Canvas-guider (Norwegian)Instruktør Guiden Nye TesterHvordan vurderer jeg en oppgave i Nye Tester?

Hvordan vurderer jeg en oppgave i Nye Tester?

Du kan vurdere Nye Tester-vurderinger ved hjelp av SpeedGrader. De fleste vurderingselementene vurderes automatisk når en student sender inn vurderingen. Spørsmål om essay og filopplastninger må imidlertid vurderes manuelt.

Denne leksjonen beskriver hvordan du får tilgang til SpeedGrader fra Karakteroversikten.

Merknad: Du kan ikke vurdere Nye Tester-vurderinger i avsluttede emner.

Åpne karakterer

Åpne karakterer

I kursnavigasjon, klikk på Karakterer (Grades)-koblingen.

Åpne SpeedGrader

SpeedGrader fra Ny karakteroversikt

For å åpne SpeedGrader, holder du musepekeren over oppgavens kolonneoverskrift og klikker på Alternativer-ikonet [1]. Klikk på lenken SpeedGrader [2].

Vis SpeedGrader

Vis SpeedGrader

Vis vurderingen i SpeedGrader [1]. Når du utfører karaktervurderinger, kan du bruke SpeedGrader-menyalternativene [2], endre studenter [3], endre innleveringer [4], og legge igjen oppgavekommentarer [5]. Lær hvordan du bruker SpeedGrader.

Vis Spørsmål som krever gjennomgang

Vis Spørsmål som krever gjennomgang

Hvis noen spørsmål krever manuell karaktersetting, viser Resultater-siden en advarsel som fører opp spørsmålene for gjennomgang. Spørsmål om essay- og filopplastninger må vurderes manuelt.

Vis resultater

Vis resultater

Vurderingsresultater inkluderer prosentvis poengsum [1], poengsum [2] og tiden for fullføring [3].

 

Vurder element

Vurder element

Elementer som krever manuell vurdering har en grå ramme [1].

For å gi en student full poengsum for et svar, klikk på Hake-knappen [2]. For å gi en student null poeng for et svar, klikk på X-knappen [3]. Du kan også velge Pil-knappene for å øke eller redusere poengsummen [4].

Vurder element på nytt

Vurder element på nytt

Du kan også vurdere oppgaveelementer på nytt, selv om du allerede har vurdert dem.