Canvas-guider (Norwegian)Canvas-guiderInstruktør Guiden Rich innholdsredigeringHvordan oppretter jeg hyperlenker til emner eller gruppeinnhold i Rich innholdsredigering som en instruktør?

Hvordan oppretter jeg hyperlenker til emner eller gruppeinnhold i Rich innholdsredigering som en instruktør?

Når du bruker Rich innholdsredigering, kan du sette inn lenker i tidligere opprettede emner eller emneinnhold. Du kan kanskje koble til innhold i sider, oppgaver, tester, kunngjøringer, diskusjoner og moduler. Du kan også sette inn lenker som, når du trykker på dem, fungerer som Emnenavigering- eller Gruppenavigering-lenker.

Merknad: For å opprette hyperlenker til gruppeinnhold eller Gruppenavigering-lenker, må du åpne Rich innholdsredigering i en gruppe.

Åpne Rich innholdsredigering

Åpne Rich innholdsredigering

Åpne Rich innholdsredigering når du lager eller redigerer en kunngjøring, oppgave, diskusjon, side, test eller emneoversikt.

Merknad: Rich innholdsredigering støtter tastatursnarveier. For å vise menyen til snarveier, klikk på ikonet tastatur (Keyboard) eller trykk ALT+F8 (PC-tastatur) eller ALT+FN+F8 (Mac-tastatur).

Velg lenkeplassering

For å sette inn en lenke som viser navnet på emne- eller gruppeinnholdet, klikk for å plassere markøren på stedet i Rich innholdsredigering hvor du ønsker at lenken skal vises [1].

For å sette inn en hyperlenke i et emne- eller gruppeinnholdselement, velg teksten for hyperlenken din [2].

Åpne emnelenker

I verktøylinjen, klikk på Lenkealternativer-pilen [1] og velg alternativet Emnelenker (Course Links) [2].

Merknad: For å vise Lenker-ikonet, må du kanskje klikke på Alternativer-ikonet [3].  

Åpne gruppelenker

Du kan opprette en lenke til gruppeinnhold ved å bruke Rich innholdsredigering i grupper.

I verktøylinjen, klikk på Lenkealternativer-pilen [1] og velg alternativet Gruppelenker (Group Links) [2].

Merknader:

  • Hvis du oppretter en lenke i en gruppe, kan du koble til gruppefiltyper. Alternativ-navnet vises som Gruppebilder, Gruppmedia eller Gruppedokumenter [3].
  • For å vise Lenker-ikonet, må du kanskje klikke på Alternativer-ikonet [4].

Velg emne- eller gruppeinnhold

Velg emne- eller gruppeinnhold

Bruk Legg til-menyen for å velge det koblede innholdet. Som standard viser rullegardinmenyen Legg til alternativer for innholdslenker [1]. Du kan også legge til lenker til dokumenter, bilder eller mediefiler.

For å søke etter emne- eller gruppeinnhold, må du skrive minst tre tegn i søkefeltet [2].

Innholdselementer grupperes etter innholdstype. For å se en liste over emne- eller gruppeinnholdselementer, klikk på pilikonet ved siden av innholdstypen [3]. Klikk deretter på navnet på emne- eller gruppeelementet du ønsker å koble til i Rich innholdsredigering [4].

Merknad: Teksten blinker før den blir en hyperlenke.

Dra og slipp emne- eller gruppeinnholdslenker

Du kan også velge å dra og slippe emne- eller gruppeinnholdslenker fra Legg til-menyen ved å velge elementet [1] og dra og slippe det til ønsket plassering i Rich innholdsredigering [2].

Sett inn emnenavigasjonslenke

Du kan også sette inn emnenavigasjonslenker fra Legg til-menyen. Når en bruker klikker på en koblet emnenavigasjonslenke, vil Canvas ta dem videre til den emnefunksjonssiden.

Sett inn gruppenavigasjonslenke

Hvis du oppretter en hyperlenke i en gruppe, kan du sette inn emnenavigasjonslenker fra Legg til-menyen. Når en bruker klikker på en koblet emnenavigasjonslenke, vil Canvas ta dem videre til den gruppefunksjonssiden.

Vis lenke

Vis lenken som viser navnet på innholdselementet [1] eller den hyperkoblede teksten [2].

Lagre endringer

Lagre endringer

Klikk på Lagre (Save)-tast.

Merknader:

  • Detaljer-sidene for oppgaven, diskusjonen, sidene og testene har en Lagre og publiser (Save & Publish)-tast.
  • Emneoversikt-siden har en Oppdater emneoversikt (Update Syllabus)-tast.
  • Diskusjonssvar har en Publiser svar (Post Reply)-tast.

Vis innhold

Vis innhold

Vis innholdet. For å vise det koblede innholdet, klikk på den koblede lenken [1].

Merknad: Lenker til eksterne URL-er viser et Åpen-ikon [2].