Canvas-guider (no)Instruktørguiden Nye Rich innholdsredigeringHvordan laster jeg opp og legger inn et bilde i Rich innholdsredigering som en instruktør?

Hvordan laster jeg opp og legger inn et bilde i Rich innholdsredigering som en instruktør?

Du kan legge inn bilder i Nye Rich innholdsredigering. Bildefilder kan lastes opp fra datamskinen din, fra Unsplash eller via en URL. Du kan også legge inn bilder fra emnet og brukerfilene dine.

Flere funksjoner i Canvas støtter New Rich innholdsredigering, inkludert kunngjøringer, oppgaver, diskusjoner, sider, tester og emneoversikt.

Merknader: 

 • Bilder lastet opp fra datamaskinen din ved hjelp av bildeopplastingsverktøyet, legges til emnefilene dine.
 • Hvis du bruker brukerrettigheter, må du angi filens brukerrettigheter før den blir tilgjengelig for studenter.
 • New Rich innholdsredigering er for øyeblikket en valgfri funksjon. Du kan administrere emnefunksjonene dine i Emneinnstillinger.

Åpne Nye Rich innholdsredigering

Åpne Nye Rich innholdsredigering

Åpne Nye Rich innholdsredigering når du lager eller redigerer en kunngjøring, oppgave, diskusjon, side, test eller emneoversikt.

Merknad: Rich innholdsredigering støtter tastatursnarveier. For å se et vindu med en liste over snarveier for tastaturnavigering, trykker du på Alt+F8 (på et PC-tastatur) eller Option+Fn+F8 (på et Mac-tastatur) samtidig på tastaturet.

Last opp bilde fra verktøylinjen

Last opp bilde fra verktøylinjen

For å laste opp et bilde fra verktøylinjen, klikk på Bilde (Image)-ikonet [1].

Du kan også laste opp et bilde fra medievalg-menyen. For å se flere bildevalg, klikk på Bildevalg (Image Options)-pilen [2]. Velg deretter alternativet Last opp bilde (Upload Image) [3].

Merknad: For å vise Bilde-ikonet, må du kanskje klikke på Alternativer-ikonet [4].

Last opp bilde fra menylinjen

Last opp bilde fra menylinjen

Du kan også laste opp et bilde ved hjelp av menylinjen i Nye Rich innholdsredigering. Menylinjen viser tittelen på Rich innholdsredigering-verktøy og kan være å foretrekke for dem som bruker tastaturnavigasjon.

For å laste opp et bilde ved hjelp av menylinjen, klikk på Sett inn (Insert) meny [1], velg alternativet Bilde (Image) [2] og velg alternativet Last opp bilde (Upload Media) [3].

Last opp bilder fra datamaskinen

Som standard vises bildeopplastingsverktøyet i Datamaskin-fanen [1]. Klikk eller dra og slipp en bildefil i bildeopplasteren for å laste opp en fil fra datamaskinen din [2].

Merknad: Bilder som lastes opp fra datamaskinen din ved hjelp av bildeopplastingsverktøyet, legges til emnefilene dine.

Velg fil

Velg fil

Velg bildefilen [1] og klikk på Åpne-tasten [2].

Vis valgt fil

Opplasteren viser bildefilnavnet [1] og en bildeforhåndsvisning [2]. For å slette bildet, klikk på Slett-ikonet [3].

Last opp bilde fra Unsplash

For å legge til et bilde fra Unsplash, klikk på Unsplash-fanen [1].

Skriv inn et søkeord i Søkeord-feltet [2] og velg fra de viste alternativene [3]. For å vise flere bildealternativer, klikk på sidenavigeringslenkene [4].

Merknad: Canvas bruker trygge søkefiltre levert av Unsplash. Du kan lese mer om Unsplash-innholdspolicyen på vilkårssiden deres.

Last opp bilde fra URL

For å legge til et bilde ved hjelp av en URL, klikk på URL-fanen [1].

Skirv inn URL-adressen i Fil-URL-feltet [2].

Administrer brukerrettigheter

Administrer brukerrettigheter

Hvis institusjonen din krever det, må du velge innstillinger for brukerrettigheter for bildet ditt.

I rullegardinmenyen Brukerrettighet (Usage Right) [1], velg minst én av alternativer for brukerrettigheter.

 • Jeg har opphavsretten: originalt innhold opprettet av deg
 • Jeg har fått tillatelse til å bruke filen: autorisert tillatelse av forfatteren
 • Materialet er i et offentlig domene: eksplisitt tilordnet et offentlig domene, kan ikke være opphavsrettsbeskyttet, eller er ikke lenger beskyttet av opphavsrett
 • Materialet er underlagt et unntak - f.eks. rettferdig bruk, retten til å sitere eller andre under gjeldende lov om opphavsrett: utdrag eller sammendrag brukt til kommentarer, nyhetsrapportering, forskning eller analyse i utdanning
 • Materialet er lisensiert under Creative Commons: dette alternativet krever også en spesifikk Creative Commons-lisens

Hvis kjent, skriv inn informasjonen til opphavsrettsinnehaveren i feltet Opphavsrettsinnehaver (Copyright Holder) [2].

Merknad: Hvis du er en instruktør og ikke er sikker på hvilken brukerrett som gjelder for bildet ditt, kan du kontakte din institusjonelle administrator for veiledning.

Administrer bildeattributter

Administrer bildeattributter

For å legge til alt-tekst på bildet ditt, skriv en alternativ tekstbeskrivelse eller tekstkode i feltet Alt-tekst [1]. Alt-teksten vises i bildefilnavnet som standard. Alt-teksten leses av skjermlesere, og vises når et innebygd bilde ikke kan vises.

Hvis bildet er dekorativt og ikke krever noen alt-tekst, velg alternativet Dekorativt bilde [2].

Visningsalternativet Bygg inn bilde viser som standard for innebygde bilder [3].

For å vise lenken til bildefilen, velg visningsalternativet Vis tekstlenke [4]. Lenken til filen vil erstatte bildet i Nye Rich innholdsredigering.

Legg inn bildeopplasting

Send inn opplasting

For å legge inn ditt valgte bilde, klikker du på Send inn-tasten.

Merknad: Bildet blinker før det legges inn i Nye Rich innholdsredigering.

Vis innebygd bilde

Vis innebygd bilde

Vis ditt opplastede bilde i Nye Rich innholdsredigering. Du kan også legge til eller redigere alt-tekst-tagger og administrere alternativene for bildevisning.

Lagre endringer

Lagre endringer

Klikk på « Lagre ».

Merknader:

 • Detaljer-sidene for oppgaven, diskusjonen, sidene og testene har en Lagre og publiser-tast.
 • Emneoversikt-siden har en Oppdater emneoversikt-tast.
 • Diskusjonssvar har en Publiser svar-tast.

Vis innhold

Vis innhold

Vis innholder som ble opprettet i Nye Rich innholdsredigering.