Canvas-guider (no)Instruktørguiden Profil- og brukerinnstillingerHvordan administrerer jeg nye funksjoner i brukerkontoen min som instruktør?

Hvordan administrerer jeg nye funksjoner i brukerkontoen min som instruktør?

Canvas skaper kontinuerlig nye funksjoner for å forbedre brukeropplevelsen. De aller fleste forbedringene vil bli gjort tilgjengelig som en del av den vanlige oppdateringsyklusen. Men noen funksjoner kan påvirke dine personlig samhandling med Canvas.

Denne leksjonen gir en oversikt over hvordan funksjonsvalg på brukernivå administreres for din brukerkonto. Administratorer og instruktører har ingen kontroll over brukernivåfunksjoner.

For å vise spesifikke funksjonvalg tilgjengelig i Canvas, besøk brukerkonto funksjoner leksjonen.

Åpne brukerinnstillinger

Åpne brukerinnstillinger

I Global Navigering, klikk på «Konto» (Account) [1], og klikk så på «Innstillinger» (Settings) [2].

Vis funksjonsvalg

Vis funksjonsvalg

Tilgjengelige funksjoner vil vises i funksjonsvalg-seksjonen.

Vis funksjonstyper

Vis funksjonstyper

Hver funksjon inkluderer en funksjonsbeskrivelse. For å utvide boksen og vise beskrivelsen, klikk på pil-ikonet.

Vis funksjonsmerker

Vis funksjonsmerker

Funksjonsmerker hjelper med å identifisere statusen til hver funksjon. En funksjon uten merke [1] betyr at funksjonen er stabil og klar for bruk i ditt produksjonsmiljø. Funksjoner kan også inkludere beta-merker [2], som betyr at funksjonen er tilgjengelig for bruk i ditt produksjonsmiljø, men testes forsatt for brukervennlighet og tilgangsoppførsel. Aktivering av en betafunksjon kan skape utilsiktet oppførsel innen din Canvas-konto.

Merknad: Noen ganger vil funksjoner inneholde et utviklingsmerke (Development tag), som betyr at funksjonen er kun tilgjengelig for testing i betamiljøet, og ikke tilgjengelig i produksjonsmiljøet. Ikke alle institusjoner tillater testing i beta-miljø.

Vis funksjonstilgang

Vis funksjonstilgang

Vises en funksjon, kan du velge å bytte denne funksjonen av eller på.

[1]: Klikk på bryteren for å skru på denne funksjonen i din brukerkonto. Bryteren vil bli grønn og vise en hake.

Av [2]: Som standard blir funksjonen slått av. La denne knappen være dersom du ikke ønsker å aktivere denne funksjonen for brukerkontoen din.