Canvas-guider (Norwegian)Instruktør Guiden Rich innholdsredigeringHvordan laster jeg opp media fra en ekstern kilde i Rich innholdsredigering som en instruktør?

Hvordan laster jeg opp media fra en ekstern kilde i Rich innholdsredigering som en instruktør?

Du kan bruke Rich innholdsredigering for å bygge inn video og lyd fra eksterne ressurser. Det er ditt ansvar å sørge for at innholdet er sikkert før du bygger det inn i Canvas.

Flere funksjoner i Canvas støtter Rich innholdsredigering, inkludert kunngjøringer, oppgaver, diskusjoner, sider, tester og emneoversikt.

Åpne Rich innholdsredigering

Åpne Rich innholdsredigering

Åpne Rich innholdsredigering når du lager eller redigerer en kunngjøring, oppgave, diskusjon, side, test eller emneoversikt.

Merknad: Rich innholdsredigering støtter tastatursnarveier. For å vise menyen til snarveier, klikk på ikonet tastatur (Keyboard) eller trykk ALT+F8 (PC-tastatur) eller ALT+FN+F8 (Mac-tastatur).

Åpne innbyggingsverktøyet fra verktøylinjen

Åpne medieopplasteren

For å laste opp media fra verktøylinjen, klikk på « Legg inn »-ikonet [1].

For å vise Legg inn-ikonet, må du kanskje klikke på Alternativer-ikonet [2].

Åpne medieopplasteren fra menylinjen

Åpne medieopplasteren fra menylinjen

Du kan også bygge inn media ved hjelp av menylinjen i Rich innholdsredigering. Menylinjen viser tittelen på Rich innholdsredigering-verktøy og kan være å foretrekke for dem som bruker tastaturnavigasjon.

For å bygge inn media fra menylinjen, klikk på Sett inn-menyen [1] og velg alternativet Legg inn [2].

Skriv inn innbyggingskode

Skriv inn innbyggingskode

Lim inn koden i feltet « Innbyggingskode » (Embed Code) [1]. Klikk på « Send inn-tasten » (Submit-tasten) [2].

Legg inn media

Legg inn media

Klikk på « Send inn » (Submit)-knappen.

Forhåndsvis innebygd media

Forhåndsvis medieopptak

Forhåndsvis det innebygde mediet ditt i Rich innholdsredigering.

Lagre endringer

Lagre endringer

Klikk på « Lagre ».

Merknader:

  • Detaljer-sidene for oppgaven, diskusjonen, sidene og testene har en Lagre og publiser-tast.
  • Emneoversikt-siden har en Oppdater emneoversikt-tast.
  • Diskusjonssvar har en Publiser svar-tast.

Vis innhold

Vis innhold

Vis innholdet som ble opprettet i Rich innholdsredigering.