Canvas-guider (Norwegian)Instruktør Guiden Rich innholdsredigeringHvordan oppretter jeg hyperlenker til emner, grupper og brukerfiler i Rich innholdsredigering som en instruktør?

Hvordan oppretter jeg hyperlenker til emner, grupper og brukerfiler i Rich innholdsredigering som en instruktør?

Du kan bruke Rich innholdsredigering til å sette inn hyperlenker i et dokument, bilde og mediefil som er lagret i dine emnefiler, gruppefiler og brukerfiler.

Merknader: 

  • Hvis du setter en fil som ikke synlig for studenter i Emnefiler og en lenke til den filen i Rich innholdsredigering, vil studentene kunne se den filen ved å bruke lenken i Rich innholdsredigering.
  • For å opprette hyperlenker til gruppefiler, må du åpne Rich innholdsredigering i en gruppe.

Åpne Rich innholdsredigering

Åpne Rich innholdsredigering

Åpne Rich innholdsredigering når du lager eller redigerer en kunngjøring, oppgave, diskusjon, side, test eller emneoversikt.

Merknad: Rich innholdsredigering støtter tastatursnarveier. For å vise menyen til snarveier, klikk på ikonet tastatur (Keyboard) eller trykk ALT+F8 (PC-tastatur) eller ALT+FN+F8 (Mac-tastatur).

Velg lenkeplassering

For å sette inn en lenke som viser navnet på filen, klikk for å plassere markøren på stedet i Rich innholdsredigering hvor du ønsker at lenken skal vises [1].

For å sette inn en hyperlenke i et emne- eller gruppeinnholdselement, velg teksten for hyperlenken din [2].

Åpne emnelenker

I verktøylinjen, klikk på Lenkealternativer-pilen [1] og velg alternativet Emnelenker [2].

Merknad: For å vise Lenker-ikonet, må du kanskje klikke på Alternativer-ikonet [3].  

Åpne gruppelenker

Du kan opprette en lenke til gruppefiler ved å bruke Rich innholdsredigering i grupper.

I verktøylinjen, klikk på Lenkealternativer-pilen [1] og velg alternativet Gruppelenker [2].

Merknader:

  • Hvis du oppretter en lenke i en gruppe, kan du koble til gruppefiltyper. Alternativ-navnet vises som Gruppebilder, Gruppmedia eller Gruppedokumenter [3].
  • For å vise Lenker-ikonet, må du kanskje klikke på Alternativer-ikonet [4].  

Velg Filer i Legg til-menyen

Velg Filer i Legg til-menyen

Klikk på Legg til i rullegardinmenyen [1]. For å vise tilgjengelige mapper, klikk på alternativet Filer (Files) [2].

Merknad: Teksten blinker før den blir en hyperlenke.

Vise filer

For å vise emnefiler, klikk på Emnefiler (Course Files)-lenken [1].

For å vise brukerfilene dine, klikk på Mine filer (My Files)-lenken [2].  

Hvis du bruker Rich innholdsredigering i en gruppe, kan du velge en gruppefil ved å klikke på Gruppefiler (Group Files)-lenken [3].

Sorter filer

Sorter filer

For å sortere de viste filene etter bilde, dokument eller mediefiltype, klikk på rullegardinmenyen Alle [1] og velg filtypen for å sortere filer [2].

Sorter filer

For å sortere de viste filene etter dato lagt til eller alfabetisk, klikk på rullegardinmenyen Dato lagt til [1].

For å søke etter en fil, skriv inn filnavnet i feltet « Søk » (Search) [2]. Du må angi minst tre tegn for at søkeresultater skal vises.

Velg fil

Vis og sorter filer

Klikk på navnet på filen du ønsker å koble til i Rich innholdsredigering.

Merknad: Teksten blinker før den blir en hyperlenke.

Vis lenke

Vis lenken som viser navnet på filen [1] eller den hyperkoblede teksten [2].

Lagre endringer

Lagre endringer

Klikk på « Lagre ».

Merknader:

  • Detaljer-sidene for oppgaven, diskusjonen, sidene og testene har en Lagre og publiser-tast.
  • Emneoversikt-siden har en Oppdater emneoversikt-tast.
  • Diskusjonssvar har en Publiser svar-tast.

Vis innhold

Vis innhold

Vis innholdet. For å vise den koblede filen, klikk på lenken [1].

For å laste ned filen, klikk på « Last ned » (Download)-ikonet [2].

Merknad: Lenker til eksterne URL-er viser et Åpen-ikon [3].