Hvordan publiserer jeg et emne?

Hvis du har tillatelse til å publisere emnet, kan du publisere emnet i sidepanelet i startsiden for emner fra «Sjekklisten for emne-etablering» (Course Setup Checklist).

Merknader:

  • Du må publisere et emne før studenter kan åpne det og dets innhold. Studenter kan ikke upubliserte emner og innhold.
  • Å publisere et emne er en emne-tillatelse. Hvis du ikke kan publisere emnet ditt, har institusjonen begrenset denne funksjonen.
  • Det å publisere emnet vil sende invitasjoner til alle brukere som manuelt ble lagt til emnet ditt. Brukere som ble lagt til via SIS-import vil ikke motta en invitasjon. 
  • Emneinvitasjonene sendes ikke før etter startdatoen for emnet. (Startdatoen er vanligvis semesterdatoen, med mindre semesteret blir overstyrt av en bestemt emne- eller seksjonsdato i kursinnstillingene.)
  • Bruker du en Gratis-for-lærer konto, kan du ikke publisere et emne før du har bekreftet e-post adressen din.

Åpne emne

Åpne emne

I Global navigering klikker du lenken Emner (Courses) [1] (Courses), deretter klikker du på kursnavnet [2].

Publiser emne

Klikk «Publiser» (Publish)-tasten i sidepanelet.

Notat: På mindre skjermer vil sidefeltet vises under Emne hjem sideinnhold.

Se bekreftelse

Se bekreftelse

Det vises en melding øverst på skjermen som bekrefter publiseringen av emnet.

Opphev publisering av Emne

Opphev publisering av Emne

Hvis du vil oppheve publiseringen av et emne, klikk «Ikke publiser» (Unpublish)-tasten i sidepanelet. Studenter som allerede har fått emne-invitasjoner får ikke tilgang til emnet.

Når emnet inneholder en karaktersatt innlevering, kan du ikke oppheve publiseringen av emnet.