Canvas-guider (no)Instruktørguiden Nye TesterHvordan oppretter jeg en vurdering ved hjelp av Nye Tester?

Hvordan oppretter jeg en vurdering ved hjelp av Nye Tester?

Du kan opprette en vurdering ved hjelp av Nye Tester fra Tester-siden. Du kan opprette ulike typer innhold i hver vurdering.

Lær mer om Nye Tester (New Quizzes).

Merknad: Nye Tester er en valgfritt LTI-verktøy. Hvis dette verktøyet ikke er tilgjengelig for deg, kan du kontakte din Canvas-admin.

Åpne tester

Åpne tester

I Navigering på emner, klikker du på « Tester » (Quizzes)-lenken.

Legg til vurdering

Legg til vurdering

Klikk på « Legg til test » (Add quiz)-tasten.

Opprett Nye Tester-vurdering

Opprett Nye Tester-vurdering

På “Velg en testmotor”-skjermen, velg alternativet Nye tester. For å lagre testmotorvalget for dette emnet, krysser du av i avkrysningsboksen Husk mitt valg for dette emnet [2].

Klikk på « Send inn-tasten» (Submit-tasten) [3].

Merknad: Du kan tilbakestille testmotorvalget fra Testalternativer-menyen når som helst.

Rediger vurderingsdetaljer

Rediger vurderingsdetaljer

I feltet Vurderingsnavn [1], skriver du inn navnet på vurderingen din. For å skrive inn vurderingsdetaljer, skriver du inn total mulig poengsum [2], velger oppgavegruppe [3], og velger hvordan karakteren skal vises til studentene [4].

For å fjerne denne vurderingen fra beregning av sluttkarakter, klikk på avkrysningsboksen Ikke tell denne oppgaven mot sluttkarakteren [5].

Tildel vurdering

Tildel vurdering

I feltet Tildel til [1], kan du velge hvem som må ta denne vurderingen. Du kan tildele vurderingen til individuelle studenter eller seksjoner.

I feltet Forfallsdato, velger du forfallsdatoen for vurderingen.

I feltene Tilgjengelig fra og Til [3], velger du tilgjengelighetsdatoene for vurderingene.

Merknad: Hvis du har satt seksjonsoverskriving datoer i emnet ditt, kan det hende at du må velge emneseksjon og legge til forfalls- og tilgjengelighetsdatoer som er innenfor seksjonsoverskrivingsdatoene.

Lagre vurdering

Lagre vurdering

For å lagre vurderingsdetaljene, må du klikke på Lagre-knappen.

Bygg vurderinger

På Bygg-siden, kan du redigere tittel og beskrivelse for vurderingen [1], se varebankene dine [2], justere vurderingen etter resultatene [3], forhåndsvise vurderingen fra studentvisning [4], og navigere vurderingen [5].

Du kan bruke Rich innholdsredigering for å formatere og legge til innhold i vurderingsinstruksjonene dine.

Legg til innhold

Legg til innhold

Klikk på Legg til-knappen for å legge til innhold til vurderingen din.

Velg innhold

For å sette inn innhold fra en varebank, klikker du på Varebank-knappen [1]. For å opprette et nytt spørsmål, klikker du på knappen for spørsmåltype [2] eller legg til stimulusinnhold [3]

Følgende spørsmålstyper er tilgjengelig i Nye Tester:

Rediger spørsmål

For hvert spørsmål, kan du legge til en spørsmålstittel [1], spørsmålsstamme [2], og svar [3]. Du kan også velge spesifikke alternativer for spørsmålet [5], justere spørsmålet etter utfall [5], og legge til spørsmålet i en varebank [6].

I Poeng-feltet [7], kan du justere poengverdien for spørsmålet ved å skrive inn et tall eller klikke på pilknappene. For å legge til en generell studenttilbakemelding, klikker du på Tilbakemelding-ikonet [8].

For å lagre spørsmålene, klikk på Ferdig-knappen [9].

Merknad: Essay-spørsmål inkluderer ikke et svartfelt og må vurderes manuelt.

Slett spørsmål

For å slette et lagret spørsmål, klikk på Slett-ikonet. Siden bekrefter at du ønsker å fjerne elementet.

Åpne Spørsmålsnavigatør

Åpne Spørsmålsnavigatør

For å åpne Spørsmålsnavigatøren og se vurderingen din, klikker du på Utvid-ikonet.

Vis Spørsmålsnavigatør

I Spørsmålsnavigatøren, kan du se hver(t) spørsmålsnummer [1], spørsmålstype [2], poengsum [3], spørsmålsstamme [4] og totale spørsmålspoeng [5].

Administrer vurdering

For å se vise spørsmål i vurderingen, klikk på spørsmålsstammen [1]. Du blir ført til spørsmålet i vurderingen.

For å endre rekkefølgen på spørsmål manuelt, klikker du på og holder inne Flytt-ikonet [2]. Dra spørsmålet dit du ønsker at det skal vises i vurderingen.