Canvas-guider (no)Instruktørguiden Importeringsverktøy for emnerHvordan kopierer jeg innhold fra andre Canvas-emner ved å bruke Importeringsverktøy for emner?

Hvordan kopierer jeg innhold fra andre Canvas-emner ved å bruke Importeringsverktøy for emner?

Du kan kopiere emneinnhold som oppgaver, moduler, sider og diskusjoner fra tidligere Canvas-emner til eksisterende emner. Du kan kun kopiere innhold i nåværende eller tidligere emner der du har vært registrert bruker.

Dette alternativet lar deg kopiere innhold til eksisterende emner. Du kan kopiere innhold til et nytt emneskall.

Merknader:

  • Emne import inneholder kanskje ikke alt innhold. For mer detaljer, se importer innhold seksjonen i Canvas Basics Guide.
  • Det kan ha utilsiktede konsekvenser å Importere et emne flere ganger. Hvis du importerer innhold til et nytt emne, redigerer innholdet i det nye emnet og senere importerer det tidligere innholdet på nytt, overstyrer det importerte innholdet det innholdet som allerede eksisterer.
  • Du kan kun kopiere innhold fra et emne som du allerede har tilgang til. Dette inkluderer alle tidligere eller fremtidige emner som gir instruktører tilgang utenfor aktive termindatoer.
  • Kopierer du innholdet eller inkluderer emneinnstillinger i valgt innhold, vil retningslinjer for karakterpostering fra originalt emne overkjøre retningslinjene for karakterposting i et nytt emne. I tillegg vill importerte oppgaver beholde sine retningslinjer for oppgave-posteringer fra det originale emnet.

Åpne innstillinger

Åpne innstillinger

I navigering på emner, klikk på lenken « Innstillinger » (Settings).

Importere innhold til emne

«Importer innhold til dette emnet»-tasten

Klikk på lenken « Importer kursinnhold » (Import Course Content).

Velg innholdstype

Importer innhold fra tavlen

Velg alternativet « Kopier et Canvas-emne » (Copy a Canvas Course) i rullegardinmenyen for innholdstype.

Søk etter et emne

Velg institusjon

Velg emnet du ønsker å få tilgang til i rullegardinmenyen for « Søk etter et emne » (Search for a course) [1]. Emnene er sortert alfabetisk ut fra det siste semesteret. Du kan også velge å ta med fullførte emner ved å velge avkrysningsruten fullførte emner [2]. Avkrysningsruten for å inkludere fullførte emner er valgt som standard.

Hvis du vil søke etter et emne etter navn, angi navnet i feltet « Kursnavn » (Course Name) [3]. Klikk på navnet til emnet når det vises.

Merknad: Hvis du har tilgang til mer enn 100 emner, viser søkesiden bare feltet « Kursnavn » (Course Name).

Velg «Flytting av innhold» (Migration Content)

Velg emne

Hvis du vil importere alt innhold fra emnet, velger du radioknappen « Alt innhold » (All Content) [1].

Hvis du vil velge et bestemt innhold, klikk på radioknappen « Velg bestemt innhold » (Select specific content) [2].

Merknad: Hvis du velger alternativet bestemt innhold, må du velge innholdet du ønsker å importere etter at du har gått gjennom de resterende sidealternativene. Når du begynner å importere innholdet, kan ikke importvalget kanselleres.  

Justere hendelser og forfallsdatoer

Velg emne

Hvis du vil justere forfallsdatoene forbundet med emnehendelser og -oppgaver, klikker du på avkrysningsruten « Juster hendelser og forfallsdatoer » (Adjust events and due dates).

Importere emne

Importere emne

Klikk på « Importer » (Import) -tasten.

Vis nåværende jobber

Nåværende jobber seksjonen viser status for importen. Løpende rapporter viser en fremdriftslinje som indikerer tiden som gjenstår før importen er fullført [1].

Hvis du valgte å velge et bestemt innhold i emnet, vises nåværende jobb som Venter på Valg (Waiting for Select) [2], som betyr at du må velge innholdet du ønsker å importere.

Importen kan også vise andre statusindikatorer som en del av importprosessen. Lær mer om statuser for emneimport.

Vis innholdet fra enhver fullført import ved å åpne en hvilken som helst lenke i Navigering på emner.