Canvas-guider (no)Instruktørguiden Rich innholdsredigeringHvordan bruker jeg Tilgjengelighets Sjekker i Rich innholdsredigering som instruktør?

Hvordan bruker jeg Tilgjengelighets Sjekker i Rich innholdsredigering som instruktør?

Rich innholdsredigering vil bli avkoblet i fremtidige versjoner. Du kan aktivere funksjonen Nye Rich innholdsredigering i funksjonsvalget emne.

Rich innholdsredigering inkluderer et tilgjengelighets-verktøy som sjekker normale tilgjengelighets-avvik innen redigering Dette verktøyet kan hjelpe deg designe emneinnhold mens du tenker på tilgjengelighetsatributter og er plassert i menylinjen til Rich innholdsredigering.

Dette verktøyet bekrefter innhold laget innen Rich innholdsredigering. Du kan også bruke andre tilgjengelighets verktøy for å bekrefte ekstra innhold i Canvas,

Alle komponenter er designet i samsvar med malen i institusjonens Theme Editor og bekrefter følgende tilgjengelighets-regler:

 • Tilstøtende lenker: Tilstøtende lenker med samme URL må være en enkel lenke. Denne regelen bekrefter avvik i lenker der lenke-teksten kan inkludere mellomrom og dele lenken inn i flere lenker.
 • Paragrafer i overskriften: Overskrifter må ikke inneholde mer enn 120 tegn.
 • Bilde for alternativ tekst: Bilder må inneholde en alternativ attributt som beskriver bildeinnholdet.
 • Bilde for alternativ filnavn: Bilde-filnavn må ikke brukes som en alternativ attributt som beskriver bildeinnholdet. Filer som lastes direkte opp til Canvas oppretter for øyeblikket en videresending som ikke riktig bekrefter bilde filnavnet.
 • Bilde for alternativ lengde: En attributt-tekst må inneholde færre enn 120 tegn.
 • Stor tekstkontrast: Tekst større enn 18pt (eller fet 14pt) bør vise en minimum kontrastforhold av 3:1.
 • Lister: Lister bør formateres som lister.
 • Sekvensielle overskrifter: Overskriftnivåer må ikke hoppes over (f.eks. H2 til H4). Men verktøyet sjekker ikke om den første overskriften starter ed H2 eller om overskriften er sekvensiell med resten av innholdet i siden. Tabeller begynner ikke med H1 som er beregnet for sidetittelen.
 • Liten tekstkontrast: Tekst mindre enn 18pt (eller fet 14pt) bør vise en minimum kontrastforhold av 4,5:1.
 • Tabelltekster: Tabeller skal inneholde en tekst som beskriver innholdet til tabellen.
 • Omfang av tabelloverskrift: Tabelloverskrifter skal spesifisere omfanget og den passende strukturen.
 • Tabelloverskrift: Tabeller bør inneholde minst en overskrift.

Merknad: For tekstkontrast bekrefter Tilgjengelighets-sjekkeren farge ved å bruke samme utregning som WebAIM-verktøyet og bekreftet mot malen til Theme Editor uten Høy Kontrast Stiler. Men Høy Kontrast Stiler må være aktivert for bekreftelse om en lenke med farge er manuelt overskrevet i Rich innholdsredigering.

Åpne Rich innholdsredigering

Åpne Rich innholdsredigering

Åpne Rich innholdsredigering med en av Canvas funksjonene som støtter redigeringsprogrammet.

Åpne Tilgjengelighets Sjekker

Åpne Tilgjengelighets Sjekker

Klikk på ikonet Tilgjengelighets Sjekker .

Merk: Avhengig av bredden på nettleservinduet ditt, er det mulig du må rulle nedover menylinjen for å se ikonet.

Vise problemer

Når et problem er oppdaget, fremhever Rich innholdsredigering det påvirkede området [1]. Sidefeltet viser tilgjengelighets-attributten [2] og en forklaring på avviket [3]. For å lese mer om tilgjengelighets attributten, klikk på ikonet « Informasjon » (Information) [4].

Vis ekstra problemer

Vis ekstra problemer

Om rich innholdsredigering inneholder mer enn et problem [1], kan du se alle problemene ved å klikke på tasten « Forrige » (Previous) eller « Neste » (Next) [4].

Sett inn Reparasjon

Sett inn Reparasjon

For å korrigere problemet, fullfør oppgaven som er skrevet i sidefeltet [1]. Om problemet for eksempel krever en at tekst må legges til i en tabell, viser sidefeltet et tekstfelt der du kan legge inn teksten.

Når du er ferdig med endringene, klikker du på tasten « Sette inn Reparasjon » (Apply Fix) [2].

Tilgjengelighets sjekkeren vil sette inn reparasjonen og vise informasjon om neste problem. Fortsett å gå igjennom og reparer problemene som er oppdaget i redigeringen.

Bekreft reparasjon

Bekreft reparasjon

Når et problem er reparert, eller det ikke er oppdaget noen problemer i rich innholdsredigering, indikerer sidefeltet at ingen problemer er funnet og vil automatisk lukkes.