Canvas-guider (no)Instruktørguiden InnstillingerHvordan stiller jeg inn detaljer for et emne?

Hvordan stiller jeg inn detaljer for et emne?

Som instruktør kan du administrere informasjonen i et Canvas-emne. Siden emneinnstillinger kan tillate deg å administrere identifiseringinformasjon til emnet, Dashbord-bilde til emne, Blueprint-informasjon (om det er noe), lagringsplass for fil-data, emne-vurderingsskala, emnelisens, emne-synlighet, emneformat og andre valg som er tilgjengelig for emnet.

Åpne innstillinger

Åpne innstillinger

I navigering på emner, klikk på lenken « Innstillinger » (Settings).

Åpne detaljer for emne

Vis detaljer for emne

Klikk på fanen Emnedetaljer (Course Details).

Vis emne-identifisering

Vis emne-identifisering

Den første seksjonen i Emnedetaljer viser deg en oversikt av emnene dine, inkludert emnenavn [1] og emnekode [2]. Avhengig av institusjonen din, er det mulig du ikke kan endre emnenavnet og koden din.

For å endre tidssonen til emne ditt, bruk nedtrekksmenyen Tidssone [3].

Kan du vise SIS-IDer, kan du vise SIS-IDen for emnet [4]. Du kan også vise emnets tildelte underkonto [5].

Siden Emnedetaljer kan også vise status på emnet, publisert eller ikke publisert [6].

Vis emne bilde

Vis emne bilde

Om institusjonen din tillater deg å legge til et bilde til et emnekort i Dashbordet, kan du legge til eller erstatte emnebildet.

Vis Blueprint emne

Vis Blueprint emne

Fanen din Emnedetaljer indikerer om emnet er aktivert som et blueprint emne og vise Ja eller Nei (Yes/No) [1].

Hvis emnet ditt er assosiert med et blueprint emne, indikerer fanen Emnedetaljer navnet på Blueprint emnet [2]. Emnenavnet inkluderes også emne-ID som en referanse (f.eks. emner/XXX) Er du påmeldt et Blueprint emne som en instruktør eller lærerassistent (TA) vil navnet til Blueprint emnet inneholde en lenke for tilgang til Blueprint emne.

Normalt sett vil emnet ditt bli assosiert med et Blueprint emne og du kan kun administrere innhold som ikke er skjult i emnet ditt. Er emnet ditt et Blueprint emne, kan du låse og synkronisere emneinnhold til tilknyttede emner.

Vis emnedatoer

Vis emne-identifisering

Emne kan bli tildelt til standardsemester eller et bestemt semester [1]. Som standard vil emnet ditt være tilgjengelig til studentene innen semester-datoene.

Trenger du det, kan du bestemme bestemte start og sluttdatoer for emnene dine [2]. Å endre emnedatoer kan oppheve innstillingene til semestertilgjengelighet og plassering i emnesiden og Dashbord. Bekreft semesterdatoer før du endrer emnedatoer. Å endre start og sluttdatoer gjør det mulig å administrere deltakelsen mellom emnedatoene.

Du kan ogsåendre studenttilgangsinnstillingene (change student access settings) for å gi eller begrense studentene fra å vise emnene dine før start eller sluttdato [3].

Se emnespråk

Se emnespråk

Du kan bestemme et bestemt språk for emnet ditt. Språket er som standard satt til «Ikke bestemt, Engelsk (US)». Valg av språk vil oppheve preferansene til brukerspråk og er kun anbefalt for fremmedspråklige emner.

Vise fil-lagringsplass

Vise fil-lagringsplass

Du kan se lagringsplassen for filstørrelsen som er tillatt i emnet ditt. Filstørrelse inneholder alle filer i emne-filer og innleverte oppgaver. Administratorer ved institusjonen din bestemmer kvoten på filstørrelsen for hvert emne.

Vis vurderingsskala

Vis vurderingsskala

Du kan aktivere en vurderingsskala for emnene dine. En vurderingsskala er et sett med kriterier som måler ulike prestasjonsnivåer i et emne. Du kan også vise nåværende eksisterende vurderingsskala, om det er noen.

Vis lisens

Vis lisens

Du kan vise lisensen for emnet ditt. Standard innstilling gjør at alt innhold anses for å være privat og opphavsrettslig beskyttet, men du kan også gi ut innhold til offentlige domener eller velge en Creative Commons-lisens. Når du gjør emnene offentlig, vil du mest sannsynlig bestemme lisensen for emnet ditt.

Vis synlighet

Vis synlighet

Du kan vise alle synlighetsinnstillinger for emnet ditt. Hvert synlighetsvalg er uavhengig av hverandre. Du kan tilpasse emnets synlighet, tilpasse synligheten for innhold, og inkludere emnet i den offentlige emne-indeksen.

Vis formater

Vis formater

Du kan bestemme formatet for emnet ditt i Format-menyen [1]. Denne innstillingen spesifiserer ment format av emnet. For å endre emneformatet, klikk på nedtrekksmenyen for formatet.

Du kan også tillate brukere å laste ned emnet i frakoblet modus ved å bruke en av to valg.

 • Om ePub-eksport er aktivert i emnet ditt, kan du se avmerkingsfeltet ePub-eksport [2] og endre ePub format.
 • Viser emnet ditt avmerkingsfelt med Frakoblet emne [3], har institusjonen din aktivert emneinnhold for å bli vist frakoblet som en HTML-fil. Dette avmerkingsfeltet vil som standard bli valgt. Men du kan når som helst administrere frakoblet emnetilgang ved å velge bort avmerkingsfeltet

Vise beskrivelsen

Vise beskrivelsen

Er emnet ditt en del av en offentlig emneindeks, kan du inkludere en beskrivelse for emnet ditt i feltet beskrivelse.

Vis flere alternativer

Vis flere alternativer

Du kan endre flere alternativer i emnet ditt ved å klikke på lenken « Flere alternativer » )More Options) [1].

Du kan gi tilgang til flere emnerettigheter for studenter ved å velge passende avmerkingsfelt [2]:

 • La studentene registrere seg selv ved å klikke på « La studentene registrere seg selv ved å dele en hemmelig URL eller kode » (Let students self-enroll by sharing with them a secret URL or code)-boksen
 • Vis siste kunngjøringer på emnets hjemmeside ved å klikke på « Vis siste kunngjøringer på emnets hjemmeside » (Show recent announcements on course home page) -boksen.
 • Gi studentene tilgang til å feste filer til svar i diskusjoner ved å klikke av merket La studentene feste filer til diskusjoner .*
 • Gi studentene tilgang til å opprette nye diskusjonstemaer ved å klikke merket La studentene opprette diskusjonstemaer .*
 • Gi studentene tilgang til å redigere eller slette sine egne diskusjonsinnlegg ved å klikke på merket La studenter redigere eller slette sine egne diskusjonsinnlegg . *
 • Gi studentene tilgang til sin egen studentgruppe ved å klikke merkeboksen La studentene organisere sin egen gruppe .
 • Skjul studentens totale karakter i siden karakterer ved å klikke merkeboksen Skjul totaler i studentens karaktersammendrag .
 • Skjul studentens totale karakter i siden karakterer ved å klikke merkeboksen Skjul totaler i studentens karaktersammendrag .
 • Skru av kommentarer på kunngjøringer ved å klikke på merkeboksen Skru av kommentarer på kunngjøringer .* (Avhengig av hva din institusjon foretrekker, kan dette valget allerede være valgt for deg.)
 • Gi studentene standard tilgang til å redigere emnesider ved å velge nedtrekksmenyen Rediger emnesider .*
 • Om personvern for innholdssikkerhet er aktivert i en konto, kan admin deaktivere personvern for innholdssikkerhet for et emne ved å klikke av boksen deaktivere personvern for innholdssikkerhet (Disable Content Security Policy). Er boksen avmerket, er personvern for dette emnet deaktivert.

 

* Disse valgene kan også bli valgt fra funksjonens innholdside.