Canvas-guider (no)Instruktørguiden Nye Rich innholdsredigeringHvordan gjør jeg opptak av media uten å bruke Rich innholdsredigering som instruktør?

Hvordan gjør jeg opptak av media uten å bruke Rich innholdsredigering som instruktør?

Du kan bruke Nye Rich innholdsredigering for å gjøre opptak av video og lyd. Du kan ta opp media så lenge du vil, men kortere medieopptak anbefales. Dersom medieopptaket er lengre enn 15 minutter, bør du vurdere å gjøre opptak og laste opp filen ved hjelp av en ekstern leverandør. Lengre medieopptak krever mer tid for gjengivelse, og kan avbrytes uten en stabil internettforbindelse.

Flere funksjoner i Canvas støtter New Rich innholdsredigering, inkludert kunngjøringer, oppgaver, diskusjoner, sider, tester og emneoversikt.

Merknader: 

  • HTML5 medieopptak gjelder kun for Chrome, Firefox og Edge (Chromium). Om du bruker Internet Explorer eller Safari, må du bruke Flash video opptak.
  • New Rich innholdsredigering er for øyeblikket en valgfri funksjon. Du kan administrere emnefunksjonene dine i Emneinnstillinger.
  • Media som er tatt opp i Nye Rich innholdsredigering lagres i mappen Opplastede medier i Emnefiler eller Gruppefiler.

Åpne Nye Rich innholdsredigering

Åpne Nye Rich innholdsredigering

Åpne Nye Rich innholdsredigering når du lager eller redigerer en kunngjøring, oppgave, diskusjon, side, test eller emneoversikt.

Merknad: Rich innholdsredigering støtter tastatursnarveier. For å vise menyen til snarveier, klikk på ikonet tastatur (Keyboard) eller trykk ALT+F8 (PC-tastatur) eller ALt+FN+F8 (Mac-tastatur).

Åpne medieopplasteren fra verktøylinjen

Åpne medieopplasteren

For å laste opp media fra verktøylinjen, klikk på « Media »-ikonet [1].

Du kan også laste opp media fra medievalg-menyen. For å se flere medievalg, klikk på Medievalg (Media options)-pilen [2]. Velg deretter alternativet Last opp/Ta opp media (Upload/Record Media) [3].

For å vise Media-ikonet, må du kanskje klikke på Alternativer-ikonet [4].

Merknad: Hvis Media-ikonet ikke vises på verktøylinjen, er medieopplastinger deaktivert av instutusjonen din.

Åpne medieopplasteren fra menylinjen

Åpne medieopplasteren fra menylinjen

Du kan også laste opp media ved hjelp av menylinjen i Nye Rich innholdsredigering. Menylinjen viser tittelen på Rich innholdsredigering-verktøy og kan være å foretrekke for dem som bruker tastaturnavigasjon.

For å laste opp media ved hjelp av menylinjen, klikk på Sett inn (Insert) meny [1], velg alternativet Media [2] og velg alternativet Last opp/Ta opp Media (Upload/Record Media) [3].

Åpne verktøy for medieopptak

Klikk på fanen Opptak.

Velg alternativer for mikrofon og webkamera.

Velg alternativer for mikrofon og webkamera.

Medieopptakeren kobler deg til datamaskinens standard mikrofon og webkamera.

For å endre mikrofoninnstillingene dine, klikk på Mikrofon-tasten [1]. Velg deretter fra de viste alternativene [2].

For å endre webkamerainnstillingene dine, klikk på Webkamera-tasten [3]. For å deaktivere videoopptak, velg alternativet Ingen video [4].

Gjør medieopptak

Gjør medieopptak

Klikk på Start opptak (Start recodring)-tasten.

Fullfør medieopptak

Medieopptakeren viser lengden på gjeldende opptak [1].

For å starte opptaket på nytt, klikk på Spill inn på nytt (Start Over)-tasten [2].

For å fullføre opptaket, klikk på tasten Avslutt (Finish)-tasten [3].

Forhåndsvis medieopptak

Forhåndsvis medieopptak

Forhåndsvis medieopptak i medieopptakeren.

Skriv i Tittel-feltet [2] for å gi et navn til opptaket.

Hvis du vil legge til ditt media i Nye Rich innholdsredigering, klikker du på Lagre-tasten [3].

Vis innebygd media

Vis innebygd media

Vis dine opplastede mediefiler i Nye Rich innholdsredigering.

Lagre endringer

Lagre endringer

Klikk på « Lagre ».

Merknader:

  • Detaljer-sidene for oppgaven, diskusjonen, sidene og testene har en Lagre og publiser-tast.
  • Emneoversikt-siden har en Oppdater emneoversikt-tast.
  • Diskusjonssvar har en Publiser svar-tast.

Vis innhold

Vis innhold

Vis innholder som ble opprettet i Nye Rich innholdsredigering.