studentens å-gjøre elementer vises i emnekalenderen, i den studentspesifikke listevisningens Dashbord, og i den globale og emne-hjemmesidens å-gjøre lister. Vurderte diskusjoner vises automatisk i en students gjøremålsliste.

For å gjøre diskusjonen til en gruppediskusjon, merk av boksen « Dette er en gruppediskusjon » (This is a Group Discussion) [6].

For å gjøre diskusjoner tilgjengelig på en spesifikk dato eller i løpet av en spesifikk tidsperiode bruk tilgjengelige datoer, legg inn datoene i Tilgjengelig fra (Available From) og til (until)-feltene [7], eller klikk på kalenderikonet for å velge datoer. Hvis du opprettet en gradert diskusjon, kan du angi Tilgjengelig fra og Til dato i feltet Tildel. Før Tilgjengelig fra-datoen kan elevene bare se diskusjonstittelen. Etter Til-datoen kan studenter se diskusjonsemner og alle svar, men kan ikke legge til eller redigere svar.

Lag karaktersatt diskusjon

Legg til diskusjons-alternativer

For å lage en karaktersatt diskusjon, klikk Karaktersatt (Graded)-boksen. Om valget er lagt til, vil flere valg bli lagt til siden, der du kan tildele karaktersatt diskusjon til alle, individuelle studenter, emneseksjoner, eller emnegrupper.

Merknad: Om du vil lage en karaktersatt diskusjon og du har lagt til seksjoner i «Send til» -feltet, vil Karaktervalget være utilgjengelig. Du må fjerne seksjoner fra «Send til» -feltet før du kan velge dette valget. Du vil ha mulighet til å legge til seksjoner som del av valget karaktersatt diskusjon.

Lagre og publiser

Lagre og publiser

Hvis du er klar til å publisere diskusjonen, klikk « Lagre og Publiser » (Save & Publish)-tasten [1]. Hvis du vil opprette et utkast av diskusjonen og publisere den senere, klikk tasten « Lagre » (Save) [2].

Publisere diskusjonen

Når diskusjonen er lagret som et utkast, kan du gå tilbake til siden og publisere den når som helst ved å klikke på Publiser-tasten i det klassiske Diskusjonsgrensesnittet [1] eller Publiser-ikonet i grensesnittet Redesign av diskusjoner [2].