Canvas-guider (no)Instruktørguiden Navigering på emnerHvordan behandler jeg lenker for emnenavigasjon?

Hvordan behandler jeg lenker for emnenavigasjon?

Som instruktør, kan du kontrollere hvilke lenker som vises i Navigering på emner. Canvas inneholder et sett med standard emne-navigeringslenker som vises som standard og kan ikke omdøpes. Avhengig av emnekonfigurasjonen din, kan andre lenker være tilgjengelige og kan tilpasses.

Lenker til seksjoner som ikke har noe innhold og som studentene ikke kan opprette innhold for vises automatisk ikke til studentene og blir nedtonet for deg. For eksempel, hvis det ikke er noen læringsresultat satt for emnet, vil du se en nedtonet læringsmål-lenke, som studentene ikke kan se. Konfigurerte eksterne apper kan opprette flere lenker til Navigering på emner.

Deaktivering av en kurs-navigasjonslenke oppretter følgende viderekoblinger:

  • Skjult bare (kan ikke deaktiveres, men er fortsatt tilgjengelig via direkte URL): Diskusjoner, Karakterer og Folk
  • Siden deaktivert; omdirigert til hjemmesiden: Kunngjøringer, Oppgaver, Konferanser, Samarbeid, Filer, Moduler, Læringsmål, Tester, Sider, Kursoversikt
  • Siden er deaktivert; vises ikke i navigasjonen: Eventuelle LTI lenker som Oppmøte, Chat og SCORM

Omorganisere og skjule emne-navigasjonslenkene for kunngjøringer, oppgaver, diskusjoner og filer påvirker også kursfanene i Dashboard-emnevisningen for alle brukere.

Merk: Navigasjonskoblinger som ikke kan deaktiveres, krever URL-tilgang til visningsrelaterte data i andre Canvas-områder. Tilgang til skjulte sider kan begrenses ytterligere ved å endre bestemte studenttillatelser i Canvas. Ta kontakt med Canvas-konsulenten for å få hjelp.

Åpne innstillinger

Åpne innstillinger

I navigering på emner, klikk på « Innstillinger » (Settings)-lenken.

Åpne Navigasjon

Åpne Navigasjon

Klikk fanen « Navigasjon » (Navigation).

Dra og slipp navigasjonslenker

Du kan bruke dra og slipp-alternativet for å endre rekkefølgen på navigasjonslenkene. Klikk på navigasjonslenken du vil flytte. Slipp navigasjonslenken på ønsket sted ved å slippe museknappen.

Flytt navigasjonslenker

Du kan også bruke «Flytt til» (Move To)-alternativet til å flytte en navigasjonslenke i rekkefølgen. Klikk på « innstillinger » (Settings) [1] og velg «flytt til ...» (Move To...) lenken [2].

Merknad: «Flytt til» (Move To)-alternativet flytter bare en navigasjonslenke i sin respektive seksjon (synlig eller skjult). Skjulte elementer må først aktiveres før de kan ordnes blant synlige navigasjonselementer. Et skjult element kan ikke flyttes direkte til den aktiverte lenkeseksjonen ved hjelp av alternativet «Flytt til» (Move To).

Plasser navigasjonslenkeplassering

Klikk på « plasser » (Place)-rullegardinmenyen [1] i «Flytt navigasjonselement» (Move Navigation Item)-sidebjelken. Velg plasseringen av navigasjonslenken du flytter [2]. Du kan flytte lenken slik at den er på toppen av listen, før en spesifikk navigasjonslenke, eller på bunnen av listen.

Plasser før eller etter

Plasser før eller etter

Hvis du valgte alternativet Før eller Etter , klikker du på den andre rullegardinmenyen [1]. Velg navigasjonslenken som skal være før eller etter lenken du flytter, som angitt av alternativet valgt i forrige meny [2].

Hvis du vil flytte navigasjonslenken til et annet sted, endrer du alternativene for sidefeltplassering etter behov.

Flytt navigasjonsdeler

Flytt navigasjonsdeler

Klikk på « Finn » (Find)

Flytte navigasjonslenker

Hvis du vil skjule en navigasjonslenke, kan du dra og slippe lenken til den skjulte seksjonen nederst på siden [1].

Du kan også klikke lenken « Innstillinger (Settings) -ikonet [2] og velge alternativet « Deaktiver » (Disable) [3].

Aktiver lenke

For å aktivere en lenke i den skjulte delen [1], dra og slipp lenken over den skjulte delen [2].

Du kan også klikke « Innstillinger » (Settings) -ikonet [3] og velge tasten « Aktiver » (Enable) [4].

Lagre navigasjon

Lagre navigasjon

Klikk på Lagre -data.