Canvas-guider (Norwegian)Canvas-guiderInstruktør Guiden KonferanserHvordan bruker jeg grensesnittet Konferanser som en moderator eller foredragsholder?

Hvordan bruker jeg grensesnittet Konferanser som en moderator eller foredragsholder?

Når du har startet en konferanse eller blitt med i en konferanse som moderator, kan du bruke Konferanser-grensesnittet til å moderére eller delta i konferansen. Alle brukere som starter en konferanse eller instruktør som blir med i en konferanse vil bli tildelt moderator-tillatelser. Moderatorer kan degradere andre moderatorer til seere.

Grensesnittet Konferanse vises ved bruke av BigBlueButton HTML 5 konferansesystem. Denne veilederen gir en grunnleggende oversikt av grensesnittet Konferanser. For å lese mer om bestemte verdier, vis BigBlueButton HTML5 brukerdokumentasjon.

Det anbefales å bruke nettleserne Chrome eller Firefox for å få tilgang til Konferanse-grensesnittet. Skjermdeling støttes ikke på Safari-nettleserne.

Vis grensesnittet for Konferanser

Vis grensesnittet for Konferanser

Konferanse-grensesnittet inneholder en rekke verktøy for å hjelpe deg moderere og delta i presentasjonen din. Grensesnittet inneholder følgende områder:

  • Brukermeny [1]
  • Presentasjonsvindu [2]
  • Konferansevindu [3]
  • Brukermeny [4]

Vis brukermeny

Vis brukermeny

Fra brukermenyen kan du vise alle brukerne i konferansen [1]. Hver bruker representeres med et visningsnavn i Canvas.

Du kan også chatte med deltakerne i konferansen og bidra med delte notater. For å åpne konferanse-chat, klikk på lenken Offentlig chat (Public Chat) [2]. For å åpne delte notater, klikk på lenken Delte notater (Shared Notes) [3].

Brukermenyen er som standard åpen. For å lukke brukermenyen, klikk på ikonet Bruker (User) [4].

Administrere brukere

Administrere brukere

For å endre innstillingene til en bruker, klikk på ikonet « brukerinnstillinger » (User Settings) [1].

For å tømme brukers statusikon, klikk på lenken Tøm alle status-ikoner (Clear all staus icons) [2].

For å skjule brukere, klikk på lenken Skjul alle brukere (Mute all users) eller Skjul alle brukere unntatt foredragsholderen (Mute all users except presenter) [3].

Klikk på lenken Lagre brukernavn (Save user names) [4] for å lagre brukernavn.

Klikk på lenken Lås visninger (Lock viewers) [5] for å låse bestemte konferansefunksjoner for brukere. For å opprette utbryter-rom klikk på lenken Opprette utbryter-rom (Create breakout rooms) [6].

Klikk på lenken Skriv lukkede undertekster (Write closed captions) [7] for å skrive lukkede undertekster.

For å chatte med en bruker, fjern en bruker fra konferansen eller fremhev brukeren til foredragsholder eller moderator, klikk på navnet til brukeren (name of the user) [8].

Vis presentasjonsvindu

Vis presentasjonsvindu

Presentasjonsvinduet viser presentasjonen som er lastet opp av moderator eller foredragsholder (Moderator or presenter) [1]. For å laste opp en ny presentasjonsfil, lage en avstemming eller dele en ekstern video, klikk på knappen Legg til (Add) [2].

For å starte å gjøre video-opptak, klikk på tasten Start Innspilling (Start recording) [3].

Presentasjonsvinduet inkluderer også flere verktøy som kontrollerer hvordan du kan delta i konferansen. For å skjule eller skru på mikrofonen, klikk på tasten Mikrofon (Microphone) [4]. For å gå ut eller delta med lyd i konferansen, klikk på tasten « Lyd » (Audio) [5].

For å aktivere webkameraet, klikk på tasten « Webkamera » (Webcam) [6]. Er webkameraet aktivert, kan du skjule presentasjonsvinduet og kun vise webkameraer ved å klikke på ikonet Skjul presentasjon (Hide Presentation) [7].

For å dele dataskjermen, klikk på tasten Skjermdele (Screen share) [8].

Vis Merknadsverktøy

Vis Merknadsverktøy

Konferanse-grensesnittet inkluderer flere verktøy som du kan bruke for å lage merknad i presentasjonsvinduet. For å panorere et dokument som er zoomet inn, klikk på ikonet Panorere (Pan) [1].

Klikk og hold inne panoreringsikonet for å se alle merknadsverktøyene. I tillegg til panoreringsverktøyet, kan du også opprette tekst-merknader (2), linjemerknader (3) eller form.merknader [4].

For å bruke en blyant for å tegne i presentasjonsvinduet, klikk på ikonet Blyant (Pencil) [5].

Hvis en merknad legges til presentasjonen din, kan du velge merknadens tykkelse og farge i merknadsverktøy.

For å angre på de siste merknadene, klikk på ikonet Angre (Undo) [6]. For å slette alle merknader som du har opprettet, klikk på ikonet Slette (Delete) [7].

Klikk på ikonet Avvisning med håndflate [8] for å aktivere avvisning med håndflaten.  

For å tillate alle brukere å bruke merknadsverktøyet, klikk på ikonet Flerbruker-tavle (Multiuser Whiteboard) [9].

Åpne menyen valg

Åpne menyen valg

Klikk på ikonet Valg [1] for å åpne menyen Valg.

Klikk på lenken Vis fullskjerm (Make fullscreen) [2] for å vise konferansen i fullskjerm modus.

Klikk på valget Om (About) [3] for å vise grensesnitt-informasjon. Klikk på lenken Hjelp (Help) [4] for å se opplæringshjelp. Klikk på lenken Hurtigtast (Keyboard shortcuts) [5] for å vise hurtigtaster.

Klikk på lenken Avslutt møte (End meeting) [6] for å avslutte konferansen. Klikk på lenken Gå ut av møtet (Leave meeting) [7] for å logge ut av grensesnittet.

Klikk på ikonet Tilkoblingsstatus [8] for å se din tilkoblingsstatus.

Vis meny innstillinger

Vis meny innstillinger

For å åpne menyen Innstillinger, klikk på linken Innstillinger (Settings) [1].

Administrere applikasjons-innstillinger

Administrere applikasjons-innstillinger

For å administrere applikasjons-innstillinger, klikk på lenken « Applikasjon » (Application) [1].

Klikk på vippebryteren Animasjon (Animations) [2] for å aktivere eller deaktivere animasjoner som viser når en bruker snakker.

Klikk på vippebryteren Audio-filter for mikrofon (Audio Filters for Microphone) [3] for å administrere audiofilter for mikrofon.

Klikk på nedtrekksmenyen Applikasjons-språk (Application Language) [4] for å velge språk for grensesnittet.

For å justere skriftstørrelsen, klikk på tasten Redusere (Decrease) eller Øke (Increase) [5].

Administrer varslingsinnstillinger

Administrer varslingsinnstillinger

Klikk på lenken varslinger (Notifications) [1] for å administrere applikasjons-innstillinger.

Klikk på vippebryterne Lydvarsler for chat-meldinger (Chat Message Audio Alerts) [2] og Popup-varsler (Popup Alerts) [3] for å administrere chat-varsler.

Klikk på vippebryterne Varsler om brukerpåmelding (User Join Audio Alerts) [4] og Popup-varsler (Popup Alerts) [5] for å administrere varsler om brukerpåmelding.

Klikk på vippebryterne Varsler om håndsopprekninger (Raise hand Audio Alerts) [6] og Popup-varsler (Popup Alerts) [7] for å administrere varsler om håndsopprekninger.

Merknad: Chat-varslet virker kun i samme nettleser som grensesnittet Konferanser er åpen.

Administrere innstillinger datalagring

Administrere innstillinger datalagring

For å administrere innstillingene datalagring, klikk på lenken « Datalagring » (Data savings) [1].

Klikk på vippebryteren Aktivere Webkameraer (Enable Webcams) [2] for å aktivere eller deaktivere webkameraer.

Klikk på vippebryteren Aktivere skrivebord-deling (Enable desktop sharing) [3] for å aktivere eller deaktivere deling av skrivebordet.