Canvas-guider (no)Instruktørguiden LæringsmålHvordan bruker jeg siden læringsmål i et emne?

Hvordan bruker jeg siden læringsmål i et emne?

Læringsmål er brukt for å spore mestring i et emne. Fra læringsmål-siden kan du opprette og administrere læringsmål, opprette læringsmål-grupper, importere læringsmål og administrere rubrikker.

Åpne læringsmål

Åpne læringsmål

I Navigering på emner klikker du på lenken « Læringsmål » (Outcomes).

Vis læringsmål

På en læringsmål-side kan du opprette et nytt læringsmål (create a new outcome) [1], opprette en ny læringsmål-gruppe (create a new outcome group( [2], importere et læringsmål (import a outcome) [3], finne et læringsmål (find an outcome) [4] og administrere rubrikker (manage rubrics) [5].

For å vise detaljer om en læringsmål-gruppe, klikk på navnet til læringsmål-gruppen (outcome group) [6].

For å se et læringsmål, klikk på navnet til læringsmålet (outcome) [7].

Vis læringsmål

For å se et læringsmål, klikk på navnet til læringsmålet (outcome) [1].

Du kan vise beskrivelsen til læringsmålet (outcome description) [2], krav for karaktersetting (criterion ratings) [3], poeng som trengs for mestring (points needed for mastery) [4], utregningsmetoden (the calculation method) [5] og forklaring til utregningsmetoden (the calculation method explanation) [6].

For å vise elementer som er sammen med læringsmål og læringsmålets gjenstander, klikk på tittelen til læringsmålet (outcome title) [7].

Administrer læringsmål og læringsmålsgrupper

Administrere læringsmål

Du kan flytte (move) [1], redigere (edit) [2] eller slette (delete) [3] et læringsmål eller læringsmålsgruppe.

Merknad: Du kan ikke slette et læringsmål som blir brukt til å vurdere studentene.

Administrer rubrikker

Administrer rubrikker

Du kan også administrere rubrikker fra læringsmål-siden. For å vise og administrere rubrikker for kontoen, klikk på tasten Behandle rubrikker (Manage Rubrics).