Canvas-guider (no)Instruktørguiden Nye Rich innholdsredigeringHvordan gjør jeg opptak av media uten å bruke Rich innholdsredigering som instruktør?

Hvordan gjør jeg opptak av media uten å bruke Rich innholdsredigering som instruktør?

Du kan bruke Nye Rich innholdsredigering for å gjøre opptak av video og lyd. Du kan ta opp media så lenge du vil, men kortere medieopptak anbefales. Dersom medieopptaket er lengre enn 15 minutter, bør du vurdere å gjøre opptak og laste opp filen ved hjelp av en ekstern leverandør. Lengre medieopptak krever mer tid for gjengivelse, og kan avbrytes uten en stabil internettforbindelse.

Flere funksjoner i Canvas støtter New Rich innholdsredigering, inkludert annonseringer, oppgaver, diskusjoner, sider, tester og emneoversikt.

Merknader: 

  • HTML5 medieopptak gjelder kun for Chrome og Firefox. Om du bruker Internet Explorer eller Safari, må du bruke Flash video opptak.
  • New Rich innholdsredigering er for øyeblikket en valgfri funksjon. Du kan administrere emnefunksjonene dine i Emneinnstillinger.

Åpne Nye Rich innholdsredigering

Åpne Nye Rich innholdsredigering

Åpne Nye Rich innholdsredigering når du lager eller redigerer en annonsering, oppgave, diskusjon, side, test eller emneoversikt.

Merknad: Rich innholdsredigering støtter tastatursnarveier. For å vise menyen til snarveier, klikk på ikonet tastatur (Keyboard) eller trykk ALT+F8 (PC-tastatur) eller ALt+FN+F8 (Mac-tastatur).

Åpne medieopplasteren

Åpne medieopplasteren

Klikk på Ta opp/Last opp media-ikonet [1], og deretter alternativet Last opp/Ta opp Media [2].

Merknad: For å vise Ta opp/Last opp media-ikonet, må du kanskje klikke på Alternativer-ikonet [3].

Åpne verktøy for medieopptak

Klikk på fanen Opptak.

Velg alternativer for mikrofon og webkamera.

Velg alternativer for mikrofon og webkamera.

Medieopptakeren kobler deg til datamaskinens standard mikrofon og webkamera.

For å endre mikrofoninnstillingene dine, klikk på Mikrofon-knappen [1]. Velg deretter fra de viste alternativene [2].

For å endre webkamerainnstillingene dine, klikk på Webkamera-knappen [3]. For å deaktivere videoopptak, velg alternativet Ingen video [4].

Gjør mediaopptak

Gjør mediaopptak

Klikk på Start opptak (Start recodring)-knappen.

Fullfør medieopptak

Medieopptakeren viser lengden på gjeldende opptak [1].

For å starte opptaket på nytt, klikk på Spill inn på nytt (Start Over)-knappen [2].

For å fullføre opptaket, klikk på tasten«Avslutt (Finish)-knappen [3].

Forhåndsvis medieopptak

Forhåndsvis medieopptak

Forhåndsvis medieopptak i medieopptakeren.

Skriv i Tittel-feltet [2] for å gi et navn til opptaket.

Hvis du vil legge til ditt media i Nye Rich innholdsredigering, klikker du på Lagre-knappen [3].

Vis innebygd media

Vis innebygd media

Vis dine opplastede mediefiler i Nye Rich innholdsredigering.

Lagre endringer

Lagre endringer

Klikk på « Lagre ».

Merknader:

  • Detaljer-sidene for oppgaven, diskusjonen, sidene og testene har en Lagre og publiser-knapp.
  • Emneoversikt-siden har en Oppdater emneoversikt-knapp.
  • Diskusjonssvar har en Publiser svar-knapp.

Vis innhold

Vis innhold

Vis innholder som ble opprettet i Nye Rich innholdsredigering.