Canvas-guider (Norwegian)Instruktør Guiden KonferanserHvordan bruker jeg grensesnittet Konferanser som en moderator eller foredragsholder?

Hvordan bruker jeg grensesnittet Konferanser som en moderator eller foredragsholder?

Når du har startet en konferanse eller blitt med i en konferanse som moderator, kan du bruke Konferanser-grensesnittet til å moderére eller delta i konferansen. Alle brukere som starter en konferanse eller instruktør som blir med i en konferanse vil bli tildelt moderator-tillatelser. Moderatorer kan degradere andre moderatorer til seere.

Grensesnittet Konferanse vises ved bruke av BigBlueButton HTML 5 konferansesystem. Denne veilederen gir en grunnleggende oversikt av grensesnittet Konferanser. For å lese mer om bestemte verdier, vis BigBlueButton HTML5 brukerdokumentasjon.

Det anbefales å bruke nettleserne Chrome eller Firefox for å få tilgang til Konferanse-grensesnittet. Skjermdeling støttes ikke på Safari-nettleserne.

Vis grensesnittet for Konferanser

Vis grensesnittet for Konferanser

Konferanse-grensesnittet inneholder en rekke verktøy for å hjelpe deg moderere og delta i presentasjonen din. Grensesnittet inneholder følgende områder:

  • Brukermeny [1]
  • Presentasjonsvindu [2]
  • Konferansevindu [3]
  • Brukermeny [4]

Vis brukermeny

Vis brukermeny

Fra brukermenyen kan du vise alle brukerne i konferansen [1]. Hver bruker representeres med et visningsnavn i Canvas.

Du kan også chatte med deltakerne i konferansen og bidra med delte notater. For å åpne konferanse-chat, klikk på lenken Offentlig chat (Public Chat) [2]. For å åpne delte notater, klikk på lenken Delte notater (Shared Notes) [3].

Brukermenyen er som standard åpen. For å lukke brukermenyen, klikk på ikonet Bruker (User) [4].

Administrere brukere

Administrere brukere

For å endre innstillingene til en bruker, klikk på ikonet « brukerinnstillinger » (User Settings) [1].

For å tømme brukers statusikon, klikk på lenken Tøm alle status-ikoner (Clear all staus icons) [2].

For å skjule brukere, klikk på lenken Skjul alle brukere (Mute all users) eller Skjul alle brukere unntatt foredragsholderen (Mute all users except presenter) [3].

For å lås bestemte konferansefunksjoner for brukere, klikk på lenken Lås visninger (Lock viewers) [5]. For å opprette utbryter-rom klikk på lenken Opprette utbryter-rom (Create breakout rooms) [5].

For å chatte med en bruker, fjern en bruker fra konferansen eller fremhev brukeren til foredragsholder eller moderator, klikk på navnet til brukeren (name of the user) [6].

Vis presentasjonsvindu

Vis presentasjonsvindu

Presentasjonsvinduet viser presentasjonen som er lastet opp av moderator eller foredragsholder (Moderator or presenter) [1]. For å laste opp en ny presentasjonsfil, lage en avstemming eller dele en ekstern video, klikk på knappen Legg til (Add) [2].

For å starte å gjøre video-opptak, klikk på tasten Start Innspilling (Start recording) [3]..

Presentasjonsvinduet inkluderer også flere verktøy som kontrollerer hvordan du kan delta i konferansen. For å skjule eller skru på mikrofonen, klikk på tasten Mikrofon (Microphone) [4]. For å gå ut eller delta med lyd i konferansen, klikk på tasten « Lyd » (Audio) [5].

For å aktivere webkameraet, klikk på tasten « Webkamera » (Webcam) [6]. Er webkameraet aktivert, kan du skjule presentasjonsvinduet og kun vise webkameraer ved å klikke på ikonet Steng (Close) [7].

For å dele dataskjermen, klikk på tasten Skjermdele (Screen share) [8].

Vis Merknadsverktøy

Vis Merknadsverktøy

Konferanse-grensesnittet inkluderer flere verktøy som du kan bruke for å lage merknad i presentasjonsvinduet. For å bruke en blyant for å tegne i presentasjonsvinduet, klikk på ikonet Blyant (Pencil) [1].

For å se alle merknadsverktøy, klikk og hold inne blyant-ikonet. I tillegg til blyant-verktøyet, kan du også opprette tekst-merknader (2), linjemerknader (3) eller form.merknader [4].

For å panorere et dokument som er zoomet inn, klikk på ikonet Panorere (Pan) [5].

For å justere tykkelsen på en merknad, klikk på ikonet Tykkelse (Thickness) [6]. For å justere fargen på merknaden, klikk på ikonet « farge » (Color) [7].

For å angre på de siste merknadene, klikk på ikonet Angre (Undo) [8]. For å slette alle merknader som du har opprettet, klikk på ikonet Slette (Delete) [9].

For å tillate alle brukere å bruke merknadsverktøyet, klikk på ikonet Flerbruker-tavle (Multiuser Whiteboard) [10].

Åpne menyen valg

Åpne menyen valg

For å åpne menyen Valg, klikk på ikonet Valg (Options) [1].

For å vise konferansen i fullskjerm modus, klikk på valget Vis fullskjerm (Make fullscreen) [2].

For å vise grensesnitt-informasjon, klikk på valget Om (About) [3]. For å se opplæringshjelp, klikk på valget Hjelp (Help) [4]. For å vise hurtigtaster, klikk på valget Hurtigtast (Hotkeys) [5].

For å avslutte konferansen, klikk på valget Avslutt møte (End meeting) [6]. For å logge ut av grensesnittet, klikk på valget Logg ut (Logout) [7].

Vis meny innstillinger

Vis meny innstillinger

For å åpne menyen Innstillinger, klikk på linken Innstillinger (Settings [1].

Administrere applikasjons-innstillinger

Administrere applikasjons-innstillinger

For å administrere applikasjons-innstillinger, klikk på lenken « Applikasjon » (Application) [1].

For å aktivere eller deaktivere animasjoner som viser når en bruker snakker, klikk på tasten Animasjon (Animation) [2].

For å aktivere eller deaktivere chatte-varsel, klikk på tasten Lydvarsel for chat (Audio Alert for Chat) eller Pop-opp varsel for chat (Popup Alert for Chat) [3].

For å velge språk for grensesnittet, klikk på nedtrekksmenyen Applikasjons-språk (Application Language) [4] og velg språket. For å justere skriftstørrelsen, klikk på tasten Redusere (Decrease) eller Øke (Increase) [5].

Merknad: Chat-varslet virker kun i samme nettleser som grensesnittet Konferanser er åpen.

Administrere innstillinger datalagring

Administrere innstillinger datalagring

For å administrere innstillingene datalagring, klikk på lenken « Datalagring » (Data savings) [1].

For å aktivere eller deaktivere webkameraer, klikk på tasten « Aktivere Webkameraer » (Enable Webcams) [2]. For å aktivere eller deaktivere deling av skrivebordet, klikk på tasten « Aktivere skrivebord-deling » (Enable desktop sharing) [3].