Canvas-guider (no)Instruktørguiden Rich innholdsredigeringHvordan laster jeg opp en lydfil ved bruk av Rich innholdsredigering som instruktør?

Hvordan laster jeg opp en lydfil ved bruk av Rich innholdsredigering som instruktør?

Rich innholdsredigering vil bli avkoblet i fremtidige versjoner. Du kan aktivere funksjonen Nye Rich innholdsredigering i funksjonsvalget emne.

Du kan bruke Rich innholdsredigering for å laste opp en lydfil. Rich innholdsredigering blir brukt i funksjoner som støtter redigering (Kunngjøringer, Oppgaver, Diskusjoner, Sider, Tester eller Emneoversikt).

For mer informasjon om hvilke opplastede medietyper som støttes, se leksjonen om Canvas mediefiler.

Åpne Rich innholdsredigering

Åpne Rich innholdsredigering

Åpne Rich innholdsredigering med en av Canvas funksjonene som støtter redigeringsprogrammet.

Åpne media-opplaster

Åpne media-opplaster

Klikk på Media -ikonet.

Last opp media

Last opp media

Klikk « Last opp medie » (Upload Media) -fanen.

Velg audiofil

Velg audiofil

Velg « Velg audio-fil » (Select Audio File) -tasten.

Åpne audiofil

Åpne audiofil

Velg lydfilen du vil laste opp [1]. Klikk på « Åpne » (Open)-tasten [2].

Last opp audiofil

Last opp audiofil

Statuslinjen viser fremdriften til audio-opplastingen. Hastigheten på opplastingen avhenger av Internett-tilkoblingen og størrelsen på audiofilen. Vent mens mediet lastes opp. Dette vinduet lukkes automatisk når fremdrifts-linjen er full.

Vis audiofil

Vis audiofil

Vis lyden din automatisk satt inn i Rich innholdsredigering.

Lagre endringer

Lagre endringer

Klikk på Lagre -data.

Merknad: Når du bruker Rich innholdsredigering i Oppgaver, Diskusjoner, Sider og Tester, har du muligheten til å Lagre og Publisere. Når du bruker Rich innholdsredigering i emneoversikten og Diskusjoner-sidene, kan Lagre-tasten vises som «Oppdater emneoversikt» eller «Post et svar».