Canvas-guider (Norwegian)Canvas-guiderInstruktør Guiden Importeringsverktøy for emnerHvordan kopierer jeg innhold fra andre Canvas-emner ved å bruke Importeringsverktøy for emner?

Hvordan kopierer jeg innhold fra andre Canvas-emner ved å bruke Importeringsverktøy for emner?

Du kan kopiere emneinnhold som oppgaver, moduler, sider og diskusjoner fra tidligere Canvas-emner til eksisterende emner. Du har bare tilgang til å kopiere innhold fra emner der du er meldt på som bruker med instruktørtillatelser.

Dette alternativet lar deg kopiere innhold til eksisterende emner. Du kan kopiere innhold til et nytt emneskall.

Merknader:

  • Emne import inneholder kanskje ikke alt innhold. For mer detaljer, se importer innhold seksjonen i Canvas Basics Guide.
  • Det kan ha utilsiktede konsekvenser å Importere et emne flere ganger. Hvis du importerer innhold til et nytt emne, redigerer innholdet i det nye emnet og senere importerer det tidligere innholdet på nytt, overstyrer det importerte innholdet det innholdet som allerede eksisterer.
  • Kopierer du innholdet eller inkluderer emneinnstillinger i valgt innhold, vil retningslinjer for karakterpostering fra originalt emne overkjøre retningslinjene for karakterposting i et nytt emne. Deltakelsesdatoene fra det opprinnelige emnet overstyrer deltakelsesdatoene i det nye emnet. I tillegg vill importerte oppgaver beholde sine retningslinjer og deltakelsesdatoer for oppgave-posteringer fra det originale emnet.

Åpne innstillinger

Åpne innstillinger

I navigering på emner, klikk på lenken Innstillinger (Settings).

Importere innhold til emne

«Importer innhold til dette emnet»-tasten

Klikk på lenken « Importer kursinnhold » (Import Course Content).

Velg innholdstype

Importer innhold fra tavlen

Velg alternativet « Kopier et Canvas-emne » (Copy a Canvas Course) i rullegardinmenyen for innholdstype.

Søk etter et emne

Velg institusjon

Velg emnet du ønsker å få tilgang til i rullegardinmenyen for « Søk etter et emne » (Search for a course) [1]. Emnene er sortert alfabetisk ut fra det siste semesteret. Du kan også velge å ta med fullførte emner ved å velge avkrysningsruten fullførte emner [2]. Avkrysningsruten for å inkludere fullførte emner er valgt som standard.

Hvis du vil søke etter et emne etter navn, angi navnet i feltet « Kursnavn » (Course Name) [3]. Klikk på navnet til emnet når det vises.

Merknad: Hvis du har tilgang til mer enn 100 emner, viser søkesiden bare feltet « Kursnavn » (Course Name).

Velg «Flytting av innhold» (Migration Content)

Velg emne

Hvis du vil importere alt innhold fra emnet, velger du radioknappen « Alt innhold » (All Content) [1].

Hvis du vil velge et bestemt innhold, klikk på radioknappen « Velg bestemt innhold » (Select specific content) [2].

Merknad: Hvis du velger alternativet bestemt innhold, må du velge innholdet du ønsker å importere etter at du har gått gjennom de resterende sidealternativene. Når du begynner å importere innholdet, kan ikke importvalget kanselleres.  

Justere hendelser og forfallsdatoer

Velg emne

Hvis du vil justere forfallsdatoene forbundet med emnehendelser og -oppgaver, klikker du på avkrysningsruten « Juster hendelser og forfallsdatoer » (Adjust events and due dates).

Vis varselsmelding om import av innhold

Vis varselsmelding om import av innhold

Når du importerer innhold, vises en melding som forklarer at import av samme kursinnhold eller eksportpakke mer enn én gang vil overskrive alt eksisterende innhold i kurset.

Importere emne

Importere emne

Klikk på « Importer » (Import) -tasten.

Vis nåværende jobber

E-post for emne-utdrag

Nåværende jobber seksjonen viser status for importen. Løpende rapporter viser en fremdriftslinje som indikerer tiden som gjenstår før importen er fullført [1].

Hvis du valgte å velge et bestemt innhold i emnet, vises nåværende jobb som Venter på Valg (Waiting for Select) [2], som betyr at du må velge innholdet du ønsker å importere.

Importen kan også vise andre statusindikatorer som en del av importprosessen. Lær mer om statuser for emneimport.

Vis innholdet fra enhver fullført import ved å åpne en hvilken som helst lenke i Navigering på emner.