Canvas-guider (no)Instruktørguiden DiskusjonerHvordan oppretter jeg en diskusjon som instruktør?

Hvordan oppretter jeg en diskusjon som instruktør?

Som instruktør, kan du opprette en diskusjon for emnet ditt. Denne leksjonen skisserer en rekke alternativer du kan velge mellom for å spesialtilpasse en diskusjon for ditt emne.

Merknad: Diskusjoner kan være med eller uten karakterer. Hvis en student legger en fil ved en diskusjon uten karakter, teller filstørrelsen i studentens lagringsplasskvote. Mens vedlegg til diskusjoner med karakter teller ikke i studentens lagringsplasskvote.

Åpne diskusjoner

Åpne diskusjoner

I emnenavigering, klikk på « Diskusjoner » (Discussions).

Legg til diskusjon

Klikk på « Legg til diskusjon » (Add Discussions).

Opprett diskusjon

Opprett en tittel for diskusjonen i Tittel-feltet [1].

Bruk Rich innholdsredigering [2] for å opprette innhold for diskusjonen. Rich innholdsredigering inkluderer en ordtellingsvisning under det nedre høyre hjørne av tekstboksen.

Du kan også legge til lenker, filer og bilder til diskusjonen med innholdsvelgeren [3].

Om du vil lage en seksjon-spesifikk diskusjon som ikke skal karaktersettes, velg en eller flere seksjoner i «Send til nedtrekksmenyen» (Drop-down menu) [4]. Karaktersatte seksjon-spesifikke diskusjoner må lages som en del av den graderte valget i neste seksjon.

Du kan også legge til vedlegg i diskusjonen ved å klikke « Velg fil » (Choose File)-tasten [5].

Legg til diskusjons-alternativer

Legg til diskusjons-alternativer

Som standard opprettes diskusjoner som fokuserte diskusjoner. Hvis du vil opprette diskusjonstråd, klikker du boksen « Tillat svar i tråden » (Allow threaded replies) [1].

For at brukerne skal måtte svare på diskusjonen før de kan se andre svar, klikk « Brukere må poste før de får se svar » (Users must post before seeing replies)-boksen [2].

For å aktivere en diskusjonspodcast-strøm, klikker du « Aktiver podcast strøm » (Enable podcast feed)-boksen [3].

For å la studentene like diskusjonssvar, merk av boksen « Tillat liker » (Allow liking) [4].

For å legge til en ugradert diskusjon til studentenes å gjøre liste, klikk legg til studentens gjøremålsliste (Add to student to-do) -boksen [5]. Studentens å-gjøre elementer vises i emnekalenderen, i den studentspesifikke listevisningens Dashbord, og i den globale og emne-hjemmesidens å-gjøre lister. Vurderte diskusjoner vises automatisk i en students gjøremålsliste.

For å gjøre diskusjonen til en gruppediskusjon, merk av boksen « Dette er en gruppediskusjon » (This is a Group Discussion) [6].

For å gjøre diskusjoner tilgjengelig på en spesifikk dato eller i løpet av en spesifikk tidsperiode bruk tilgjengelige datoer, legg inn datoene i Tilgjengelig fra (available From) og til (until) -feltene [7], eller klikk på kalenderikonet for å velge datoer. Hvis du opprettet en gradert diskusjon, kan du angi Tilgjengelig fra og Til dato i feltet Tildel. Før Tilgjengelig fra-datoen kan elevene bare se diskusjonstittelen. Etter Til-datoen kan studenter se diskusjonsemner og alle svar, men kan ikke legge til eller redigere svar.

Lag karaktersatt diskusjon

Legg til diskusjons-alternativer

For å lage en karaktersatt diskusjon, klikk Karaktersatt (Graded) -boksen. Om valget er lagt til, vil flere valg bli lagt til siden, der du kan tildele karaktersatt diskusjon til alle, individuelle studenter, emneseksjoner, eller emnegrupper.

Merknad: Om du vil lage en karaktersatt diskusjon og du har lagt til seksjoner i «Send til» -feltet, vil Karaktervalget være utilgjengelig. Du må fjerne seksjoner fra «Send til» -feltet før du kan velge dette valget. Du vil ha mulighet til å legge til seksjoner som del av valget karaktersatt diskusjon.

Lagre og publiser

Lagre og publiser

Hvis du er klar til å publisere diskusjonen, klikk « Lagre og Publiser » (Save & Publish)-tasten [1]. Hvis du vil opprette et utkast av diskusjonen og publisere den senere, klikk tasten « Lagre » (Save) [2].

Publisere diskusjonen

Når diskusjonen er lagret som et utkast, kan du gå tilbake til siden og publisere den når som helst ved å klikke på « Publiser » (Publish)-ikonet.