Canvas-guider (Norwegian)Instruktør Guiden Nye TesterHvordan oppretter jeg en vurdering ved hjelp av Nye Tester?

Hvordan oppretter jeg en vurdering ved hjelp av Nye Tester?

Du kan opprette en vurdering ved hjelp av Nye Tester fra Tester-siden. Du kan opprette ulike typer innhold i hver vurdering.

Lær mer om Nye Tester (New Quizzes).

Merknad: Nye Tester er en valgfritt LTI-verktøy. Hvis dette verktøyet ikke er tilgjengelig for deg, kan du kontakte din Canvas-admin.

Åpne tester

Åpne tester

I Navigering på emner, klikker du på « Tester » (Quizzes)-lenken.

Legg til vurdering

Legg til vurdering

Klikk på « Legg til test » (Add quiz)-tasten.

Opprett Nye Tester-vurdering

Opprett Nye Tester-vurdering

På “Velg en testmotor”-skjermen, velg alternativet Nye tester. For å lagre testmotorvalget for dette emnet, krysser du av i avkrysningsboksen Husk mitt valg for dette emnet [2].

Klikk på « Send inn-tasten » (Submit-tasten) [3].

Merknad: Du kan tilbakestille testmotorvalget fra Testalternativer-menyen når som helst.

Rediger vurderingsdetaljer

Rediger vurderingsdetaljer

I feltet Vurderingsnavn [1], skriver du inn navnet på vurderingen din. For å skrive inn vurderingsdetaljer, skriver du inn total mulig poengsum [2], velger oppgavegruppe [3], og velger hvordan karakteren skal vises til studentene [4].

For å fjerne denne vurderingen fra beregning av sluttkarakter, klikk på avkrysningsboksen Ikke tell denne oppgaven mot sluttkarakteren [5].

De mulige poengene som er angitt på oppgavens detaljer-side, er de totale mulige poengene for vurderingen. Poeng per spørsmål bestemmer hvor mange poeng du får for riktige svar. Poeng for riktige svar legges sammen og deles med summen av spørsmålspoeng for testen. Prosenten brukes deretter til å beregne det avsluttende resultatet basert på det totale antallet poeng som er angitt på oppgavens detaljside. For eksempel, hvis du setter det totale antallet poeng på oppgavedetaljer-siden til 50 og oppretter en oppgave med ti spørsmål som hvert er verdt 1 poeng, har testen totalt 10 poeng, men er verdt 50 poeng når du får karakter. Hvis en student svarer riktig på ni spørsmål, er testresultatet 90 % (9/10). Avsluttende resultat i Karakteroversikten blir imidlertid 45/50 (90 %).

Tildel vurdering

Tildel vurdering

I feltet Tildel til [1], kan du velge hvem som må ta denne vurderingen. Du kan tildele vurderingen til individuelle studenter eller seksjoner.

I feltet Forfallsdato, velger du forfallsdatoen for vurderingen.

I feltene Tilgjengelig fra og Til [3], velger du tilgjengelighetsdatoene for vurderingene. Tester som pågår blir automatisk sendt inn når Inntil-datoen og -klokkeslettet passeres.

Merknad: Hvis du har satt seksjonsoverskriving datoer i emnet ditt, kan det hende at du må velge en emneseksjon og legge til forfalls- og tilgjengelighetsdatoer som er innenfor seksjonsoverskrivingsdatoene.

Lagre vurdering

Lagre vurdering

For å lagre vurderingsdetaljene, må du klikke på Lagre-knappen [1]. For å lagre og publisere oppgaven din, klikk på tasten « Lagre og publisere » (Save & Publish) [2].

Ved å klikke på knappen Lagre eller Lagre og publisere, kommer du tilbake til siden der du åpnet vurderingen.

Åpne byggeside

Skrivebord

For å åpne Nye tester-siden og legge til spørsmål og innhold til vurderingen, klikk på Bygg-knappen.

Bygg vurderinger

Bygg vurderinger

På Bygg-siden, kan du redigere tittel og beskrivelse for vurderingen [1], se varebankene dine [2], justere vurderingen etter resultatene [3], forhåndsvise vurderingen fra studentvisning [4], og navigere vurderingen [5].

Du kan bruke Rich innholdsredigering for å formatere og legge til innhold i vurderingsinstruksjonene dine.

Legg til innhold

Legg til innhold

Klikk på Legg til-knappen for å legge til innhold til vurderingen din.

Velg innhold

For å sette inn innhold fra en varebank, klikker du på Varebank-knappen [1]. For å opprette et nytt spørsmål, klikker du på knappen for spørsmåltype [2] eller legg til stimulusinnhold [3]

Følgende spørsmålstyper er tilgjengelig i Nye Tester:

Rediger spørsmål

Rediger spørsmål

For hvert spørsmål, kan du legge til en spørsmålstittel [1], spørsmålsstamme [2], og svar [3]. Du kan også velge spesifikke alternativer for spørsmålet [5], justere spørsmålet etter utfall [5], og legge til spørsmålet i en varebank [6].

I Poeng-feltet [7], kan du justere poengverdien for spørsmålet ved å skrive inn et tall eller klikke på pilknappene. For å legge til en generell studenttilbakemelding, klikker du på Tilbakemelding-ikonet [8].

For å lagre spørsmålene, klikk på Ferdig-knappen [9].

Merknad: Essay-spørsmål inkluderer ikke et svartfelt og må vurderes manuelt.

Slett spørsmål

Slett spørsmål

For å slette et lagret spørsmål, klikk på Slett-ikonet. Siden bekrefter at du ønsker å fjerne elementet.

Åpne Spørsmålsnavigatør

Åpne Spørsmålsnavigatør

For å åpne Spørsmålsnavigatøren og se vurderingen din, klikker du på Utvid-ikonet.

Vis Spørsmålsnavigatør

I Spørsmålsnavigatøren, kan du se hver(t) spørsmålsnummer [1], spørsmålstype [2], poengsum [3], spørsmålsstamme [4] og totale spørsmålspoeng [5].

Administrer vurdering

For å se vise spørsmål i vurderingen, klikk på spørsmålsstammen [1]. Du blir ført til spørsmålet i vurderingen.

For å endre rekkefølgen på spørsmål manuelt, klikker du på og holder inne Flytt-ikonet [2]. Dra spørsmålet dit du ønsker at det skal vises i vurderingen.

Gå tilbake til Tester-siden

Gå tilbake til Tester-siden

For å lukke vurderingen din og gå tilbake til Tester-siden, klikk på Tilbake-knappen.