Canvas-guider (Norwegian)Instruktør Guiden DiskusjonerHvordan oppretter jeg en gruppediskusjon i et emne?

Hvordan oppretter jeg en gruppediskusjon i et emne?

Grupper er en undergruppe av et emne med et emne-lignende miljø inkludert sin egen kalender, diskusjonstavle og samarbeidsverktøy. Bare studenter som er lagt til i en gruppe har tillatelse til å se og bruke de respektive verktøyene i gruppen.

En gruppediskusjons-oppgave oppretter et identisk diskusjonstema i hver gruppekategori. Når studenter svarer på diskusjonstemaet, gjør de det inne i sine gruppe miljøer, som er knyttet til emnet hvor oppgaven ble opprettet.

Hvis du vil opprette en gruppediskusjon for karaktersetting, lær hvordan du oppretter karaktersatte guppediskusjoner.

Merknad: Du må opprette gruppesett og grupper før du setter opp en gruppediskusjonsoppgave.

Åpne diskusjoner

Åpne diskusjoner

I emnenavigering, klikk på « Diskusjoner » (Discussions).

Legg til diskusjon

Klikk på « Legg til diskusjon » (Add Discussions).

Opprett gruppediskusjon

Opprett gruppediskusjon

Skriv inn diskusjonstittel i feltet emnetittel (Topic Title) [1].

Legg til diskusjonsinnhold ved hjelp av Rich Innholdsredigering [2].

I diskusjonsalternativer, merk av boksen « Dette er en gruppediskusjon » (This is a Group Discussion) [3].

Velg gruppesett

Velg gruppesett

For å velge et eksisterende gruppesett, velger du « Gruppesett » (Group Set)-rullegardinmenyen [1]. For å opprette en ny gruppekategori, klikk på « Ny gruppekategori » (New Group Category)-tasten [2].

Angi tilgjengelighetsdatoer

Angi tilgjengelighetsdatoer

For å gjøre diskusjonen tilgjengelig på en bestemt dato eller i et bestemt datointervall, angir du datoene i « Tilgjengelig fra » (Available from) og « Til » (Until)-feltene [7], eller klikk på kalenderikonene for å velge datoer. Disse datoene gjelder alle brukere. Standard er disse feltene tomme og diskusjonen kan vises gjennom hele emnet.

Merknad: Merk at disse feltene bare gjelder for ikke-karaktersatte diskusjoner. Hvis du oppretter en karaktersatt gruppediskusjon, gjelder ikke disse datofeltene.

Lagre og publiser

Lagre og publiser

Hvis du er klar til å publisere diskusjonen, klikk « Lagre og Publiser » (Save & Publish)-tasten [1]. Hvis du vil opprette et utkast av diskusjonen og publisere den senere, klikk tasten « Lagre » (Save) [2].

Publiser emne

Når diskusjonen er lagret som et utkast, kan du gå tilbake til siden og publisere den når som helst ved å klikke på « Publiser » (Publish)-tasten.

Se diskusjon

Se diskusjon

Vis diskusjonen. En faglærer eller TA vil se lenker til hver gruppe. Klikk på gruppenavnet for å åpne gruppediskusjon og vise svar til temaet.

Diskusjon i Studentvisning

Når elevene åpner diskusjonen, vil de tas til Diskusjoner-siden i sine bestemte prosjektgrupper for å fullføre oppgaven.

Merknad: Diskusjonsposter kan ikke legges ut anonymt.